بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوچه عشق دنبال تو ميگشتم حقيقتش شب بود ترسيدم برگشتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واست شب اس ام اس زدم که بگم دنيام تاريکه مثل شب،تنهام مثل ماه ،کوچيکم مثل ستاره اما دوست دارم قد آسموني که اندازه نداره…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

G-o to bed O-ff the lights O-ut of tensions D-reams come N-ice sleep I-gnore worries G-et up early H-ave a nice day T-hank God always

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Night is a wonderful opportunity to take rest, to forgive, to dream, to smile and to get ready for all the battle that you have to fight tomorrow. Good Night.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Dreams touch your heart and soul, it is a magical memory that unites fantasy and reality. Hope U’ll have the sweetest dream tonight… Good Night

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها تمام نمي شوند ! آدم ها نيمه شب ، با همه آنچه در پس ذهن تو ، برايت باقي گذاشته اند ، به تو هجوم مي آورند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دل تاريک ِ اين شب هاي سرد، اي اميد ِ نا اميدي هاي من! برق چشمان تو،همچون آفتاب، مي درخشد بر رخ ِ فرداي من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخند اي عشق اي اميد فردا که من خنديدنت را دوست دارم ، به باغ خاطرم هر روز و هر شب ، تو را تنهاي تنها دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب به رسم عاشقي يادي ز یاران ميکنم در غربتي تاريک و سرد ، از غم حکايت ميکنم امشب وجودم خسته است ، از سردي دلهاي سرد آيا تو هم در ياد من هستي در اين شبهاي درد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيباترين شب زمين ، شب پر از نگاه تو ، دعاي من براي تو ، خداي من پناه تو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز هاصدای تودر گوشم می پیچید و خوابم می کرد این شب هاصدای تودر قلبم می پیچد و بیدارم می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها وقتی می خوای بخوابی میبینی كسیو نداری !!! كه بهت فكر كنه!!! اینجاست كه : میفهمی برخلاف شلوغیه درونت ... چــقدر تـنهـایی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچه را دیدی ب وقت شـــب چقدر تنها میشود ... بی تو از آن کوچه تنها ترمــــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من صبورم اما ... ، بی دلیل از قفس کهنه ی شب میترسم ، بی دلیل از همه ی تیرگی تلخ غروب و چراغی که تو را از شب متروک دلم دور کند ، میترسم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهمت چنانکه شب خواب را / می جویمت چنانکه لب تشنه آب را / حتی اگر نباشی می آفرینمت / چنانکه التهاب بیابان سراب را .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز روشن میره باز شب میرسه غم میاد به هر دری سر میزنه مگه میشه چشامو هم بزارم وقتی غم قلبمو خنجر میزنه . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوچه عشق دنبال تو ميگشتم حقيقتش شب بود ترسيدم برگشتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واست شب اس ام اس زدم که بگم دنيام تاريکه مثل شب،تنهام مثل ماه ،کوچيکم مثل ستاره اما دوست دارم قد آسموني که اندازه نداره…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

G-o to bed O-ff the lights O-ut of tensions D-reams come N-ice sleep I-gnore worries G-et up early H-ave a nice day T-hank God always

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Night is a wonderful opportunity to take rest, to forgive, to dream, to smile and to get ready for all the battle that you have to fight tomorrow. Good Night.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Dreams touch your heart and soul, it is a magical memory that unites fantasy and reality. Hope U’ll have the sweetest dream tonight… Good Night

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها تمام نمي شوند ! آدم ها نيمه شب ، با همه آنچه در پس ذهن تو ، برايت باقي گذاشته اند ، به تو هجوم مي آورند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دل تاريک ِ اين شب هاي سرد، اي اميد ِ نا اميدي هاي من! برق چشمان تو،همچون آفتاب، مي درخشد بر رخ ِ فرداي من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخند اي عشق اي اميد فردا که من خنديدنت را دوست دارم ، به باغ خاطرم هر روز و هر شب ، تو را تنهاي تنها دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب به رسم عاشقي يادي ز یاران ميکنم در غربتي تاريک و سرد ، از غم حکايت ميکنم امشب وجودم خسته است ، از سردي دلهاي سرد آيا تو هم در ياد من هستي در اين شبهاي درد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيباترين شب زمين ، شب پر از نگاه تو ، دعاي من براي تو ، خداي من پناه تو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز هاصدای تودر گوشم می پیچید و خوابم می کرد این شب هاصدای تودر قلبم می پیچد و بیدارم می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها وقتی می خوای بخوابی میبینی كسیو نداری !!! كه بهت فكر كنه!!! اینجاست كه : میفهمی برخلاف شلوغیه درونت ... چــقدر تـنهـایی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچه را دیدی ب وقت شـــب چقدر تنها میشود ... بی تو از آن کوچه تنها ترمــــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من صبورم اما ... ، بی دلیل از قفس کهنه ی شب میترسم ، بی دلیل از همه ی تیرگی تلخ غروب و چراغی که تو را از شب متروک دلم دور کند ، میترسم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهمت چنانکه شب خواب را / می جویمت چنانکه لب تشنه آب را / حتی اگر نباشی می آفرینمت / چنانکه التهاب بیابان سراب را .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز روشن میره باز شب میرسه غم میاد به هر دری سر میزنه مگه میشه چشامو هم بزارم وقتی غم قلبمو خنجر میزنه . . .