بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دلت گرفته سکوت کن … این روزها کسی معنای دلتنگی را نمی فهمد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه با خودم فکر میکنم برای سکوت هم معنی مثبت هست هم معنی منفی! یه بار می گیم سکوت علامت رضاست یه بارم میگیم جواب ابلحان خاموشی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سکوت یک دوست معجزه می کند وتومی فهمی که بودن همیشه در فریاد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامتر سکوت کن صدای بی تفاوتی هایت آزارم می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاوان عشق وسکوتم برای تو فقط یه چیز بود سقوط …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم در سکوت مبادا در صدایم توقعی باشد که خاطرت را بیازارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد برگردی و ببینی چگونه چشمانم تقاص سکوتت هایت را پس می دهد کاش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت بی بهانه ترین صدای مهر است و من سکوت می کنم تا بگویم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلت آنقدر می گیرد که مجبوری تمام بغضت را با سکوت دفن کنی واین است کار این روزهای خاکستری من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آواز عاشقانه ی ما در گلو شکست حق با سکوت بود صدا در گلو شکست تا آمدم با تو خدا حافظی کنم بغض امان نداد و در گلو شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب در جاده های سکوت در ایستگاه عشق هر چه منتظر ماندم کسی برای لمس تنهاییم توقف نکرد و من تنهاتر از همیشه به خانه برگشتم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها گریه نمی کنند اما از چشم هایشان معلوم است که اشکی به بزرگی یک سکوت گـــــوشه ی چشمشان به کمیـــــن نشسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها من خدای سکوت شده ام خفقان گرفته ام تا آرامش او خط خطی نشود….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سکوت نشانه ی رضایت نیست گاهی سکوت می کنم تا بفهمی چه بی صدا باختی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضـى ها گــريه نمى كنند اما از چشم هايشان معلوم است كه اشــكى به بزرگى يك سكــوت گوشه چشمشان به كمــين نشسته …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى سکوت مى آموزد بودن هميشه در فرياد نيســت اسطـــوره شدن يعنى در عين رفتــن بمــانى يعنى باشى يـــا نباشى دوستت داشته باشند و دلــتنگت شوند…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دلت گرفته سکوت کن … این روزها کسی معنای دلتنگی را نمی فهمد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه با خودم فکر میکنم برای سکوت هم معنی مثبت هست هم معنی منفی! یه بار می گیم سکوت علامت رضاست یه بارم میگیم جواب ابلحان خاموشی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سکوت یک دوست معجزه می کند وتومی فهمی که بودن همیشه در فریاد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامتر سکوت کن صدای بی تفاوتی هایت آزارم می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاوان عشق وسکوتم برای تو فقط یه چیز بود سقوط …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم در سکوت مبادا در صدایم توقعی باشد که خاطرت را بیازارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد برگردی و ببینی چگونه چشمانم تقاص سکوتت هایت را پس می دهد کاش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت بی بهانه ترین صدای مهر است و من سکوت می کنم تا بگویم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلت آنقدر می گیرد که مجبوری تمام بغضت را با سکوت دفن کنی واین است کار این روزهای خاکستری من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آواز عاشقانه ی ما در گلو شکست حق با سکوت بود صدا در گلو شکست تا آمدم با تو خدا حافظی کنم بغض امان نداد و در گلو شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب در جاده های سکوت در ایستگاه عشق هر چه منتظر ماندم کسی برای لمس تنهاییم توقف نکرد و من تنهاتر از همیشه به خانه برگشتم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها گریه نمی کنند اما از چشم هایشان معلوم است که اشکی به بزرگی یک سکوت گـــــوشه ی چشمشان به کمیـــــن نشسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها من خدای سکوت شده ام خفقان گرفته ام تا آرامش او خط خطی نشود….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سکوت نشانه ی رضایت نیست گاهی سکوت می کنم تا بفهمی چه بی صدا باختی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضـى ها گــريه نمى كنند اما از چشم هايشان معلوم است كه اشــكى به بزرگى يك سكــوت گوشه چشمشان به كمــين نشسته …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى سکوت مى آموزد بودن هميشه در فرياد نيســت اسطـــوره شدن يعنى در عين رفتــن بمــانى يعنى باشى يـــا نباشى دوستت داشته باشند و دلــتنگت شوند…