بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شاخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدے میگن عَلَف باس به دھن بزی شیرین بیاد؟ پس . . . ♚واس ما شـــــیـــــرینکاری نکن عَـــزیزم♚ گــــــرگـــــــا گـــیــــــاہ خوار نـــــیــــســـتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت: هی تو ببین منو جای خالیتو یه چیز پر میکنه اونم ته دیگ ماکارونی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺎ ﭘﺸﺖ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮎه ﭘﺸﺘﻤﻮﻥ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﺣﺮﻑ ﻧﻤﯿﺰﻧﯿﻢ ﭼﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻠﻮﯾﯿﻢ ﺍﺯﺷﻮﻥ! ﺣَﺮﻓﺎﯼِ ﭘُﺸﺖِ ﺳَﺮَمون ﺣَﺮﻑ ﻧﯿﺴﺖ… ☜ﻋُﻘﺪَﺳﺖ☞

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

❂ ⇜دُشــمَـــنامو ↺دورَم↻ نمیچــــینم که 《دیــــوار》 بشــَنـــ ⇝ ❂ ❂ ⇜دُشـــمَـــنامو ⇓زیـــــر پا⇓ میـــذارَم که 【 پِــله 】بشــَـنـــ ⇝ ❂

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکنــه به همـِِْْْْْه بـپِْْـْْْْـِْْـِْْْْـِْْْْرم ★ ☜ ولـِْـِْْـِْْـِْْْْـِْْْْـی ☞ ♧♡ بـِْـِْْـِْْـْا همـِْـِْْـِْْْْـِْْْْـه نمیپـْـِْْـِْْْْـِْْْْرم ♡♧

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدے میگن عَلَف باس به دھن بزی شیرین بیاد؟ پس . . . ♚واس ما شـــــیـــــرینکاری نکن عَـــزیزم♚ ✘گــــــرگـــــــا گـــیــــــاہ خوار نـــــیــــســـتن ⇝…⇜

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعــــی نکــــــن مـــــــــنو دور بزنی… خیــــــــــــلی ها پیش ✘مـــــــــــن✘ دوره دیـــــدن..↯↯⇧⇩ ↙↯↯گــفتم درجــریان باشــی..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــــــــــــو همیشـــــــــــــــه خــــــــــــــــاص میمونــــــــــــــــی چــــــــــــــــون سلیقــــــــــــــــه منــــــــــــــــی تمــــــــــــــــــــام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه دیگه میخام آســـــــــــــــ باشم نه خاصـــــــــــــــ باشم فقط میخام از این به بعد یه ادمه بی احســــــــــــــــاسـ باشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺎ ﺣﺮﻑ ﺯﯾﺎﺩه بیخــــیال ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﺷﻮﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﺣــﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﻦ…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــآشِـــه شُـمــا تــو دِل بُـــرو…. وَلـــی قلـــب مـــا پُــلمپِــه پَــس بَــرگـــرد↬ بُــــروووووو….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــر کـــیم از راه میرســه ادعــا میکـنه عشــق ماست… نـــه عزیز جـــون… ایــن وصلــه ها کــه میچـــسبونــی بــه مــا اشتباســت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــزرگـتـریـن مـــرکــــز پـــرورش مــار در سـطــح خـــاور مـیــانـه آسـتـین مـــنـــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلسکوپ چیست؟؟ همونیه ک وقتی ما تو فوتبال آقایی میکردیم… استقلال تو دسته سه داشت مارو باهاش نگاه میکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه سر یــــــام با یـــد گفــــــت 💯 می تونــــــــے بـــــه مــــــــا برســــــــے اما نفـــــــــست مــــــــــــــیبره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- قاطی بهترینا هم که باشی… حسرتت اینه با ما باشی…:roll:

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شاخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدے میگن عَلَف باس به دھن بزی شیرین بیاد؟ پس . . . ♚واس ما شـــــیـــــرینکاری نکن عَـــزیزم♚ گــــــرگـــــــا گـــیــــــاہ خوار نـــــیــــســـتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت: هی تو ببین منو جای خالیتو یه چیز پر میکنه اونم ته دیگ ماکارونی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺎ ﭘﺸﺖ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮎه ﭘﺸﺘﻤﻮﻥ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﺣﺮﻑ ﻧﻤﯿﺰﻧﯿﻢ ﭼﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻠﻮﯾﯿﻢ ﺍﺯﺷﻮﻥ! ﺣَﺮﻓﺎﯼِ ﭘُﺸﺖِ ﺳَﺮَمون ﺣَﺮﻑ ﻧﯿﺴﺖ… ☜ﻋُﻘﺪَﺳﺖ☞

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

❂ ⇜دُشــمَـــنامو ↺دورَم↻ نمیچــــینم که 《دیــــوار》 بشــَنـــ ⇝ ❂ ❂ ⇜دُشـــمَـــنامو ⇓زیـــــر پا⇓ میـــذارَم که 【 پِــله 】بشــَـنـــ ⇝ ❂

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکنــه به همـِِْْْْْه بـپِْْـْْْْـِْْـِْْْْـِْْْْرم ★ ☜ ولـِْـِْْـِْْـِْْْْـِْْْْـی ☞ ♧♡ بـِْـِْْـِْْـْا همـِْـِْْـِْْْْـِْْْْـه نمیپـْـِْْـِْْْْـِْْْْرم ♡♧

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدے میگن عَلَف باس به دھن بزی شیرین بیاد؟ پس . . . ♚واس ما شـــــیـــــرینکاری نکن عَـــزیزم♚ ✘گــــــرگـــــــا گـــیــــــاہ خوار نـــــیــــســـتن ⇝…⇜

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعــــی نکــــــن مـــــــــنو دور بزنی… خیــــــــــــلی ها پیش ✘مـــــــــــن✘ دوره دیـــــدن..↯↯⇧⇩ ↙↯↯گــفتم درجــریان باشــی..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــــــــــــو همیشـــــــــــــــه خــــــــــــــــاص میمونــــــــــــــــی چــــــــــــــــون سلیقــــــــــــــــه منــــــــــــــــی تمــــــــــــــــــــام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه دیگه میخام آســـــــــــــــ باشم نه خاصـــــــــــــــ باشم فقط میخام از این به بعد یه ادمه بی احســــــــــــــــاسـ باشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺎ ﺣﺮﻑ ﺯﯾﺎﺩه بیخــــیال ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﺷﻮﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﺣــﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﻦ…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــآشِـــه شُـمــا تــو دِل بُـــرو…. وَلـــی قلـــب مـــا پُــلمپِــه پَــس بَــرگـــرد↬ بُــــروووووو….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــر کـــیم از راه میرســه ادعــا میکـنه عشــق ماست… نـــه عزیز جـــون… ایــن وصلــه ها کــه میچـــسبونــی بــه مــا اشتباســت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــزرگـتـریـن مـــرکــــز پـــرورش مــار در سـطــح خـــاور مـیــانـه آسـتـین مـــنـــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلسکوپ چیست؟؟ همونیه ک وقتی ما تو فوتبال آقایی میکردیم… استقلال تو دسته سه داشت مارو باهاش نگاه میکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه سر یــــــام با یـــد گفــــــت 💯 می تونــــــــے بـــــه مــــــــا برســــــــے اما نفـــــــــست مــــــــــــــیبره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- قاطی بهترینا هم که باشی… حسرتت اینه با ما باشی…:roll: