بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شمالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تره ترکانم چیست؟ ضربه ی شدید روحی که یک گیلک قبل از دعوا به حریف وارد میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوارستی تو ایتا خانه خرابا ده چره واچکستی کراهای واشکسه دارا ده چره تو نانستی که واکفته مرا سخته روزیگار کرا تینتیر بامویی بشکسه بالا ده چره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مار : مادر پر   : پدر برار  : برادر خاخر: خواهر خی کار: کار سخت خی واری: یه چیز تو مایه های مث خر خی سر:سرسخت خی:یه فحش یعنی گراز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گوهی نوونی چیست؟ نوید آینده ای مبهم از سوی والدین مازنی به فرزندان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریکا دوبیر چیست؟ دستور تهاجمی یک مازندرانی برای گرفتن نذرى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن مازندرانیه میره بانک یارانه شو بگیره . بانکیه میگه:بریزم به حساب جاریتون؟ زنه میگه: نه بریز به حساب خودم. می جاری بمیره ایشالا، بانک دله هم وه هوا ره دارنه!!! .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنه هر كس بومونو خسته بخته ، بي اشته زندگي كرده چه سخته،ترا غش! يا بري - يا از بدا بام ، الان يندينه سر كرده وقته ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار صبح كه بلبل چهه چهه ژنه/چوپان بندون سري كو لله ژنه گاين اسپيت بندون كو كرن ونگ/رفقون دوري چمه دلي ژنه چنگ چمه ديل تنگ ترا؟/هيچ دفرسي چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مو غریبم، مه یار غریبه نشه و خواستگاری، مو و نسیبم سر راهان بدم دو مار سیاه اول مه یار بز نداشته وفا دوم مر بز نخیسم دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمه حیاطه پیش آب چلامه مرا تی مین قهر سلامه تو که قهر سلام، مو دل شکسته روز مهشر گیرم ته بند شصته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامان‌بزرگم داشت نماز می‌خوند گفت: خِدایا گفتم: بلی؟ یه دیقه مکث کرد گفت: وَچه اَنده نِفـــــــَم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تره لاب زمه چیست؟ ضربه روحی که یک مازندرانی قبل دعوا به حریف وارد میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه خارجی از یه مازندرانی میپرسه شما چطوری دوغ درست میکنید؟ میگه:it is ماست in the دشون. شلپ شلپ تا نماشون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکالمه دو مازندرانی با کلاس در حمام: :بیا پشتت رابسویم.. :ممنون خودم سوسیدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مازندرانیه میگن برو خبرمرگ بابای همسایه رو بهشون بده. درمیزنه میگه:شمه پی یر سره دره؟ میگن: نا شو انه. میگه: زرت اگه بمو!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشمندان سمى ترین مار دنیا را كشف كردند: شى مار

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شمالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تره ترکانم چیست؟ ضربه ی شدید روحی که یک گیلک قبل از دعوا به حریف وارد میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوارستی تو ایتا خانه خرابا ده چره واچکستی کراهای واشکسه دارا ده چره تو نانستی که واکفته مرا سخته روزیگار کرا تینتیر بامویی بشکسه بالا ده چره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مار : مادر پر   : پدر برار  : برادر خاخر: خواهر خی کار: کار سخت خی واری: یه چیز تو مایه های مث خر خی سر:سرسخت خی:یه فحش یعنی گراز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گوهی نوونی چیست؟ نوید آینده ای مبهم از سوی والدین مازنی به فرزندان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریکا دوبیر چیست؟ دستور تهاجمی یک مازندرانی برای گرفتن نذرى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن مازندرانیه میره بانک یارانه شو بگیره . بانکیه میگه:بریزم به حساب جاریتون؟ زنه میگه: نه بریز به حساب خودم. می جاری بمیره ایشالا، بانک دله هم وه هوا ره دارنه!!! .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنه هر كس بومونو خسته بخته ، بي اشته زندگي كرده چه سخته،ترا غش! يا بري - يا از بدا بام ، الان يندينه سر كرده وقته ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار صبح كه بلبل چهه چهه ژنه/چوپان بندون سري كو لله ژنه گاين اسپيت بندون كو كرن ونگ/رفقون دوري چمه دلي ژنه چنگ چمه ديل تنگ ترا؟/هيچ دفرسي چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مو غریبم، مه یار غریبه نشه و خواستگاری، مو و نسیبم سر راهان بدم دو مار سیاه اول مه یار بز نداشته وفا دوم مر بز نخیسم دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمه حیاطه پیش آب چلامه مرا تی مین قهر سلامه تو که قهر سلام، مو دل شکسته روز مهشر گیرم ته بند شصته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامان‌بزرگم داشت نماز می‌خوند گفت: خِدایا گفتم: بلی؟ یه دیقه مکث کرد گفت: وَچه اَنده نِفـــــــَم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تره لاب زمه چیست؟ ضربه روحی که یک مازندرانی قبل دعوا به حریف وارد میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه خارجی از یه مازندرانی میپرسه شما چطوری دوغ درست میکنید؟ میگه:it is ماست in the دشون. شلپ شلپ تا نماشون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکالمه دو مازندرانی با کلاس در حمام: :بیا پشتت رابسویم.. :ممنون خودم سوسیدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مازندرانیه میگن برو خبرمرگ بابای همسایه رو بهشون بده. درمیزنه میگه:شمه پی یر سره دره؟ میگن: نا شو انه. میگه: زرت اگه بمو!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشمندان سمى ترین مار دنیا را كشف كردند: شى مار