بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شیرین فرهاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من چه سازم ، خسته راهی درازم نه فرهادم که مرد از داغ شیرین ، نه ایوبم که با دنیا بسازم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه شیرین نباش! فرهاد گاهی باید طعم دیگری را تجربه کند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه آنم که دو صد مصرع رنگین گویم من چو فرهاد یکی گویم و شیرین گویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زمونه ای شده اگه برای عشقت کوه هم بکنی به پای فرهاد بودنت نمیذاره… میذاره به پای کنه بودنت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا چه به فرهاد؟ یک فرهاد بود و یک بیستون عاشقی! تو همین یک وجب دیوار را بردار… من باورت می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عشق های این روزا… داستانی به بلندای شنگول و منگول هم نمیتوان نوشت… چه برسد به شیرین و فرهاد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بیستون نیاید صدای تیشه گویا که فرهاد به خواب “شیرین” رفته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عشق های این روزا… داستانی به بلندای شنگول و منگول هم نمیتوان نوشت… چه برسد به شیرین و فرهاد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زمونه ای شده اگه برای عشقت کوه هم بکنی به پای فرهاد بودنت نمیذاره… میذاره به پای کنه بودنت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی را شرط اول ناله وفریاد نیست تا کسی از جان شیرین نگذرد فرهاد نیست عاشقی مقدورهر عیاش نیست غم کشیدن صنعت نقاش نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عشق مرا به شط خون خواهی برد / چون قیس به وادی جنون خواهی برد فرهاد صفت در آرزویی شیرین / دنبال خودت به بیستون خواهی برد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من چه سازم ، خسته راهی درازم نه فرهادم که مرد از داغ شیرین ، نه ایوبم که با دنیا بسازم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با من نبودش هیچ میلی / چرا ضرف مرا بشکست لیلی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عشق مرا به شط خون خواهی برد / چون قیس به وادی جنون خواهی برد فرهاد صفت در آرزویی شیرین / دنبال خودت به بیستون خواهی برد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل کندن اگر کار آسانی بود… فرهاد به جای بیستون دل میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عشق مرا به شط خون خواهی برد / چون قیس به وادی جنون خواهی برد فرهاد صفت در آرزویی شیرین / دنبال خودت به بیستون خواهی برد . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شیرین فرهاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من چه سازم ، خسته راهی درازم نه فرهادم که مرد از داغ شیرین ، نه ایوبم که با دنیا بسازم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه شیرین نباش! فرهاد گاهی باید طعم دیگری را تجربه کند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه آنم که دو صد مصرع رنگین گویم من چو فرهاد یکی گویم و شیرین گویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زمونه ای شده اگه برای عشقت کوه هم بکنی به پای فرهاد بودنت نمیذاره… میذاره به پای کنه بودنت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا چه به فرهاد؟ یک فرهاد بود و یک بیستون عاشقی! تو همین یک وجب دیوار را بردار… من باورت می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عشق های این روزا… داستانی به بلندای شنگول و منگول هم نمیتوان نوشت… چه برسد به شیرین و فرهاد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بیستون نیاید صدای تیشه گویا که فرهاد به خواب “شیرین” رفته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عشق های این روزا… داستانی به بلندای شنگول و منگول هم نمیتوان نوشت… چه برسد به شیرین و فرهاد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زمونه ای شده اگه برای عشقت کوه هم بکنی به پای فرهاد بودنت نمیذاره… میذاره به پای کنه بودنت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی را شرط اول ناله وفریاد نیست تا کسی از جان شیرین نگذرد فرهاد نیست عاشقی مقدورهر عیاش نیست غم کشیدن صنعت نقاش نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عشق مرا به شط خون خواهی برد / چون قیس به وادی جنون خواهی برد فرهاد صفت در آرزویی شیرین / دنبال خودت به بیستون خواهی برد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من چه سازم ، خسته راهی درازم نه فرهادم که مرد از داغ شیرین ، نه ایوبم که با دنیا بسازم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با من نبودش هیچ میلی / چرا ضرف مرا بشکست لیلی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عشق مرا به شط خون خواهی برد / چون قیس به وادی جنون خواهی برد فرهاد صفت در آرزویی شیرین / دنبال خودت به بیستون خواهی برد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل کندن اگر کار آسانی بود… فرهاد به جای بیستون دل میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عشق مرا به شط خون خواهی برد / چون قیس به وادی جنون خواهی برد فرهاد صفت در آرزویی شیرین / دنبال خودت به بیستون خواهی برد . . .