بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شادمانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  /(-_-)\      )) ((   _\\ /_ اس ام اس جدید نداشتم گفتم برات قر بریزم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را دوست دارم چون با یادش سپری میشود... خواب و رویا را دوست دارم  مهربانی را دوست دارم چون او اینگونه است... این جملات را دوست دارم چون به یاد او می افتم... او تنها رویای من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگي ات سه چيز را تجربه كن دوست داشتن را براي تجربه عاشق شدن را براي هدف فراموش كردن را براي قبول واقعيت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخی از آدم ها گویی فقط از شنیدن دروغ بیزارند ولی با گفتنش مشکلی ندارند.. بوستین گردر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آرزو و رويايي; سني دارد! از زمانش كه گذشت; ديگر لطفي ندارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"به نام چشماش" هر کس با منطق خویش دیگری را قضاوت میکند. (صادق هدایت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحالی یعنی.... راه رفتن و گشتن با اسکیت،بستن چشمات و حس پرواز.... به این میگن ته ته ته خوشحالی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت: خیلی میترســم! گفتم: چـرا ؟ گفت: چون از ته دل خوشحالم… این جور خوشحالی ترســناک است … پرسیدم: آخر چــرا؟ و او جواب داد: وقتی آدم این جور خوشحال باشد سرنوشت آماده است چیزی را از آدم بگیــرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا : آن گونه زنده ام بداركه نشكند دلي از زنده بودنم , وآن گونه بميران كه به وجد نيايد كسي از نبودنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرمان باشد به ياد هم باشيم ، شايدسالها بعد در گذر جاده ها بي تفاوت ازكنار هم بگذريم و بگوييم آن غريبه چقدر شبيه خاطراتم بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چندتا دوستت دارم ؟؟ من فقط 15 تا دوستت دارم ....  .  .  .  .  7 دریا  7 آسمون  1 دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون مارتوى شيشه الكل ميبينه ميگه جلل خالق همه چيزديده بوديم جز ترشى مار !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داری یک خر ماچت کنه یا یک ماچ خرت کنه یا یکی خرت کنه ماچت کنه یا یکی خرکی ماچت کنه یا اینکه یکی اینقدر خر باشه که ماچت نکنه ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر شب عروسيش نميدونه چه چيزي به عروس بگه ميگه بابات ميدونه اينجايي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمي اعتماد کن که به جاي صورت به سيرت تو مي نگرد . به دلي دل بسپار که جاي خالي برايت داشته باشد . دستي را بپذير که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست چشمی بازکن، گردشی درکوچه باغ رازکن، هرکه چشمش در تماشا نقش بست، عینک بدبینی خود را شکست .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شادمانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  /(-_-)\      )) ((   _\\ /_ اس ام اس جدید نداشتم گفتم برات قر بریزم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را دوست دارم چون با یادش سپری میشود... خواب و رویا را دوست دارم  مهربانی را دوست دارم چون او اینگونه است... این جملات را دوست دارم چون به یاد او می افتم... او تنها رویای من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگي ات سه چيز را تجربه كن دوست داشتن را براي تجربه عاشق شدن را براي هدف فراموش كردن را براي قبول واقعيت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخی از آدم ها گویی فقط از شنیدن دروغ بیزارند ولی با گفتنش مشکلی ندارند.. بوستین گردر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آرزو و رويايي; سني دارد! از زمانش كه گذشت; ديگر لطفي ندارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"به نام چشماش" هر کس با منطق خویش دیگری را قضاوت میکند. (صادق هدایت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحالی یعنی.... راه رفتن و گشتن با اسکیت،بستن چشمات و حس پرواز.... به این میگن ته ته ته خوشحالی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت: خیلی میترســم! گفتم: چـرا ؟ گفت: چون از ته دل خوشحالم… این جور خوشحالی ترســناک است … پرسیدم: آخر چــرا؟ و او جواب داد: وقتی آدم این جور خوشحال باشد سرنوشت آماده است چیزی را از آدم بگیــرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا : آن گونه زنده ام بداركه نشكند دلي از زنده بودنم , وآن گونه بميران كه به وجد نيايد كسي از نبودنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرمان باشد به ياد هم باشيم ، شايدسالها بعد در گذر جاده ها بي تفاوت ازكنار هم بگذريم و بگوييم آن غريبه چقدر شبيه خاطراتم بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چندتا دوستت دارم ؟؟ من فقط 15 تا دوستت دارم ....  .  .  .  .  7 دریا  7 آسمون  1 دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون مارتوى شيشه الكل ميبينه ميگه جلل خالق همه چيزديده بوديم جز ترشى مار !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داری یک خر ماچت کنه یا یک ماچ خرت کنه یا یکی خرت کنه ماچت کنه یا یکی خرکی ماچت کنه یا اینکه یکی اینقدر خر باشه که ماچت نکنه ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر شب عروسيش نميدونه چه چيزي به عروس بگه ميگه بابات ميدونه اينجايي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمي اعتماد کن که به جاي صورت به سيرت تو مي نگرد . به دلي دل بسپار که جاي خالي برايت داشته باشد . دستي را بپذير که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست چشمی بازکن، گردشی درکوچه باغ رازکن، هرکه چشمش در تماشا نقش بست، عینک بدبینی خود را شکست .