بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شب بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب بخیر ای نفست شرح پریشانی من ماه پیشانی من دلبر بارانی من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا،دنیا آرامش بر وجود نازنینت را طالبم شبت به خیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب سردی ست و هوا منتظر باران است  وقت خواب است و دلم پیش تو سرگردان است  شب بخیر ای نفست شرح پریشانی من  ماه پیشانی من،دلبر بارانی من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم امشب که می خوابی سفر زیبایی داشته باشی به دنیای رویاها عزیزترینم ، تا برگردی به انتظارت بیدار میمونم . . .شبت بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم پرده چشماتو آروم میکشم روی چشات بوسه دوستت دارم رو میگیرم از گونه هات شب به خیر احساس من . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این پیام از من خوابالو ! برای یک آدم خوابالو در زمان خوابالودگی ، ارسال شده است !لطفا خوب بخوابید ، شب خوش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میروم وعده آنجاکه با هم شب و روز را آشتی است،صبح چندان دور نیست... شب بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب به خیر عزیزِ من ، خوابای خوب ببینی بری از دامنِ شب ، گُل تازه بچینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش دوباره صبح بشه دوباره مهمونت کنم با گفتن صبحت به خیر گلها را قربونت کنم شب به خیرعزیزِم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابای رنگی بیبینی / خواب دلتنگی نبینی شبت به خیر ای مهربون / خوب بخوابی عزیز جون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بخواب نازنینم به جان تمام دلواپسی هایم قسم که لحظه ای دیده بر هم ننهم و نگهبان تمام غزل های بر باد رفته باشم قول می دهم یک مو نیز از سر قاصدک رویاهایت کم نشود تو بخواب نازنینم .... شب به خیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم خواب و بیدارت قشنگه شب من بی تو و بی آب و رنگه بخواب ای نازنینم, مهربونم, دلنشینم منم من, عاشقت, آروم باش بهترینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید خاموش ، ستاره روشنآسمان آبی خاموش ، آسمان سیاه روشنهمه چیز اماده ست که توی خواب امشبتو رو توی رویاهام ببینمبهانه بیدار شدنم ، شبت به خیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لالایی لا لا بخواب ای گل نازم که واسه چشای تو قصه می سازم… لالایی لا لا بخواب ای گل سوسن همه فرشته ها روتو می بوسن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ها موقعه ی خواب تنها زمانی که تو از هیاهوی این دنیا در امانی وبه ارامش میرسی پس یک شب بخیر هدیه میکنم بهت تا در ارامش در دنیای دیگر سیر کنی شب بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای بزرگی ندارم اما همه ی دنیای من تویی شبت بخیر دنیای من

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شب بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب بخیر ای نفست شرح پریشانی من ماه پیشانی من دلبر بارانی من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا،دنیا آرامش بر وجود نازنینت را طالبم شبت به خیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب سردی ست و هوا منتظر باران است  وقت خواب است و دلم پیش تو سرگردان است  شب بخیر ای نفست شرح پریشانی من  ماه پیشانی من،دلبر بارانی من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم امشب که می خوابی سفر زیبایی داشته باشی به دنیای رویاها عزیزترینم ، تا برگردی به انتظارت بیدار میمونم . . .شبت بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم پرده چشماتو آروم میکشم روی چشات بوسه دوستت دارم رو میگیرم از گونه هات شب به خیر احساس من . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این پیام از من خوابالو ! برای یک آدم خوابالو در زمان خوابالودگی ، ارسال شده است !لطفا خوب بخوابید ، شب خوش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میروم وعده آنجاکه با هم شب و روز را آشتی است،صبح چندان دور نیست... شب بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب به خیر عزیزِ من ، خوابای خوب ببینی بری از دامنِ شب ، گُل تازه بچینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش دوباره صبح بشه دوباره مهمونت کنم با گفتن صبحت به خیر گلها را قربونت کنم شب به خیرعزیزِم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابای رنگی بیبینی / خواب دلتنگی نبینی شبت به خیر ای مهربون / خوب بخوابی عزیز جون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بخواب نازنینم به جان تمام دلواپسی هایم قسم که لحظه ای دیده بر هم ننهم و نگهبان تمام غزل های بر باد رفته باشم قول می دهم یک مو نیز از سر قاصدک رویاهایت کم نشود تو بخواب نازنینم .... شب به خیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم خواب و بیدارت قشنگه شب من بی تو و بی آب و رنگه بخواب ای نازنینم, مهربونم, دلنشینم منم من, عاشقت, آروم باش بهترینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید خاموش ، ستاره روشنآسمان آبی خاموش ، آسمان سیاه روشنهمه چیز اماده ست که توی خواب امشبتو رو توی رویاهام ببینمبهانه بیدار شدنم ، شبت به خیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لالایی لا لا بخواب ای گل نازم که واسه چشای تو قصه می سازم… لالایی لا لا بخواب ای گل سوسن همه فرشته ها روتو می بوسن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ها موقعه ی خواب تنها زمانی که تو از هیاهوی این دنیا در امانی وبه ارامش میرسی پس یک شب بخیر هدیه میکنم بهت تا در ارامش در دنیای دیگر سیر کنی شب بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای بزرگی ندارم اما همه ی دنیای من تویی شبت بخیر دنیای من