بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شاد و زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به دو نفر اعتماد دارم . . . اولیش خودم هستم و دومیش تو نیستی! con air-1997

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در یک ماموریتم، ماموریتی برای دوری از تو، ماموریتی برای فراموش کردنت و فرار کردن از دستت که باهات صحبت نکنم و تورو نبینم در یک کلام : ماموریت غیر ممکن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی فندق بشی ، سنجاب بشم گازت بگیرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتی امروز چه روزیه ؟ بگو دیگه ! ... زیاد فکر نکن ! امروز همون روزیه که دلم برات تنگ شده !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز می کشم ناز یکی تا به همه ناز کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلها همه با اذن تو برخواسته اند از بهر ظهور تو خود آراسته اند مردم در همه حال در هر بهار، بی شک اول فرج تو را از خدا خواسته اند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس های خود را برایمان بفرستید , انبار نکنید .. . . . در زمان قحطی ما فقط به کسانی اس ام اس میدهیم که از ایشان sms دریافت کرده باشیـــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوس تنها تصادفيست که پليس نداره بغل تنها پارکينگيست که جريمه نداره پس مياي تو پارکينگ تصادف کنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار تا رك دارم وهزارتا رفيق،توشاه رگي و تك رفيق..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گلم تو منگلي... با هم ميشم گلمنگلي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا مي دانيد ميزان پاسخ مثبت دختران به بوق زانتیا 60 درصد بيشتر از انواع پژو مي باشد؟ روابط عمومي شركت سایپا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبمو هدیه می دم بهت . مواظبش باش . نه به خاطر اینکه قلبمه به خاطر اینکه تو توشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاب عكستو زدم جاي ساعت ديواري از اون موقع به بعد تو شدي تمومه لحظه هام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم پیتزای رو میزت باشم ، تا به دست تو تیکه تیکه بشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگ زدم 110 ازت شکایت کنم آخه تو قلبمو دزدیدی بهم گفتن تو هم همینو گفتی آره شیطون !!!؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشه، یادت بدم! یاد بگیری به یادتم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شاد و زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به دو نفر اعتماد دارم . . . اولیش خودم هستم و دومیش تو نیستی! con air-1997

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در یک ماموریتم، ماموریتی برای دوری از تو، ماموریتی برای فراموش کردنت و فرار کردن از دستت که باهات صحبت نکنم و تورو نبینم در یک کلام : ماموریت غیر ممکن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی فندق بشی ، سنجاب بشم گازت بگیرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتی امروز چه روزیه ؟ بگو دیگه ! ... زیاد فکر نکن ! امروز همون روزیه که دلم برات تنگ شده !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز می کشم ناز یکی تا به همه ناز کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلها همه با اذن تو برخواسته اند از بهر ظهور تو خود آراسته اند مردم در همه حال در هر بهار، بی شک اول فرج تو را از خدا خواسته اند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس های خود را برایمان بفرستید , انبار نکنید .. . . . در زمان قحطی ما فقط به کسانی اس ام اس میدهیم که از ایشان sms دریافت کرده باشیـــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوس تنها تصادفيست که پليس نداره بغل تنها پارکينگيست که جريمه نداره پس مياي تو پارکينگ تصادف کنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار تا رك دارم وهزارتا رفيق،توشاه رگي و تك رفيق..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گلم تو منگلي... با هم ميشم گلمنگلي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا مي دانيد ميزان پاسخ مثبت دختران به بوق زانتیا 60 درصد بيشتر از انواع پژو مي باشد؟ روابط عمومي شركت سایپا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبمو هدیه می دم بهت . مواظبش باش . نه به خاطر اینکه قلبمه به خاطر اینکه تو توشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاب عكستو زدم جاي ساعت ديواري از اون موقع به بعد تو شدي تمومه لحظه هام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم پیتزای رو میزت باشم ، تا به دست تو تیکه تیکه بشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگ زدم 110 ازت شکایت کنم آخه تو قلبمو دزدیدی بهم گفتن تو هم همینو گفتی آره شیطون !!!؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشه، یادت بدم! یاد بگیری به یادتم