بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شاخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما☜ سوسولـــ ☞ شُما⇚✘لات✘⇛ مـا↜فِــــرِشْ↝ شُما⇚✖هــــات✖⇛ ↰اَمّــا ↱ ↶فـازَم بِشـِـه قـاط... ↷ بـا دُنیامَم میکُنَــم کــات✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻪ ﺩِﻝِ ﭘــــُـــــــﺮ … × ﯾﻪ ﻣـُـﺸـﺘـــــ ﺗﺮﺍﻣــــــــﺎﺩﻭﻝ .. × ﯾﻪ ﺷﯿـﺸـﻪ ﺍﻟﮑـُــﻞ .. × ﺧــﺪﺍﺣﺎﻓﻈـ ﺩﺭ ﮐـُـــﻞ … ×

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻗﯿﺎﻓﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻋﺰﯾﺰﻡ . ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﺟﻤﻊ ﻭ ﺟﻮﺭ ﮐﻦ ﺧﻮﺩﺗﻮ .. ﺑﺎﺗﺸﮑﺮ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ۳تا جمله خلاصه میشم: اخلاقم سگه افکارم تکه امثالم کمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فِک کَردى اگه بِرى میشینَم غُصه میخورم؟؟؟؟   هِه نَخِیـــر.. اِنقَد شَنگولَـــــم…  که میترسم آغا گُرگه بیاد بخورَتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گور بابای بعضیا .. پیش به سوی بعدیا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آســـمـمون نـاب جـنسـمون نـاب حسـمون نـاب…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که سر شما داد زد … واسه با ما بودن خودشو دار زد  ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کی از من بدش اومد . . . رفت . . . ولی بعدش اومد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به دل خودمم رحم نکردم تنگ شد جرش دادم… هه…پس تو ام مواظب باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که شما “مخ” کردی خراب بود ما “تف”کردیم بعله…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با تنهایی… تو با چه عن هایی… هه! خوبه….خوبه…راضیم از وضعت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من خیلی سخته ما شدن .. ولی توانا بود هر که با ما بود ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم آس رفیقام خاص دنیا ماله ماست گور پدر اونیکه ما رو نخواست سرمون بالاست چون بالا سرمون خداست اینم راه راست واسه اونی که ما رو نخواست واسه همین چند جمله ست که به ما میگن خاص آره اینجوریاست….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قــــلبـــم” مثه “قــــبـــرم” فقط جا یه نفــــره بقـــــیه هـــــــرررری!!!! فــــقـــط خــــودت ســــالار***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سَــنـگــینــه هًـضـْمِ مَــــن بَــرات… بِـکِش کِـــنـــــار ✔مِـــرْســـی فَــدات….

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شاخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما☜ سوسولـــ ☞ شُما⇚✘لات✘⇛ مـا↜فِــــرِشْ↝ شُما⇚✖هــــات✖⇛ ↰اَمّــا ↱ ↶فـازَم بِشـِـه قـاط... ↷ بـا دُنیامَم میکُنَــم کــات✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻪ ﺩِﻝِ ﭘــــُـــــــﺮ … × ﯾﻪ ﻣـُـﺸـﺘـــــ ﺗﺮﺍﻣــــــــﺎﺩﻭﻝ .. × ﯾﻪ ﺷﯿـﺸـﻪ ﺍﻟﮑـُــﻞ .. × ﺧــﺪﺍﺣﺎﻓﻈـ ﺩﺭ ﮐـُـــﻞ … ×

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻗﯿﺎﻓﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻋﺰﯾﺰﻡ . ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﺟﻤﻊ ﻭ ﺟﻮﺭ ﮐﻦ ﺧﻮﺩﺗﻮ .. ﺑﺎﺗﺸﮑﺮ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ۳تا جمله خلاصه میشم: اخلاقم سگه افکارم تکه امثالم کمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فِک کَردى اگه بِرى میشینَم غُصه میخورم؟؟؟؟   هِه نَخِیـــر.. اِنقَد شَنگولَـــــم…  که میترسم آغا گُرگه بیاد بخورَتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گور بابای بعضیا .. پیش به سوی بعدیا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آســـمـمون نـاب جـنسـمون نـاب حسـمون نـاب…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که سر شما داد زد … واسه با ما بودن خودشو دار زد  ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کی از من بدش اومد . . . رفت . . . ولی بعدش اومد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به دل خودمم رحم نکردم تنگ شد جرش دادم… هه…پس تو ام مواظب باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که شما “مخ” کردی خراب بود ما “تف”کردیم بعله…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با تنهایی… تو با چه عن هایی… هه! خوبه….خوبه…راضیم از وضعت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من خیلی سخته ما شدن .. ولی توانا بود هر که با ما بود ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم آس رفیقام خاص دنیا ماله ماست گور پدر اونیکه ما رو نخواست سرمون بالاست چون بالا سرمون خداست اینم راه راست واسه اونی که ما رو نخواست واسه همین چند جمله ست که به ما میگن خاص آره اینجوریاست….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قــــلبـــم” مثه “قــــبـــرم” فقط جا یه نفــــره بقـــــیه هـــــــرررری!!!! فــــقـــط خــــودت ســــالار***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سَــنـگــینــه هًـضـْمِ مَــــن بَــرات… بِـکِش کِـــنـــــار ✔مِـــرْســـی فَــدات….