بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس صبح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام عزیز مهربون ما رو نمیبینی خوشی؟  هنوزم مثل قدیما دلبری و عاشق کشی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لحظه هاي "بي" توبودن سلام ميكنم  به سينه ام دلي هست به نام ميكنم  تمام ميشود اين فاصله ها بي گمان  به لحظه هاي "با "تو بودن سلام ميكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بر تو كه عاشق سلام بر تو كه شيدا  سلام بر تو كه خوابي سلام بر تو كه رويا  سلام شعر فريبا سلام دلبر زيبا  سلام راوي غم ها سلام عاشق شيدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام  صبحت زيبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم  و تو خودت را در آینه من آبی  بیا برویم باورمان را قدم بزنیم  تا شانه های خیابان خیال کنند  جنگل و دریا بهم رسیده اند !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بهونه قشنگ من براي زندگي  آره بازم منم همون بهونه هميشگي  فدايه مهربونيات چه ميکني با سرنوشت  دلم برات تنگ شده بود اين نامه و واست نوشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ،  ببخشيد ما داشتيم تو کوچه اس ام اس بازي ميکرديم  يکي از سلاما افتاد تو خونتون ! ميشه پسش بدين !؟؟  ما منتظريم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرند و سلام به شقایقهایی که محکوم به عشقند و سلام به تو که محکوم به دوست داشتنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام اي كهنه عشق من كه ياد تو چه پا برجاست  سلام بر روي ماه تو عزيز دل سلام از ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من  به آن پرند سپیده وشادمان  كه در سپیده با نسیم  ترانه ساز می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به تو سلام میکنم تو که تک ستاره دمادم غروبی  ای مهوش غزالها ای ترانه ساز هستی  ای که جادوی کلماتت قلمها را  سرنگون میکند سلام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای دل نورانی خورشید، ای نگاه آبی آسمان، ای شکوه آفرینش!  سلام ای وسیع جاری، ای پهنه نور باران، ای طراوت بی کران  روزت به خیر باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم روزت رو با یه دنیا امید، یه بغل آرزو و یه عالمه انرژی مثبت شروع کنی… صبح نازت بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به آن پرند سپیده وشادمان که در سپیده با نسیم ترانه ساز می شود صبح زیبات بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میفرستم مهربان بر محضر تو یک پیام تا که هم جویای احوالت شوم هم داده باشم یک سلام! صبح روز آدینه ات بخیر و شادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میفرستم مهربان بر محضر تو یک پیام , تا که هم جویای احوالت شوم هم داده باشم یک سلام! صبح روز آدینه ات بخیر و شادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح به خیر به این دنیای پر هیجان خوش اومدی بلن شو دنیای خوبی رو برای خودت بساز بلند شو که دیگران منتظرن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس صبح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام عزیز مهربون ما رو نمیبینی خوشی؟  هنوزم مثل قدیما دلبری و عاشق کشی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لحظه هاي "بي" توبودن سلام ميكنم  به سينه ام دلي هست به نام ميكنم  تمام ميشود اين فاصله ها بي گمان  به لحظه هاي "با "تو بودن سلام ميكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بر تو كه عاشق سلام بر تو كه شيدا  سلام بر تو كه خوابي سلام بر تو كه رويا  سلام شعر فريبا سلام دلبر زيبا  سلام راوي غم ها سلام عاشق شيدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام  صبحت زيبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم  و تو خودت را در آینه من آبی  بیا برویم باورمان را قدم بزنیم  تا شانه های خیابان خیال کنند  جنگل و دریا بهم رسیده اند !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بهونه قشنگ من براي زندگي  آره بازم منم همون بهونه هميشگي  فدايه مهربونيات چه ميکني با سرنوشت  دلم برات تنگ شده بود اين نامه و واست نوشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ،  ببخشيد ما داشتيم تو کوچه اس ام اس بازي ميکرديم  يکي از سلاما افتاد تو خونتون ! ميشه پسش بدين !؟؟  ما منتظريم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرند و سلام به شقایقهایی که محکوم به عشقند و سلام به تو که محکوم به دوست داشتنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام اي كهنه عشق من كه ياد تو چه پا برجاست  سلام بر روي ماه تو عزيز دل سلام از ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من  به آن پرند سپیده وشادمان  كه در سپیده با نسیم  ترانه ساز می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به تو سلام میکنم تو که تک ستاره دمادم غروبی  ای مهوش غزالها ای ترانه ساز هستی  ای که جادوی کلماتت قلمها را  سرنگون میکند سلام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای دل نورانی خورشید، ای نگاه آبی آسمان، ای شکوه آفرینش!  سلام ای وسیع جاری، ای پهنه نور باران، ای طراوت بی کران  روزت به خیر باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم روزت رو با یه دنیا امید، یه بغل آرزو و یه عالمه انرژی مثبت شروع کنی… صبح نازت بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به آن پرند سپیده وشادمان که در سپیده با نسیم ترانه ساز می شود صبح زیبات بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میفرستم مهربان بر محضر تو یک پیام تا که هم جویای احوالت شوم هم داده باشم یک سلام! صبح روز آدینه ات بخیر و شادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میفرستم مهربان بر محضر تو یک پیام , تا که هم جویای احوالت شوم هم داده باشم یک سلام! صبح روز آدینه ات بخیر و شادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح به خیر به این دنیای پر هیجان خوش اومدی بلن شو دنیای خوبی رو برای خودت بساز بلند شو که دیگران منتظرن