بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شادمانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باحالترین رفیقت کیه؟ الف:من ب:الف ج:الف و ب د:همه موارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برار شیرم چیست؟ تشویق حیف نونا برای انجام کاری که از عهده خر هم بر نمی اید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون می گن چرا وسط غذا آب می خوری؟میگه می خوام موقع ریدن گرد و خاک نکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون دست میزاره گردن آرنولد و فرانکی میگه : هیشکی زور ایما سه تانه نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم یه اسکناس پیدا می کنه میگه : ماله کیه ؟ حیف نون : ماله مونه ، بخدا دام دام . معلم میگه یکی ترجمه کنه ! یه حیف نون دیگه : آقا بخدا مال خوسه داس داس .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون ماشین فاضلاب کشی میخره پشتش می نویسه : امید ما به قین شماست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه شب یه ستاره ی شانس از آسمون افتاد روی زمین بهم گفت: دنیا رو میخواهی یا یک دوست خوب گفتم : هیچ کدام ، یک دوست دارم که واسم یه دنیاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه گاهی بیادت غزلی می خوانم تا نگویی که دلم غافل از آن عهد و وفاست،خوب رویان همه گر با دل من خوب شوند خوب من ، با همه خوبان ، حساب تو جداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست غضنفر بهش میگه سی دی که بهم دادی خش داره؟میگه: آخه آهنگای قشنگش رو علامت زدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف از آفرینش حیف نونا : ۱- ایجاد رعب و وحشت ۲- ایجاد شادی بین انسانها ۳- روحیه دادن به غضنفرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر مي ره تماشاي رقص باله از اول تا آخرش خواب بوده. بعد ازش مي پرسن چه طور بود؟ ميگه آدماي خيلي خوبي بودن. ديدن من خوابم، رو نوك انگشت راه مي رفتن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عربه ميره دستشويي هرچي زور زد آروغ ميزد به خودش ميگه : نكنه بر عكس نشستم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعاي حیف نونا بعد از نماز : خدايا خدايا تا انقلاب مهدي مواضب خودت باش‬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‫غضنفر ميره ختم ازش مي پرسن شما؟ميگه من ساير بستگانم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه غضنفر ازش مي‌پرسه: بابا، ماه نزديك‌تره يا اصفهان؟ غضنفر ميزنه پس گردنش و ميگه: آخه پدرسگ، معلومه ديگه، مگه تو از اينجا ميتوني اصفهان رو ببيني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است. آلبرت انشتین

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شادمانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باحالترین رفیقت کیه؟ الف:من ب:الف ج:الف و ب د:همه موارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برار شیرم چیست؟ تشویق حیف نونا برای انجام کاری که از عهده خر هم بر نمی اید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون می گن چرا وسط غذا آب می خوری؟میگه می خوام موقع ریدن گرد و خاک نکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون دست میزاره گردن آرنولد و فرانکی میگه : هیشکی زور ایما سه تانه نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم یه اسکناس پیدا می کنه میگه : ماله کیه ؟ حیف نون : ماله مونه ، بخدا دام دام . معلم میگه یکی ترجمه کنه ! یه حیف نون دیگه : آقا بخدا مال خوسه داس داس .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون ماشین فاضلاب کشی میخره پشتش می نویسه : امید ما به قین شماست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه شب یه ستاره ی شانس از آسمون افتاد روی زمین بهم گفت: دنیا رو میخواهی یا یک دوست خوب گفتم : هیچ کدام ، یک دوست دارم که واسم یه دنیاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه گاهی بیادت غزلی می خوانم تا نگویی که دلم غافل از آن عهد و وفاست،خوب رویان همه گر با دل من خوب شوند خوب من ، با همه خوبان ، حساب تو جداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست غضنفر بهش میگه سی دی که بهم دادی خش داره؟میگه: آخه آهنگای قشنگش رو علامت زدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف از آفرینش حیف نونا : ۱- ایجاد رعب و وحشت ۲- ایجاد شادی بین انسانها ۳- روحیه دادن به غضنفرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر مي ره تماشاي رقص باله از اول تا آخرش خواب بوده. بعد ازش مي پرسن چه طور بود؟ ميگه آدماي خيلي خوبي بودن. ديدن من خوابم، رو نوك انگشت راه مي رفتن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عربه ميره دستشويي هرچي زور زد آروغ ميزد به خودش ميگه : نكنه بر عكس نشستم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعاي حیف نونا بعد از نماز : خدايا خدايا تا انقلاب مهدي مواضب خودت باش‬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‫غضنفر ميره ختم ازش مي پرسن شما؟ميگه من ساير بستگانم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه غضنفر ازش مي‌پرسه: بابا، ماه نزديك‌تره يا اصفهان؟ غضنفر ميزنه پس گردنش و ميگه: آخه پدرسگ، معلومه ديگه، مگه تو از اينجا ميتوني اصفهان رو ببيني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است. آلبرت انشتین