بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شاخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍِﻧﻘﺪ ﺧﻮﺷﻢ ﻣﯿﺎﺩ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﺪﺷﻮﻥ ﻣﯿﺎﺩ ﭼﻮﻥ ﺻــــــــــﺪ ﺩﺭ ﺻــــــــــــﺪ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﻯ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﺎ ﻧﺪﺍﺭﻥ …!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نابــــــــــــــــ تر از مــــــــــــــــا میشــــــــــــــــه خُــــــــــــــــدا پــــــــــــــــ ببنــــــــــــــــد دَهَــــــــــــــــنُ شُــــــــــــــــما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که سه بار بهت فرصت میده پین کده نه من… افتاد????? عزت،زیاد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شاخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍِﻧﻘﺪ ﺧﻮﺷﻢ ﻣﯿﺎﺩ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﺪﺷﻮﻥ ﻣﯿﺎﺩ ﭼﻮﻥ ﺻــــــــــﺪ ﺩﺭ ﺻــــــــــــﺪ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﻯ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﺎ ﻧﺪﺍﺭﻥ …!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نابــــــــــــــــ تر از مــــــــــــــــا میشــــــــــــــــه خُــــــــــــــــدا پــــــــــــــــ ببنــــــــــــــــد دَهَــــــــــــــــنُ شُــــــــــــــــما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که سه بار بهت فرصت میده پین کده نه من… افتاد????? عزت،زیاد