بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سیگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و سیگار درد مشترکیم … از هردویمان کسی خوب کام گرفت و بعد زیر پا له کرد درست زمانیکه به آخر رسیدیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوس سیگار کشیدن روی پشت بام چند وقتیه به جونم افتاده دلم میخواد به آسمون نزدیکتر بشم دودش که اذیتت نمیکنه خدا…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ کسی ﮐﻪ ﺷﺎﺩﯼﺷﻮ ﺑﺎ دوستاش ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﺍﻣﺎ ﻏﺼﻪ ﺷﻮ ﺑﺎ ﺳﯿﮕﺎﺭ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر تلخ بود کودکیم ! که سیگار را قاتل پدرم می دانستم و چقدر سخت است امروز که قاتل پدرم را روزی هزار بار می بوسم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عجایب سیگار همین بس که آتشش آرامت میکند در برابر کسی که دلت را آتش زده . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بارانی . . . اماچه فایده ! تو اینجا نیستی و باران بی تو ؛ یعنی سوزاندن تن سیگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار چه زیبا کام میدهد… او تا صبح پیراهن سفیدش را برایم میسوزاند و من از لبانش بوسه ها میگیرم چه لذتی میبرم از این همخوابی او از جان مایه میگذارد و من از عمر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش پشت پاکت سیگار به جای تصویر ریه ای بعد از کشیدن سیگار تصویر اعصاب های خراب قبل از کشیدن سیگار را می گذاشتند…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد مرد را یا مرد می فهمد یا دود  سیگار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سینه ام زخم های عمیقی هست ؛ انگار کسی مرا با زیر سیاری اشتباه گرفته …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و سیگار درد مشترکیم … از هردویمان کسی خوب کام گرفت و بعد زیر پا له کرد درست زمانیکه به آخر رسیدیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاکستر سیگارم را به تو ترجیح دادم چون که او تنها حنجره ام را به آتش کشید و تو وجودم را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم عمر من زود به پایان می رسد یا این سیگار … آتشش که زدم با خودم عهد کردم که آتش دلم را قبل از آتش سیگارم خاموش کنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار تلقینی برای آرامش نیست تسکینی برای درد هم نیست فقط تنبیهیست برای من تا دیگر نخواهمت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط دلم میخواست تو دوستم داشته باشی حتی به اندازه ی کشیدن یک نخ سیگار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن سیگارهای روی لبت هم برایت کمتر بودم که توانستی به این راحتی ترکم کنی !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سیگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و سیگار درد مشترکیم … از هردویمان کسی خوب کام گرفت و بعد زیر پا له کرد درست زمانیکه به آخر رسیدیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوس سیگار کشیدن روی پشت بام چند وقتیه به جونم افتاده دلم میخواد به آسمون نزدیکتر بشم دودش که اذیتت نمیکنه خدا…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ کسی ﮐﻪ ﺷﺎﺩﯼﺷﻮ ﺑﺎ دوستاش ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﺍﻣﺎ ﻏﺼﻪ ﺷﻮ ﺑﺎ ﺳﯿﮕﺎﺭ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر تلخ بود کودکیم ! که سیگار را قاتل پدرم می دانستم و چقدر سخت است امروز که قاتل پدرم را روزی هزار بار می بوسم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عجایب سیگار همین بس که آتشش آرامت میکند در برابر کسی که دلت را آتش زده . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بارانی . . . اماچه فایده ! تو اینجا نیستی و باران بی تو ؛ یعنی سوزاندن تن سیگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار چه زیبا کام میدهد… او تا صبح پیراهن سفیدش را برایم میسوزاند و من از لبانش بوسه ها میگیرم چه لذتی میبرم از این همخوابی او از جان مایه میگذارد و من از عمر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش پشت پاکت سیگار به جای تصویر ریه ای بعد از کشیدن سیگار تصویر اعصاب های خراب قبل از کشیدن سیگار را می گذاشتند…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد مرد را یا مرد می فهمد یا دود  سیگار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سینه ام زخم های عمیقی هست ؛ انگار کسی مرا با زیر سیاری اشتباه گرفته …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و سیگار درد مشترکیم … از هردویمان کسی خوب کام گرفت و بعد زیر پا له کرد درست زمانیکه به آخر رسیدیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاکستر سیگارم را به تو ترجیح دادم چون که او تنها حنجره ام را به آتش کشید و تو وجودم را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم عمر من زود به پایان می رسد یا این سیگار … آتشش که زدم با خودم عهد کردم که آتش دلم را قبل از آتش سیگارم خاموش کنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار تلقینی برای آرامش نیست تسکینی برای درد هم نیست فقط تنبیهیست برای من تا دیگر نخواهمت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط دلم میخواست تو دوستم داشته باشی حتی به اندازه ی کشیدن یک نخ سیگار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن سیگارهای روی لبت هم برایت کمتر بودم که توانستی به این راحتی ترکم کنی !