بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شهریور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنی آدم اعضای یک دیگرند  که در آفرینش شهریور ماهیا سرترند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه احساسی یه شهریوری تو ، داری حوصلمو سر میبری   ♧♢♡♤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شهریوریم …. اشک هایم را در خفایم خلاصه می کنم … غرورم را همیشه نگهدارم …. اما در مقابل عزیزانم غرورم را هدیه می کنم …. و مهربانیم را مرزی نیست ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرام ما شهریوریـــآ باران نیست ،که گاه ببارد و گاه نبــارد مثل هواســت ، ساکت اما (همیشــــگی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بله … ساده ست !!! برای اینکه با یه شهریورماهی دوست باشی لازم نیست که آدم خوبی باشی !!! همین خوبه که فقط ” آدم” باشی !!! اونوقت بهترینی !!! آره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﻘﻂ یک شهریور ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺁﺧﺮ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎﺷﻪ !!! ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﮊﺳﺖِ ﺧﺸﮏ ﻭ ﺗﺎ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﯼ ﺁﺩﻡ ﺑﺰﺭﮔﺎﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﻩ ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﻘﻂ یه شهریور ﻣﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻞ ﺣﺎﻝ ﻭ ﻫﻮﺍﺵ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﺍﯾﻨﻘﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ تغییر ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺷﻢ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻪ ﯾﻬﻮ ﭼﺶ ﺷﺪ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﻘﻂ یه شهریور ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﺑﺨﻨﺪﻭﻧﻪ ﻭقتی ﺧﻮﺩﺵ ﺩﻟﺶ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺯﺍﺭ ﺑﺰﻧﻪ ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شهریوری هستم، سلطان عشق صاحب غرور عالم صاحب قلب رئوف از خود گذرو درون گرا برایم همه چیز در دیدن معنا نمی یابد زندگی پیچیده است و من آسانش میکنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهریوری که باشی باید به دعوا و سرشکستنای اطرافیات عادت کنی چوووووون خیلیا حاضرن واسه خاطرت سر بشکنن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهریور خدای احساسه یه جور غرور خاصه ازهمه سرتره چون خدا خواسته

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شهریور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنی آدم اعضای یک دیگرند  که در آفرینش شهریور ماهیا سرترند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه احساسی یه شهریوری تو ، داری حوصلمو سر میبری   ♧♢♡♤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شهریوریم …. اشک هایم را در خفایم خلاصه می کنم … غرورم را همیشه نگهدارم …. اما در مقابل عزیزانم غرورم را هدیه می کنم …. و مهربانیم را مرزی نیست ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرام ما شهریوریـــآ باران نیست ،که گاه ببارد و گاه نبــارد مثل هواســت ، ساکت اما (همیشــــگی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بله … ساده ست !!! برای اینکه با یه شهریورماهی دوست باشی لازم نیست که آدم خوبی باشی !!! همین خوبه که فقط ” آدم” باشی !!! اونوقت بهترینی !!! آره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﻘﻂ یک شهریور ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺁﺧﺮ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎﺷﻪ !!! ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﮊﺳﺖِ ﺧﺸﮏ ﻭ ﺗﺎ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﯼ ﺁﺩﻡ ﺑﺰﺭﮔﺎﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﻩ ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﻘﻂ یه شهریور ﻣﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻞ ﺣﺎﻝ ﻭ ﻫﻮﺍﺵ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﺍﯾﻨﻘﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ تغییر ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺷﻢ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻪ ﯾﻬﻮ ﭼﺶ ﺷﺪ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﻘﻂ یه شهریور ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﺑﺨﻨﺪﻭﻧﻪ ﻭقتی ﺧﻮﺩﺵ ﺩﻟﺶ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺯﺍﺭ ﺑﺰﻧﻪ ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شهریوری هستم، سلطان عشق صاحب غرور عالم صاحب قلب رئوف از خود گذرو درون گرا برایم همه چیز در دیدن معنا نمی یابد زندگی پیچیده است و من آسانش میکنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهریوری که باشی باید به دعوا و سرشکستنای اطرافیات عادت کنی چوووووون خیلیا حاضرن واسه خاطرت سر بشکنن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهریور خدای احساسه یه جور غرور خاصه ازهمه سرتره چون خدا خواسته