بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سیگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها سیگارم غم مرا میفهمد ؛ همپای من میسوزد و دم نمیزند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خاکستر که می بینی خاکستر سیگار نیست ، خاطرات منند که هر شب با خودم دود می شوند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکلیف گفتنی ها که معلوم است … زحمت نگفتنی ها هم می افتد بر گردن  سیگار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این سیگار که در دست من است می سوزد و صدایش در نمی آید ؛ درست مثل خود من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نپرس چرا سیگار میکشی ، بپرس چی میکشی که انقدر سیگار میکشی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش انتظار به اندازه کشیدن یک نخ سیگار بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک کام ، یک نخ ، یک پاکت ، یک جوانی ، یک عمر … این تاوان سنگین اشتباه من است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی‌ آدما با چشاشون گریه نمیکنن ، پا میشن یه سیگار بر میدارن و میرن تو بالکن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم برفی هم گفت : تو به جای هویج برایم سیگار بگذار ، خودم از پس بهار بر می آیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت تحقق می یابد با کمی تنهایی و پاکتی سیگار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگری مرا سوزاند و من سیگار را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای سفر به گذشته نیازی به ماشین زمان ندارم … منِ خسته با یک نخ سیگار و چند پک عمیق ، هر روز به گذشته سفر میکنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن سیگار به آدم آرامش میده ! کاش یکی پیدا میشد بتونه قد یه نخ سیگار باشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثله سیگار میمونه ، اگه خاموش بشه میتونی دوباره روشنش کنی اما هیچ وقت دیگه اون مزه ی اول رو نداره …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سیگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها سیگارم غم مرا میفهمد ؛ همپای من میسوزد و دم نمیزند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خاکستر که می بینی خاکستر سیگار نیست ، خاطرات منند که هر شب با خودم دود می شوند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکلیف گفتنی ها که معلوم است … زحمت نگفتنی ها هم می افتد بر گردن  سیگار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این سیگار که در دست من است می سوزد و صدایش در نمی آید ؛ درست مثل خود من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نپرس چرا سیگار میکشی ، بپرس چی میکشی که انقدر سیگار میکشی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش انتظار به اندازه کشیدن یک نخ سیگار بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک کام ، یک نخ ، یک پاکت ، یک جوانی ، یک عمر … این تاوان سنگین اشتباه من است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی‌ آدما با چشاشون گریه نمیکنن ، پا میشن یه سیگار بر میدارن و میرن تو بالکن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم برفی هم گفت : تو به جای هویج برایم سیگار بگذار ، خودم از پس بهار بر می آیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت تحقق می یابد با کمی تنهایی و پاکتی سیگار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگری مرا سوزاند و من سیگار را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای سفر به گذشته نیازی به ماشین زمان ندارم … منِ خسته با یک نخ سیگار و چند پک عمیق ، هر روز به گذشته سفر میکنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن سیگار به آدم آرامش میده ! کاش یکی پیدا میشد بتونه قد یه نخ سیگار باشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثله سیگار میمونه ، اگه خاموش بشه میتونی دوباره روشنش کنی اما هیچ وقت دیگه اون مزه ی اول رو نداره …