بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شادمانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسیدم از درویشی که زندگی یعنی چی ؟! گفت یعنی بی اراده دنیا امدن با غم زیستن و با تمام آرزشوها مردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت همچون باران است و قلبم همچون کویر… و می دانی که کویر بدون باران زنده است… پس برو بمیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصفهاني با برق خونه همسايشون خودکشي ميکنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبرد رستم و لر: چنانت بکوبم به گرز گران که ديگر نيايي به مازندران پاسخ حیف نون : چنان ايزنم بر سرت با بلوک که ترتر بريني به گور بووت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفاره sms تکرای ، شصت روز شرکت در نماز جمعه قزوین، شروع از همین هفته !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل یه گلدون ، فرستادم براتون ، گل نداره ببخشید ، شما بشید گل اون !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میبوسمت 3 تایی من و غم و تنهایی امان از این جذایی دل تنگتم خدایی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شادمانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسیدم از درویشی که زندگی یعنی چی ؟! گفت یعنی بی اراده دنیا امدن با غم زیستن و با تمام آرزشوها مردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت همچون باران است و قلبم همچون کویر… و می دانی که کویر بدون باران زنده است… پس برو بمیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصفهاني با برق خونه همسايشون خودکشي ميکنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبرد رستم و لر: چنانت بکوبم به گرز گران که ديگر نيايي به مازندران پاسخ حیف نون : چنان ايزنم بر سرت با بلوک که ترتر بريني به گور بووت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفاره sms تکرای ، شصت روز شرکت در نماز جمعه قزوین، شروع از همین هفته !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل یه گلدون ، فرستادم براتون ، گل نداره ببخشید ، شما بشید گل اون !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میبوسمت 3 تایی من و غم و تنهایی امان از این جذایی دل تنگتم خدایی