بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شاد و زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موبایلم حالش بده، شارژ نداره نورش کم شده صفحش یه کم سیاه شده، مریضه سرفه می کنه، مى دونی چشه؟ هواى پیامک تو رو کرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب دماغتيم…آنتي هيستامين بخور ، فنا شيم…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با ما ه و کفش و راه چیه؟ ماه سه حرف داره ولی تو حرف نداری . کفش لنگه داره ولی تو لنگه نداری. راه رو باید تا آخر رفت ولی تو آخرشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام از برنامه 90 مزاحمتون میشم می خواستم بگم شما به عنوان بهترین گل سال انتخاب شدید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي من و تو مانند ميخ طويله ست كه هيچ كره خري قادر به كندن آن نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابا 10 مت گرم 9کرتیم 8تبلکوتیم 7تیر باباتیم 6یشه ماشینتیم 5نجره خونتیم 4کرتیم 3لول های وجودتیم 2چرختیم 1کم منو دریاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده بر لب ميزنم تا كس نداند راز من....ورنه اين دنيا كه ما ديديم خنديدن نداشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه اغلب فراموش می کند که روزی کرم بوده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي تو پيروز ميشي من با غرور به همه ميگم : هي اون دوست منه ! وقتي ميبازي كنارت ميشينم و ميگم : هي من دوست توام . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي تو پيروز ميشي من با غرور به همه ميگم : هي اون دوست منه ! وقتي ميبازي كنارت ميشينم و ميگم : هي من دوست توام . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني فرق تو با آهن جيه ؟ آهن زنگ ميزنه اما لااقل تو يه پيامک هم نمي د!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونى اوج رفاقت كجاست؟ به فكر رفیقى باشى كه هیچ وقت به فكر تو نیست. من الان در اوج رفاقتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر يك خرس دنبالت كرد نترس، چون اون هم فهميده تو چه عسلي هستي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه همه زنبورهای دنیا نیشت بزنند حقته چون خیلی گلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاده ي خوشبختي در دست تعميره ! دور بزن برگرد اين اسمش تقديره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم هرچي رفيقه گرم، کمر هرچي نا رفيقه خم، روي هرچي بي مرامه کم، براي دشمنات آرزوي زلزله بم زير چشم دشمنات نم، ايشالا نبيني غم . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شاد و زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موبایلم حالش بده، شارژ نداره نورش کم شده صفحش یه کم سیاه شده، مریضه سرفه می کنه، مى دونی چشه؟ هواى پیامک تو رو کرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب دماغتيم…آنتي هيستامين بخور ، فنا شيم…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با ما ه و کفش و راه چیه؟ ماه سه حرف داره ولی تو حرف نداری . کفش لنگه داره ولی تو لنگه نداری. راه رو باید تا آخر رفت ولی تو آخرشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام از برنامه 90 مزاحمتون میشم می خواستم بگم شما به عنوان بهترین گل سال انتخاب شدید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي من و تو مانند ميخ طويله ست كه هيچ كره خري قادر به كندن آن نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابا 10 مت گرم 9کرتیم 8تبلکوتیم 7تیر باباتیم 6یشه ماشینتیم 5نجره خونتیم 4کرتیم 3لول های وجودتیم 2چرختیم 1کم منو دریاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده بر لب ميزنم تا كس نداند راز من....ورنه اين دنيا كه ما ديديم خنديدن نداشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه اغلب فراموش می کند که روزی کرم بوده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي تو پيروز ميشي من با غرور به همه ميگم : هي اون دوست منه ! وقتي ميبازي كنارت ميشينم و ميگم : هي من دوست توام . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي تو پيروز ميشي من با غرور به همه ميگم : هي اون دوست منه ! وقتي ميبازي كنارت ميشينم و ميگم : هي من دوست توام . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني فرق تو با آهن جيه ؟ آهن زنگ ميزنه اما لااقل تو يه پيامک هم نمي د!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونى اوج رفاقت كجاست؟ به فكر رفیقى باشى كه هیچ وقت به فكر تو نیست. من الان در اوج رفاقتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر يك خرس دنبالت كرد نترس، چون اون هم فهميده تو چه عسلي هستي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه همه زنبورهای دنیا نیشت بزنند حقته چون خیلی گلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاده ي خوشبختي در دست تعميره ! دور بزن برگرد اين اسمش تقديره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم هرچي رفيقه گرم، کمر هرچي نا رفيقه خم، روي هرچي بي مرامه کم، براي دشمنات آرزوي زلزله بم زير چشم دشمنات نم، ايشالا نبيني غم . . .