بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شادمانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين آرزوي غضنفر : كاشكي مغز داشتم و مرگ مغزي ميشدم و قلبموميدادم به تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتي: تو دلم اول و آخر خودتي / از هرچه كه دارم بهترينش خودتي / خنديدم و زير لب مكرر گفتم / شاهزاده ي قصه من خر خودتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که خیلی دوستت داره همیشه نگرانته ، به خاطر همین بیشتر از این که بگه دوست دارم میگه مواظب خودت باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون داشت رادیو گوش میداد رادیو گفت مسیر همت به امام حسین بسته شده حیف نون میگه بسته شده که بسته شده دیگه چرا قسم می خوری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش بدونى روشن ترين ستاره بخت منى؛ پس بتاب و دنياى منو روشن كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قديم نديما ميگفتن: واسه كسى بمير كه برات تب كنه... لطفا يكى براى من بميره آخه چند روزه بدجورى تب كردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قربون دل پاكت برم كه مثل يخچال فقيرا هيچى توش نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار آدمها تا مي توانند سنگ باشند, تو از نژاد چشمه باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زن حمید میگن یک بوس میدی ؟ میگه حمیییییییید ، میگه بده خانم تبرکه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلوع هر چيز كه زيبا باشد ، به زيبايى ديدن خوشحالى دوست نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!  دوستانم ارمغانی از رحمت بیکران تواند. خرسندشان دار به تندرستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا ماه رمضان را مثل جام جهانى هر 4 سال يكبار و هر سال در يك كشور ، و ما را در دوره مقدماتى حذف بفرما .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه 1 روز 1 شاپرك تو خونتون كشيد سرك/ يه خورده ياد ما بيفت ، نگو ولش كن بدرك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد خوشی های امروز تلخ ترین غمی ست که فردا خواهي داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون کچل بوده میره تو آرایشگاه ، همه بهش میخندن.میگه چیه اومدم آب بخورم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خدا مردها رو آفرید داشت امتحان میکرد!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شادمانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين آرزوي غضنفر : كاشكي مغز داشتم و مرگ مغزي ميشدم و قلبموميدادم به تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتي: تو دلم اول و آخر خودتي / از هرچه كه دارم بهترينش خودتي / خنديدم و زير لب مكرر گفتم / شاهزاده ي قصه من خر خودتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که خیلی دوستت داره همیشه نگرانته ، به خاطر همین بیشتر از این که بگه دوست دارم میگه مواظب خودت باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون داشت رادیو گوش میداد رادیو گفت مسیر همت به امام حسین بسته شده حیف نون میگه بسته شده که بسته شده دیگه چرا قسم می خوری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش بدونى روشن ترين ستاره بخت منى؛ پس بتاب و دنياى منو روشن كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قديم نديما ميگفتن: واسه كسى بمير كه برات تب كنه... لطفا يكى براى من بميره آخه چند روزه بدجورى تب كردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قربون دل پاكت برم كه مثل يخچال فقيرا هيچى توش نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار آدمها تا مي توانند سنگ باشند, تو از نژاد چشمه باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زن حمید میگن یک بوس میدی ؟ میگه حمیییییییید ، میگه بده خانم تبرکه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلوع هر چيز كه زيبا باشد ، به زيبايى ديدن خوشحالى دوست نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!  دوستانم ارمغانی از رحمت بیکران تواند. خرسندشان دار به تندرستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا ماه رمضان را مثل جام جهانى هر 4 سال يكبار و هر سال در يك كشور ، و ما را در دوره مقدماتى حذف بفرما .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه 1 روز 1 شاپرك تو خونتون كشيد سرك/ يه خورده ياد ما بيفت ، نگو ولش كن بدرك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد خوشی های امروز تلخ ترین غمی ست که فردا خواهي داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون کچل بوده میره تو آرایشگاه ، همه بهش میخندن.میگه چیه اومدم آب بخورم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خدا مردها رو آفرید داشت امتحان میکرد!