بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شاد و زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم اگرمستى كند ازكاسه بیرونش كنم,دوست اگردوستی كندصدجان به قربانش كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داش سام و علیکم با اجازت روغن ماشینتو خالی کردم به جاش خون جیگرمو ریختم تا هر وقت استارت زدی به عشقت بسوزم ذت زیاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن و شوهری در اثر گاز گرفتگی جان باختند !شهروند گرامی تا بوس هست گاز چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از برنامه 90 مزاحمتون می شم. می خواستم بگم شما به عنوان بهترین گل سال انتخاب شدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه شب فکرم این است وهمه شب سخنم گر روم دیر به منزل چه بگویم به زنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متاسفانه نداري! البته تقصير هم نداري! من چيكار كنم نداري ديگه! دست خودتم نيست كه نداري! خب نداري ديگه بابا . . . لنگه نداري!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چيزي كه مي تواند در اوج لذت از زندگي ، خواب را از چشمان آدميان بربايد فقط يك چيز است . . . جيش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجائي؟ موبايلت نميگيره من تصادف کردم تو بيمارستانم به کسي چيزي نگو بد جور صدمه ديدم خوردم به عظمت مرامت چپ کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دوني فرق تو با موهات چيه؟ اونارو مي شه اصلاح کرد، ولي تورو هرگز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اميدوارم خوشبختي مثل سگ پاچتو بگيره، مثل سوسك از سر و روت بالا بره، مثل انگل تو وجودت خونه كنه و مثل sms پشت سر هم واست بياد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرتت بنگرد. به دلی دل بسپار که جای خالی برای تو داشته باشه و دستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن آموخته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دوني بازي روزگار چيه؟؟ اين که تو چشم بذاري من قايم شم . بعد تو يکي ديگه رو پيدا کني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني فرق تو با پروانه چيه؟ . . . . پروانه از قشنگي اسير ميشه ولي تو با قشنگيت اسير ميکني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي 4 پيچ داره :تولد، عشق، ازدواج و مرگ، سر کدوم پيچ منتظرت باشم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقان را عشق فرمان می دهد. لوتیان را معرفت... مخلصیم با معرفت ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني فرق تو با يانگوم چيه؟ يانگوم جواهري در قصره ولي تو قصري از جواهري!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شاد و زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم اگرمستى كند ازكاسه بیرونش كنم,دوست اگردوستی كندصدجان به قربانش كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داش سام و علیکم با اجازت روغن ماشینتو خالی کردم به جاش خون جیگرمو ریختم تا هر وقت استارت زدی به عشقت بسوزم ذت زیاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن و شوهری در اثر گاز گرفتگی جان باختند !شهروند گرامی تا بوس هست گاز چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از برنامه 90 مزاحمتون می شم. می خواستم بگم شما به عنوان بهترین گل سال انتخاب شدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه شب فکرم این است وهمه شب سخنم گر روم دیر به منزل چه بگویم به زنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متاسفانه نداري! البته تقصير هم نداري! من چيكار كنم نداري ديگه! دست خودتم نيست كه نداري! خب نداري ديگه بابا . . . لنگه نداري!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چيزي كه مي تواند در اوج لذت از زندگي ، خواب را از چشمان آدميان بربايد فقط يك چيز است . . . جيش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجائي؟ موبايلت نميگيره من تصادف کردم تو بيمارستانم به کسي چيزي نگو بد جور صدمه ديدم خوردم به عظمت مرامت چپ کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دوني فرق تو با موهات چيه؟ اونارو مي شه اصلاح کرد، ولي تورو هرگز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اميدوارم خوشبختي مثل سگ پاچتو بگيره، مثل سوسك از سر و روت بالا بره، مثل انگل تو وجودت خونه كنه و مثل sms پشت سر هم واست بياد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرتت بنگرد. به دلی دل بسپار که جای خالی برای تو داشته باشه و دستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن آموخته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دوني بازي روزگار چيه؟؟ اين که تو چشم بذاري من قايم شم . بعد تو يکي ديگه رو پيدا کني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني فرق تو با پروانه چيه؟ . . . . پروانه از قشنگي اسير ميشه ولي تو با قشنگيت اسير ميکني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي 4 پيچ داره :تولد، عشق، ازدواج و مرگ، سر کدوم پيچ منتظرت باشم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقان را عشق فرمان می دهد. لوتیان را معرفت... مخلصیم با معرفت ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني فرق تو با يانگوم چيه؟ يانگوم جواهري در قصره ولي تو قصري از جواهري!!!