بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس صبح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام اختر روشن .سلام ماهتاب بی همتا .حدیث نغمه پردازی شبانه ما روایت میکند عمق دلتنگی و حسرت با هم بودن را سلام گلم صبحت از گرمای عشقمان روشن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید به عظمت چشمان تو نخواهد رسید ان هنگام که طلوع میکنی و اسمان دلم روشن میشود از حضور تو. رنگ.خوشبختی رنگ چشمان توست .به تو سلام میکنم قاصدکم صبحت به کام دل شیر ین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام مهربان من سلام اسمان من... از دامن پر مهرت سب شادی بر میچینم امروز  روزت از عطر این دیدار شیرین .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا چون جان شیرین دوست میدارم که چون دریا دلت پاک است  سلامت میکنم ای عشق  سلامت میکنم ای دردانه نایاب  برایم بهترینی تو. صبح بارون خورده ات عاشقانه باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شورو شوق مستی شبانه ام تویی  روح نجوای عاشقانه ام تویی سلام عشق من صبحت بخیر .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یگویم صبح بخیر پیرمرد در پاسخم می گوید عاقبتت بخیر به وجد می آیم از پاسخش چه دعایی من برای اوخیری می خواهم به کوتاهی یک صبح واو خیری برای من میخواهد به بلندای یک سرنوشت عاقبتتون بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به غنچه ای که صبحدم ز پلک گشودنش زمین پر از ترانه ی قشنگ پر از هوای عاشقی چر از نفس می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح یعنی لبخند... لبخند یعنی تو... تو یعنی اوج خلقت... سلام شاهکار آفرینش،صبحت بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به بهترین عزیز ترین،قشنگ ترین بذار بگم  تنهاترین فرشته ی روی زمین... سلام گلم... صبحت بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای سرسپرده با ماه  ای ماه شب فروزم  ای تابیده بر دلم نور  خورشید پر فروغم  صبحت پراز خنده باد  صبحت بخیر و شادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح یعنی عشق و عشق یعنی سلامتی تو و سلامت تو یعنی قشنگی این دنیا... و من امروز دنیایی قشنگ آرزو دارم... سلام گلم.صبحت بخیر و شادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر صبح گلدانی خالیست و هر گلدان را گلی واجب و امروز هم مثل همیشه وجود نازنین تو گل گلدان من است... سلام زیبا ترین گل خدا... صبحت بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که خورشیدش چشمان توست طلوعش زیباترین اتفاق دنیاست سلام عزیزم.صبحت بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام دردانه نایاب سلام روشن تر از افتاب تو را چون جان شیرین دوست میدارم .به صبحت عطر جان افزای عشق میپاشم تو را میجویمت هر صبح تورا میبویمت چون گل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دنیا بفهمد که زمین ثابت است... هر روز.. خورشید به عشق زیباترین دختر دنیا زمین را دور می زند... سلام زیباترین دختر دنیا ... صبحت بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼـﺸـﻤـﻬـﺎ ﺭﺍ بستم ... و باز،باز کردم این صبح ﺟـﻮﺭ ﺩﯾـﮕـﺮ ﺩﯾـﺪﻡ ... ﺑـﺎﺯ ﻫـﻢ ﻓـﺮﻗـﯽ ﻧـﺪﺍﺷـﺖ ... ﺗـــــﻮ ﻫـﻤـﺎﻥ عزیز،عزیزی سلام عزیزم.صبحت بخیر

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس صبح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام اختر روشن .سلام ماهتاب بی همتا .حدیث نغمه پردازی شبانه ما روایت میکند عمق دلتنگی و حسرت با هم بودن را سلام گلم صبحت از گرمای عشقمان روشن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید به عظمت چشمان تو نخواهد رسید ان هنگام که طلوع میکنی و اسمان دلم روشن میشود از حضور تو. رنگ.خوشبختی رنگ چشمان توست .به تو سلام میکنم قاصدکم صبحت به کام دل شیر ین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام مهربان من سلام اسمان من... از دامن پر مهرت سب شادی بر میچینم امروز  روزت از عطر این دیدار شیرین .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا چون جان شیرین دوست میدارم که چون دریا دلت پاک است  سلامت میکنم ای عشق  سلامت میکنم ای دردانه نایاب  برایم بهترینی تو. صبح بارون خورده ات عاشقانه باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شورو شوق مستی شبانه ام تویی  روح نجوای عاشقانه ام تویی سلام عشق من صبحت بخیر .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یگویم صبح بخیر پیرمرد در پاسخم می گوید عاقبتت بخیر به وجد می آیم از پاسخش چه دعایی من برای اوخیری می خواهم به کوتاهی یک صبح واو خیری برای من میخواهد به بلندای یک سرنوشت عاقبتتون بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به غنچه ای که صبحدم ز پلک گشودنش زمین پر از ترانه ی قشنگ پر از هوای عاشقی چر از نفس می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح یعنی لبخند... لبخند یعنی تو... تو یعنی اوج خلقت... سلام شاهکار آفرینش،صبحت بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به بهترین عزیز ترین،قشنگ ترین بذار بگم  تنهاترین فرشته ی روی زمین... سلام گلم... صبحت بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای سرسپرده با ماه  ای ماه شب فروزم  ای تابیده بر دلم نور  خورشید پر فروغم  صبحت پراز خنده باد  صبحت بخیر و شادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح یعنی عشق و عشق یعنی سلامتی تو و سلامت تو یعنی قشنگی این دنیا... و من امروز دنیایی قشنگ آرزو دارم... سلام گلم.صبحت بخیر و شادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر صبح گلدانی خالیست و هر گلدان را گلی واجب و امروز هم مثل همیشه وجود نازنین تو گل گلدان من است... سلام زیبا ترین گل خدا... صبحت بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که خورشیدش چشمان توست طلوعش زیباترین اتفاق دنیاست سلام عزیزم.صبحت بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام دردانه نایاب سلام روشن تر از افتاب تو را چون جان شیرین دوست میدارم .به صبحت عطر جان افزای عشق میپاشم تو را میجویمت هر صبح تورا میبویمت چون گل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دنیا بفهمد که زمین ثابت است... هر روز.. خورشید به عشق زیباترین دختر دنیا زمین را دور می زند... سلام زیباترین دختر دنیا ... صبحت بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼـﺸـﻤـﻬـﺎ ﺭﺍ بستم ... و باز،باز کردم این صبح ﺟـﻮﺭ ﺩﯾـﮕـﺮ ﺩﯾـﺪﻡ ... ﺑـﺎﺯ ﻫـﻢ ﻓـﺮﻗـﯽ ﻧـﺪﺍﺷـﺖ ... ﺗـــــﻮ ﻫـﻤـﺎﻥ عزیز،عزیزی سلام عزیزم.صبحت بخیر