بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شیرین فرهاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه آنم که دو صد مصرع رنگین گویم من چو فرهاد یکی گویم و شیرین گویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه آنم که دو صد مصرع رنگین گویم من چو فرهاد یکی گویم و شیرین گویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل کندن اگر کار آسانی بود… فرهاد به جای بیستون دل میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا چه به فرهاد؟ یک فرهاد بود و یک بیستون عاشقی! تو همین یک وجب دیوار را بردار… من باورت می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیستون کنده شدو عشق به جایی نرسید دیگر از تیشه ی فرهاد بدم می آید!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بیستون نیاید صدای تیشه گویا که فرهاد به خواب “شیرین” رفته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من چه سازم ، خسته راهی درازم نه فرهادم که مرد از داغ شیرین ، نه ایوبم که با دنیا بسازم . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شیرین فرهاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه آنم که دو صد مصرع رنگین گویم من چو فرهاد یکی گویم و شیرین گویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه آنم که دو صد مصرع رنگین گویم من چو فرهاد یکی گویم و شیرین گویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل کندن اگر کار آسانی بود… فرهاد به جای بیستون دل میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا چه به فرهاد؟ یک فرهاد بود و یک بیستون عاشقی! تو همین یک وجب دیوار را بردار… من باورت می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیستون کنده شدو عشق به جایی نرسید دیگر از تیشه ی فرهاد بدم می آید!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بیستون نیاید صدای تیشه گویا که فرهاد به خواب “شیرین” رفته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من چه سازم ، خسته راهی درازم نه فرهادم که مرد از داغ شیرین ، نه ایوبم که با دنیا بسازم . .