بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سیگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخی سیگار مانده برایم برای همه دلتنگی هایم من و شب و تنهایی و سیگار کوله بار غم و تکیه بر دیوار پک اول به حرمت دلم پک بعدی به حرمت دلت به حرمت دلم که بی صدا شکست به حرمت دلت که باور نکرد و رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخود از این شهر به آن شهر نکن تو همین جایی ، داخل همین پاکت ، لابه لای همین چند نخ سیگار من باید تو را دود کنم که نمی کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نخ سیگار کشیدم و هرکس دید گفت : چه نقاش زبردستی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که هستی کام می گیرم از عمق “بودنت” و دود می کنم همه فاصله ها را با یک پک عمیق از “داشتنت”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت ندارم سیگارم را با آتش دیگران روشن کنم ! دلم با آتش دیگران سوخت برایم کافی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﻴﮕﺎﺭﻡ ﺭﺍ  ﺩﻭﺭ ﻧﻤﯽ ﺭﻳﺰﻡ ﺷﺎﻳﺪ ﻓﺮﺩﺍ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻫﻤﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭستت ﺩﺍﺷﺘﻢ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار امروز هم به علامت همدری با من خیال خاموش شدن ندارد همچنان می سوزد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چه آسانی ترکم کردی و من به چه آسانی سال هاست که در ترک همین پک آخرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکس دل و جیگر سیاه میزنن رو پاکت سیگار که به خیال خودشون ما رو ترک بدن … مَشتی ما اگه دل و جیگرمون نسوخته بود که سمت سیگار نمیرفتیم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو پاکت سیگار نوشته بود “سیگار برای شما واطرافیانتان زیان آور است” تو دلم گفتم: تو یه نفر اطراف من پیدا کن قول میدم به خاطر اونم که شده سیگارو ترک کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سری حرفای تلخ هست که باید نگفت و قورت داد و به گور برد هرچی بیشتر از این حرفا داشته باشی, بیشتر سیگار به دهنت شیرین میاد … همین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم برفی هم گفت : تو به جای هویج برایم سیگار بگذار ، خودم از پس بهار بر می آیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نپرس چرا سیگار میکشی ، بپرس چی میکشی که انقدر سیگار میکشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثله سیگار میمونه ، اگه خاموش بشه میتونی دوباره روشنش کنی اما هیچ وقت دیگه اون مزه ی اول رو نداره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکلیف گفتنی ها که معلوم است … زحمت نگفتنی ها هم می افتد بر گردن سیگار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن سیگار به آدم آرامش میده ! کاش یکی پیدا میشد بتونه قد یه نخ سیگار باشه …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سیگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخی سیگار مانده برایم برای همه دلتنگی هایم من و شب و تنهایی و سیگار کوله بار غم و تکیه بر دیوار پک اول به حرمت دلم پک بعدی به حرمت دلت به حرمت دلم که بی صدا شکست به حرمت دلت که باور نکرد و رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخود از این شهر به آن شهر نکن تو همین جایی ، داخل همین پاکت ، لابه لای همین چند نخ سیگار من باید تو را دود کنم که نمی کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نخ سیگار کشیدم و هرکس دید گفت : چه نقاش زبردستی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که هستی کام می گیرم از عمق “بودنت” و دود می کنم همه فاصله ها را با یک پک عمیق از “داشتنت”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت ندارم سیگارم را با آتش دیگران روشن کنم ! دلم با آتش دیگران سوخت برایم کافی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﻴﮕﺎﺭﻡ ﺭﺍ  ﺩﻭﺭ ﻧﻤﯽ ﺭﻳﺰﻡ ﺷﺎﻳﺪ ﻓﺮﺩﺍ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻫﻤﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭستت ﺩﺍﺷﺘﻢ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار امروز هم به علامت همدری با من خیال خاموش شدن ندارد همچنان می سوزد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چه آسانی ترکم کردی و من به چه آسانی سال هاست که در ترک همین پک آخرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکس دل و جیگر سیاه میزنن رو پاکت سیگار که به خیال خودشون ما رو ترک بدن … مَشتی ما اگه دل و جیگرمون نسوخته بود که سمت سیگار نمیرفتیم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو پاکت سیگار نوشته بود “سیگار برای شما واطرافیانتان زیان آور است” تو دلم گفتم: تو یه نفر اطراف من پیدا کن قول میدم به خاطر اونم که شده سیگارو ترک کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سری حرفای تلخ هست که باید نگفت و قورت داد و به گور برد هرچی بیشتر از این حرفا داشته باشی, بیشتر سیگار به دهنت شیرین میاد … همین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم برفی هم گفت : تو به جای هویج برایم سیگار بگذار ، خودم از پس بهار بر می آیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نپرس چرا سیگار میکشی ، بپرس چی میکشی که انقدر سیگار میکشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثله سیگار میمونه ، اگه خاموش بشه میتونی دوباره روشنش کنی اما هیچ وقت دیگه اون مزه ی اول رو نداره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکلیف گفتنی ها که معلوم است … زحمت نگفتنی ها هم می افتد بر گردن سیگار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن سیگار به آدم آرامش میده ! کاش یکی پیدا میشد بتونه قد یه نخ سیگار باشه …