بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردی که انسان را به سکوت وا می دارد بسیار سنگین تر از دردیست که انسان را به فریاد وا می دارد و انسان ها فقط به فریاد هم میرسند ، نه به سکوت هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت از نداشتن نیست از بزرگواری است برای همین هیچ وقت صدای خدا را نخواهی شنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشم های خیس رو به آسمان میکنی و می گویی خدایا تنها تو را دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر حرف هست و من فقط سکوت میکنم آمدنت را سکوت کردم داشتنت را سکوت کردم رفتنت را سکوت کردم انتظار بازگشتت را هم حالا نوبت توست باید در سکوت به تماشا بنشینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید سکوت کرد خدا خود پاسخ خواهد داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه اخطار ها زنگ ندارند عزیز گاهی هم سکوت آخرین اخطار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه سکوت معجزه می کند و تو می آموزی که همیشه بودن در فریادنیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت می کنم به احترام آن همه حرف که در دلم مرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت گورستان را می شنوی عزیز؟ دنیا ارزش دل شکستن ندارد که ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت پشت گوشی از سنگین ترین سکوت هاست نه از دست ها کاری ساخته است ، نه از چشم ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زیر سکوت تو گنجی است خاموش و مغرور همچون میراث یک دهکدۀ دور گنجی پنهان در خطر هجوم غارتگران گنجی که من دیده ام و خود را به ندیدن می زنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه می دانند از دهانت صدای بوسه می آید و چشم هایت سکوت را به دریا تحمیل می کند خوش به حالت که زنی و خوش به حال من که دوستت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیشتر تنهاست. چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید که چه احساسی دارد. و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق می کند، تنهایی تو کامل می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت کرده ام به تنهایى عادت کرده ام به سکوت کمى نگاهم کن تا صداى دریا بدهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت آینه ها همیشه جواب تمام سوال های بی جواب بغض و باران است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم را نگو؛ با سکوت معصومانه‌ی نگاهت فریاد کن؛ چشم ها دروغ نمی گویند.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردی که انسان را به سکوت وا می دارد بسیار سنگین تر از دردیست که انسان را به فریاد وا می دارد و انسان ها فقط به فریاد هم میرسند ، نه به سکوت هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت از نداشتن نیست از بزرگواری است برای همین هیچ وقت صدای خدا را نخواهی شنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشم های خیس رو به آسمان میکنی و می گویی خدایا تنها تو را دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر حرف هست و من فقط سکوت میکنم آمدنت را سکوت کردم داشتنت را سکوت کردم رفتنت را سکوت کردم انتظار بازگشتت را هم حالا نوبت توست باید در سکوت به تماشا بنشینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید سکوت کرد خدا خود پاسخ خواهد داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه اخطار ها زنگ ندارند عزیز گاهی هم سکوت آخرین اخطار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه سکوت معجزه می کند و تو می آموزی که همیشه بودن در فریادنیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت می کنم به احترام آن همه حرف که در دلم مرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت گورستان را می شنوی عزیز؟ دنیا ارزش دل شکستن ندارد که ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت پشت گوشی از سنگین ترین سکوت هاست نه از دست ها کاری ساخته است ، نه از چشم ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زیر سکوت تو گنجی است خاموش و مغرور همچون میراث یک دهکدۀ دور گنجی پنهان در خطر هجوم غارتگران گنجی که من دیده ام و خود را به ندیدن می زنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه می دانند از دهانت صدای بوسه می آید و چشم هایت سکوت را به دریا تحمیل می کند خوش به حالت که زنی و خوش به حال من که دوستت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیشتر تنهاست. چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید که چه احساسی دارد. و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق می کند، تنهایی تو کامل می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت کرده ام به تنهایى عادت کرده ام به سکوت کمى نگاهم کن تا صداى دریا بدهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت آینه ها همیشه جواب تمام سوال های بی جواب بغض و باران است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم را نگو؛ با سکوت معصومانه‌ی نگاهت فریاد کن؛ چشم ها دروغ نمی گویند.