بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شادمانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنگال چيست؟ وسيله اي بلاتكليف برسر سفره ي حیف نونا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم مر30 ، بهم بر30 ، باکمپر30 ، نگی به ک30 ، منو میبو30 ، اگه نبو30 ، خیلی لو30

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم مخورغصه حرام است سه تا گوزبدي عمرت تمام است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعاي حسن خان:خدايا تا زنده هستيم ما را از دنيا نبر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون ازحجله مياد بيرون با پدر زنش روبرو ميشه نميدونه چي بگه ، هول ميشه ميگه دست شما درد نكنه خيلي چسبيد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون رفت خارج يك موتور دزديد ، خارجيه بش میگه no no حیف نون كفت نو يا كهنه موبردمس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوپيازک چيست؟ نوعي سوپ لري كه از نظر خاصيت باخاويار برابري ميكند و اهل خانه پس از صرف غذا با گفتن "سگ برينه منس" از مادر تشكر ميكنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز باران بي ترانه گريه هاي بي بهانه ميخورد بر سقف قلبم ، باورت شايد نباشد خسته است اين قلب تنگم. تقديم به مازيار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمات مثل دریا می مونه می ذاری جورابمو توش بشورم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمين در گردش و آسمان در چرخش است ياد ياران چون شما برقلب ما آرامش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر مي گن برو روزنامه اطلاعات بخر مي ره با يه خر بر مي گرده ،مي گن اين چيه مي گه اطلاعات نبود همشهري خريدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود یکی نبود . وقتی این یکی بود، اون یکی نبود . وقتی اون یکی بود ، این یکی نبود . مهم نیست کی بود کی نبود ، ولی حیف هیچ وقت این یکی با اون یکی نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادتم داده خيالت که به يادت باشم تومرا ياد کني يانکني باز به يادت باشم.تقديم به امين باورصاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابلو جدید راهنمایی رانندگی : جاده لر دارد ، خطر پرتاب سنگ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عربي كه بلدي؟  " ينم بلق رد هشيمه "  اگه بلد نيستي از آخر بخون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختى همون لحظه ايست كه احساس ميكنى خدا كنارت نشسته و تو به احترامش از گناه فاصله ميگيرى

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شادمانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنگال چيست؟ وسيله اي بلاتكليف برسر سفره ي حیف نونا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم مر30 ، بهم بر30 ، باکمپر30 ، نگی به ک30 ، منو میبو30 ، اگه نبو30 ، خیلی لو30

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم مخورغصه حرام است سه تا گوزبدي عمرت تمام است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعاي حسن خان:خدايا تا زنده هستيم ما را از دنيا نبر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون ازحجله مياد بيرون با پدر زنش روبرو ميشه نميدونه چي بگه ، هول ميشه ميگه دست شما درد نكنه خيلي چسبيد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون رفت خارج يك موتور دزديد ، خارجيه بش میگه no no حیف نون كفت نو يا كهنه موبردمس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوپيازک چيست؟ نوعي سوپ لري كه از نظر خاصيت باخاويار برابري ميكند و اهل خانه پس از صرف غذا با گفتن "سگ برينه منس" از مادر تشكر ميكنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز باران بي ترانه گريه هاي بي بهانه ميخورد بر سقف قلبم ، باورت شايد نباشد خسته است اين قلب تنگم. تقديم به مازيار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمات مثل دریا می مونه می ذاری جورابمو توش بشورم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمين در گردش و آسمان در چرخش است ياد ياران چون شما برقلب ما آرامش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر مي گن برو روزنامه اطلاعات بخر مي ره با يه خر بر مي گرده ،مي گن اين چيه مي گه اطلاعات نبود همشهري خريدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود یکی نبود . وقتی این یکی بود، اون یکی نبود . وقتی اون یکی بود ، این یکی نبود . مهم نیست کی بود کی نبود ، ولی حیف هیچ وقت این یکی با اون یکی نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادتم داده خيالت که به يادت باشم تومرا ياد کني يانکني باز به يادت باشم.تقديم به امين باورصاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابلو جدید راهنمایی رانندگی : جاده لر دارد ، خطر پرتاب سنگ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عربي كه بلدي؟  " ينم بلق رد هشيمه "  اگه بلد نيستي از آخر بخون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختى همون لحظه ايست كه احساس ميكنى خدا كنارت نشسته و تو به احترامش از گناه فاصله ميگيرى