بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی کاشکی می دونستی سکوتم دردها داره واسه گفتن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت.. سکوت فقط صحبت نکردن نیست… سکوت فقط آروم بودن نیست… سکوت فقط نگاه کردن و دم نزدن نیست… می توانیم سکوت را صحبت عقل بدانیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس روشنایی دهد عاقبتش دار است سقف خانه را ببین اعدام دسته جمعی چراغ ها …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها من روزه سکوت گرفته ام … آرام گرفته ام تا آرامش آنان که زیر پا له ام کردند خط خطی نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها دلم اصرار دارد فریاد بزند اما من جلوی دهانش را می گیرم وقتی می دانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کار دست است خودم بافتمش تارش از سکوت پودش از تنهایی همین است که خریدار ندارد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه به خاطر هیچکس از ارزش هایت دست نکش چون اگر روزی آن فرد از تو دست بکشد تو می مانی و یک   من   بی ارزش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها حرفی برا گفتن جز سکوت ندارم اما اشک های زیادی برای ریختن دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت تنها واژه ای بود که از آن گریزان بودم و من دیگر بعد از تو سرشار از سکوتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت حرف ساده ایست که همیشه اشتباه ترجمه می شود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم خلوتی باشد تا تو سکوت کنی و من لبریز شوم از دوست داشتن ها …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت حرفیست که گفته نمی شه بغض می شه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکت نیستم لب هایم هم نسوخته است تنها تمام ِ من تاول زده از آشی که نخورده ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوت هم تا یک جايى هنر است … از حد كه بگذرد بهم مى ريزد هر آنچه را كه نبايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت قلبتو بشکنو برگرد نذار این فاصله بیشتر از این شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــم يك آلزايـمر خفيــف مى خواهد آن قــدر كه يــادم نرود به نفعم است كه به چند زبــان زنده ى دنيا سكــوت كنم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی کاشکی می دونستی سکوتم دردها داره واسه گفتن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت.. سکوت فقط صحبت نکردن نیست… سکوت فقط آروم بودن نیست… سکوت فقط نگاه کردن و دم نزدن نیست… می توانیم سکوت را صحبت عقل بدانیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس روشنایی دهد عاقبتش دار است سقف خانه را ببین اعدام دسته جمعی چراغ ها …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها من روزه سکوت گرفته ام … آرام گرفته ام تا آرامش آنان که زیر پا له ام کردند خط خطی نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها دلم اصرار دارد فریاد بزند اما من جلوی دهانش را می گیرم وقتی می دانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کار دست است خودم بافتمش تارش از سکوت پودش از تنهایی همین است که خریدار ندارد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه به خاطر هیچکس از ارزش هایت دست نکش چون اگر روزی آن فرد از تو دست بکشد تو می مانی و یک   من   بی ارزش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها حرفی برا گفتن جز سکوت ندارم اما اشک های زیادی برای ریختن دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت تنها واژه ای بود که از آن گریزان بودم و من دیگر بعد از تو سرشار از سکوتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت حرف ساده ایست که همیشه اشتباه ترجمه می شود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم خلوتی باشد تا تو سکوت کنی و من لبریز شوم از دوست داشتن ها …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت حرفیست که گفته نمی شه بغض می شه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکت نیستم لب هایم هم نسوخته است تنها تمام ِ من تاول زده از آشی که نخورده ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوت هم تا یک جايى هنر است … از حد كه بگذرد بهم مى ريزد هر آنچه را كه نبايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت قلبتو بشکنو برگرد نذار این فاصله بیشتر از این شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــم يك آلزايـمر خفيــف مى خواهد آن قــدر كه يــادم نرود به نفعم است كه به چند زبــان زنده ى دنيا سكــوت كنم