بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شارژ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسری که زنگ بزنه به دوستش صدا دختر دربیاره ازشم شارژ بگیره پسر نیست که یه پا خانومه واسه خودش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند روز پیش یه شارژر گرفتم ساخت دست برادران چینی! نه تنها گوشیمو شارژ نمیکنه تازه شارژ گوشیمو هم کم میکنه! فکر کنم باتریمو خالی میکنه هرچی توشه میفرسته تو شبکه ی برق شهری…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل اینکه ما در خاطر بعضی ها فراموش شده ایم، نمی دانم زندگی سخت است یا شارژ نخریدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو :سلام اقا شارژ دو تومنی دارین؟ فروشنده :بله یارو :چقدره؟ تعجب نکنید خوب اینجا ایرانه دیگه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین تا آدم شارژ نداره هی واسش اس میاد و هی ملت میس می ندازن و اینا! ولی وقتی آدم شارژ داره حتی به یکیم که اس می ده اون جوابشو نمی ده؟…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیره داشت دنبال آهو میدوید آهو بهش گفت چرا اینقدر فکر شکمتی؟ یه ذره هم به عشق فکر کن! خبر دادن امروز شیره رو دیدن داشت کارت شارژ ایرانسل میخرید میبینین به شیر هم رحم نکردن اونم از راه درآوردن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم زنه سر قیمت کارت شارژ چونه میزده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه کارت شارژ ایرانسل خریدم دادم به بابام میگم بابا واسم بخونش!! بابام : سیزده ترلیاردو هفصد و بیست و سه ملیاردو هشتادو نه ملیونو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با من نبودش هیچ میلی چرا شارژ ایرانسل خواست خیلی…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شارژ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسری که زنگ بزنه به دوستش صدا دختر دربیاره ازشم شارژ بگیره پسر نیست که یه پا خانومه واسه خودش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند روز پیش یه شارژر گرفتم ساخت دست برادران چینی! نه تنها گوشیمو شارژ نمیکنه تازه شارژ گوشیمو هم کم میکنه! فکر کنم باتریمو خالی میکنه هرچی توشه میفرسته تو شبکه ی برق شهری…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل اینکه ما در خاطر بعضی ها فراموش شده ایم، نمی دانم زندگی سخت است یا شارژ نخریدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو :سلام اقا شارژ دو تومنی دارین؟ فروشنده :بله یارو :چقدره؟ تعجب نکنید خوب اینجا ایرانه دیگه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین تا آدم شارژ نداره هی واسش اس میاد و هی ملت میس می ندازن و اینا! ولی وقتی آدم شارژ داره حتی به یکیم که اس می ده اون جوابشو نمی ده؟…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیره داشت دنبال آهو میدوید آهو بهش گفت چرا اینقدر فکر شکمتی؟ یه ذره هم به عشق فکر کن! خبر دادن امروز شیره رو دیدن داشت کارت شارژ ایرانسل میخرید میبینین به شیر هم رحم نکردن اونم از راه درآوردن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم زنه سر قیمت کارت شارژ چونه میزده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه کارت شارژ ایرانسل خریدم دادم به بابام میگم بابا واسم بخونش!! بابام : سیزده ترلیاردو هفصد و بیست و سه ملیاردو هشتادو نه ملیونو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با من نبودش هیچ میلی چرا شارژ ایرانسل خواست خیلی…