بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شادمانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازار سیاه رفتم برای خریدن عشق ولی در ابتدای ورودم روی کاغذی خواندم در غرفه هوس بازان عشق را به حراج گذاشتند به قیمت نابودی پاک بازان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت مثل سکه میمونه که اگه بیفته تو قلک قلب ، نمیشه درش آورد ، اگرم بخوای درش بیاری باید اونو بشکونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلی از خدا پرسید گل بی خار کدومه ؟ گفت : صداش نکن داره اس ام اس میخونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ، میتونی دو میلیون بهم قرض بدی ؟ میدونم داری به خدا لازم دارم ، کمکم کن ، بهت پس میدم ....  ( التماس حسن خان به دستگاه خود پرداز )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی در گذر حادثه هاست ، گاه تلخ است و گهی شیرین است ، دل ما در پس این تلخی و شیرینی هاست ، صاف و صادق بماند زیباست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی ترسم اگه گاهی دعامون بی اثر میشه همیشه لحظه آخر خدا نزدیک تر میشه تو رو دست خودش دادم از حالم خبر داره که حتی از تو جشماشو یه لحظه بر نمیداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ساده با گريستن خويش زنده مي شويم و چه ساده در ميان گريستن مي ميريم و در فاصله ي اين دو به سادگي چه معمايي مي سازيم به نام زندگي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاغ وطوطی هردو زشت وسیاه آفریده شدند طوطی اعتراض کرد زیبا شد کلاغ به رضای خدا راضی شد اکنون طوطی درقفس است وکلاغ آزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خونه داريم سقف نداره ، چراغ داريم نفت نداره !صابون داريم كف نداره ، رفيق داريم حرف نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديدار شما آرزوي ماست ! ( روابط عمومي چشمان بي قرار ! )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی دشمنت را خسته ببینم / بسینه اش خنجری تا دسته بینم / سر شو آیم احوالش بپرسم / سحر آیم مزارش بسته بینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبق تحقیقات من مهمترین عامل طلاق ازدواجه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسن خان با کلید گوشش رو تمیز میکنه ، گردنش قفل میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسن خان دوپینگ میکنه ، برای اینکه کسی شک نکنه آخر میشه !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسن خان خوابش سنگین بوده ، تختش میشکنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسن خان میخواسته نماز بخونه ، میگه : الحمدالله رب العامین ... خدایا سرتو درد نیارم .... ولاالضالین !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شادمانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازار سیاه رفتم برای خریدن عشق ولی در ابتدای ورودم روی کاغذی خواندم در غرفه هوس بازان عشق را به حراج گذاشتند به قیمت نابودی پاک بازان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت مثل سکه میمونه که اگه بیفته تو قلک قلب ، نمیشه درش آورد ، اگرم بخوای درش بیاری باید اونو بشکونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلی از خدا پرسید گل بی خار کدومه ؟ گفت : صداش نکن داره اس ام اس میخونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ، میتونی دو میلیون بهم قرض بدی ؟ میدونم داری به خدا لازم دارم ، کمکم کن ، بهت پس میدم ....  ( التماس حسن خان به دستگاه خود پرداز )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی در گذر حادثه هاست ، گاه تلخ است و گهی شیرین است ، دل ما در پس این تلخی و شیرینی هاست ، صاف و صادق بماند زیباست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی ترسم اگه گاهی دعامون بی اثر میشه همیشه لحظه آخر خدا نزدیک تر میشه تو رو دست خودش دادم از حالم خبر داره که حتی از تو جشماشو یه لحظه بر نمیداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ساده با گريستن خويش زنده مي شويم و چه ساده در ميان گريستن مي ميريم و در فاصله ي اين دو به سادگي چه معمايي مي سازيم به نام زندگي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاغ وطوطی هردو زشت وسیاه آفریده شدند طوطی اعتراض کرد زیبا شد کلاغ به رضای خدا راضی شد اکنون طوطی درقفس است وکلاغ آزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خونه داريم سقف نداره ، چراغ داريم نفت نداره !صابون داريم كف نداره ، رفيق داريم حرف نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديدار شما آرزوي ماست ! ( روابط عمومي چشمان بي قرار ! )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی دشمنت را خسته ببینم / بسینه اش خنجری تا دسته بینم / سر شو آیم احوالش بپرسم / سحر آیم مزارش بسته بینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبق تحقیقات من مهمترین عامل طلاق ازدواجه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسن خان با کلید گوشش رو تمیز میکنه ، گردنش قفل میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسن خان دوپینگ میکنه ، برای اینکه کسی شک نکنه آخر میشه !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسن خان خوابش سنگین بوده ، تختش میشکنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسن خان میخواسته نماز بخونه ، میگه : الحمدالله رب العامین ... خدایا سرتو درد نیارم .... ولاالضالین !