بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شهریور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت شهریوری ها را پاي نداشتن حـــرف نگذاريد !!! وقتی یه شهریوری سکوت مي کنه ، در دلــــش ، دنيايي از همهمه ي حرف هاي ناگفته است ، امـــــــا شنونده ي خــــوبـــي نيـــافته…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه شهریوری عـــــادت نـــــداره درد دلـــــش رو بــه هــمــه کــس بــگــه!!! پـــــس خــاکــــش مــیــکــنــه زیـــر چــهــره ی خــنــدونـــش تـــا هــمـه فـکـر کـنــن نــه دردی داره و نــه غصه ای…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهريوريها مخــــاطب نيستند که خاص بشن … شهريوريها خاصند که مخاطب ميشن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه شهريوري هميشه خوبه پس اذيتش نكن چون كافيه بر عكس اوني كه هست برات بشه تا نابود بشي….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتِ شهریوری ها را پاي نداشتن حـــرف نگذاريد !!! وقتی یه شهریوری سکوت مي کنه ، در دلــــش ، دنيايي از همهمه ي حرف هاي ناگفته است ، امـــــــا شنونده ي خــــوبـــي نيـــافته….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش شهریور ماهیا سرترند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه شهریوری سرو صدا داره یعنی دوستت داره از شهریوری که ساکت شده بترس یعنی پایان…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ دختری با متانت تر و سنگین تر از دختر شهریوری نیست ؟؟؟؟ هیچ مردی هم با غیرت تر از مرد شهریور نیست؟؟؟؟ موافقی؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از خصوصیت های جالبه * شهـــریـــوریــا * اینکه صفت های متضادو با هم دارن! در عین مغرور بودن متواضعند! با این که زود عصبانی میشن اما مهربونن! در عین بی حوصلگی صبورند! کلا پارادوکسای جالبی دارن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣـــﻦ ﺷـــﻬﺮﯾﻮﺭﯾﻢ ﻫﻤﯿﺸـــﻪ ﺧﻮﺩﻣــﻢ ﺍﮔﺮ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺍﻥ ﻫﺎ ﻫﺴﺘــﻨﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺼـــﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﻡ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کی از خط قرمز اعتماد یه شهریوری عبور کنه… اسیر سرمای شدید وجودش میشه.!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهریوری یعنــی بی دلیل ، بی حوصلــه بودن ؛ یعنــی بی دلیــل خندیدن و … یعنـــی گریه های بی دلیلــی که هرگز دیــده نمی شوند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهریوریا در عیــن بی حوصلگــی خیلی صبورن … امــا وقتی صبرشــون تموم بشــه حتی حاضــر نیستن یه لحظه بیشتر نگات کنن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایــد یه شهریوری سرش به کار خودش باشه اما تکـ تکـِ کاراتــو زیر نظر داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتــی یه شهریوری از جواب دادن به سوالات طفــره میره و به عبــارتی میپیجونتت بــدون یه موقع که حتــی فکرشمـ نمیکردی پیچوندنتو فهمیــده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت اعصابــه یه شهــریوری رو هدف نگیــر ، چون بدجــور قلبتــو هدف میگیره …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شهریور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت شهریوری ها را پاي نداشتن حـــرف نگذاريد !!! وقتی یه شهریوری سکوت مي کنه ، در دلــــش ، دنيايي از همهمه ي حرف هاي ناگفته است ، امـــــــا شنونده ي خــــوبـــي نيـــافته…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه شهریوری عـــــادت نـــــداره درد دلـــــش رو بــه هــمــه کــس بــگــه!!! پـــــس خــاکــــش مــیــکــنــه زیـــر چــهــره ی خــنــدونـــش تـــا هــمـه فـکـر کـنــن نــه دردی داره و نــه غصه ای…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهريوريها مخــــاطب نيستند که خاص بشن … شهريوريها خاصند که مخاطب ميشن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه شهريوري هميشه خوبه پس اذيتش نكن چون كافيه بر عكس اوني كه هست برات بشه تا نابود بشي….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتِ شهریوری ها را پاي نداشتن حـــرف نگذاريد !!! وقتی یه شهریوری سکوت مي کنه ، در دلــــش ، دنيايي از همهمه ي حرف هاي ناگفته است ، امـــــــا شنونده ي خــــوبـــي نيـــافته….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش شهریور ماهیا سرترند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه شهریوری سرو صدا داره یعنی دوستت داره از شهریوری که ساکت شده بترس یعنی پایان…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ دختری با متانت تر و سنگین تر از دختر شهریوری نیست ؟؟؟؟ هیچ مردی هم با غیرت تر از مرد شهریور نیست؟؟؟؟ موافقی؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از خصوصیت های جالبه * شهـــریـــوریــا * اینکه صفت های متضادو با هم دارن! در عین مغرور بودن متواضعند! با این که زود عصبانی میشن اما مهربونن! در عین بی حوصلگی صبورند! کلا پارادوکسای جالبی دارن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣـــﻦ ﺷـــﻬﺮﯾﻮﺭﯾﻢ ﻫﻤﯿﺸـــﻪ ﺧﻮﺩﻣــﻢ ﺍﮔﺮ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺍﻥ ﻫﺎ ﻫﺴﺘــﻨﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺼـــﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﻡ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کی از خط قرمز اعتماد یه شهریوری عبور کنه… اسیر سرمای شدید وجودش میشه.!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهریوری یعنــی بی دلیل ، بی حوصلــه بودن ؛ یعنــی بی دلیــل خندیدن و … یعنـــی گریه های بی دلیلــی که هرگز دیــده نمی شوند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهریوریا در عیــن بی حوصلگــی خیلی صبورن … امــا وقتی صبرشــون تموم بشــه حتی حاضــر نیستن یه لحظه بیشتر نگات کنن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایــد یه شهریوری سرش به کار خودش باشه اما تکـ تکـِ کاراتــو زیر نظر داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتــی یه شهریوری از جواب دادن به سوالات طفــره میره و به عبــارتی میپیجونتت بــدون یه موقع که حتــی فکرشمـ نمیکردی پیچوندنتو فهمیــده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت اعصابــه یه شهــریوری رو هدف نگیــر ، چون بدجــور قلبتــو هدف میگیره …