بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شمالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا ظاهرا برنامه هوای مازندرانُ زده رو shuffle !!!! یه روز از گرما میپزی فردا باید با کاپشن و لباس گرم بری بیرون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو پی‌ام داده اف، 26، قم، تنها زندگی می کنم. شارژ بده تل بدم! گفتم ببر مازندران نسلش منقرض شد شماها هنوز منقرض نشدید!؟ بی تربیت گفت بای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی فرعون وارد قصرشد همه تعظیم كردند جز یک نفر  فرعون گفت این گستاخ كیست كه تعظیم نمیكند ؟  پوتیفار گفت او مازرونی ریکاست به كسی باج نمیدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مازندرانیه ﺭﻓﺘﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ،ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﺘﺒﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩﻩ ،ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍﺿﯽﻫﺴﺘﯿﺪ؟ اونم گفت:وِلله مِن شه که راضی هَسِمه ولی مه زِنا گِنه کِچیکه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شمالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا ظاهرا برنامه هوای مازندرانُ زده رو shuffle !!!! یه روز از گرما میپزی فردا باید با کاپشن و لباس گرم بری بیرون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو پی‌ام داده اف، 26، قم، تنها زندگی می کنم. شارژ بده تل بدم! گفتم ببر مازندران نسلش منقرض شد شماها هنوز منقرض نشدید!؟ بی تربیت گفت بای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی فرعون وارد قصرشد همه تعظیم كردند جز یک نفر  فرعون گفت این گستاخ كیست كه تعظیم نمیكند ؟  پوتیفار گفت او مازرونی ریکاست به كسی باج نمیدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مازندرانیه ﺭﻓﺘﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ،ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﺘﺒﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩﻩ ،ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍﺿﯽﻫﺴﺘﯿﺪ؟ اونم گفت:وِلله مِن شه که راضی هَسِمه ولی مه زِنا گِنه کِچیکه