بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سیاسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گشنگی نکشیدی که تورم از یادت بره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه خوردیم نون گندم، نه دیدیم دست مردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالها بعد از گران شدن نان… مادر به دخترش موقع خواستگاری: مادر لگد به بختت نزن، پسره نون خشکیه هاااا

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سیاسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گشنگی نکشیدی که تورم از یادت بره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه خوردیم نون گندم، نه دیدیم دست مردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالها بعد از گران شدن نان… مادر به دخترش موقع خواستگاری: مادر لگد به بختت نزن، پسره نون خشکیه هاااا