بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت کـــن … فــریادها راه به جایی نمــی برنــد فقــط طبل رُسوائیت را می کوبــنــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت با من … بی من … همه لحظه هایم سکوت است … درد هایم از سکوت است اشک هایم از وجود سکوتیست که تمام روشنی های زندگم را تیره کرده کاش نبود نبود ومن می توانستم ان را در هیچ قسمتی از زندگیم نبینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﻋﺮﻭﺳﮏ می شویم جلوی معشوق نه  حرف می زنیم ، ﻧﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ می کنیم ، ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮﺕ می کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت همزاد تلخی است که در اینجا نفس می کشد تا سنگینی سال ها نبودنت را پیشاپیش بر شانه هایم احساس کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه رسم جالبی است محبتت را میگذارند پای احتیاجت صداقتت را پای سادگیت سکوت را پای نفهمیت نگرانیت را پای تنهاییت و وفاداریت را پای بی کسی و آنقدر تکرار می کنند که خودت باور می کنی تنهایی و بی کس و محتاجی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت و صبوري مرا به حساب ضعف و بي کسي ام نگذار دلم به چيزهايي پاي بند است که تو وفـــايت قد نمي دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت و صبوری آدم ها را به حساب ضعف و بی کسی شان نگذارید شاید هنوز به چیزهایی پای بندند چیزهایی که شما یادتان نمی آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیــشه سکــوت خــوب نیــست گـاهـی خُــرد میشــوی زیـر بـار حــرف هـای نـگفتــه غافــل از اینکـــه بـــه تـــو تـهمـــت بـی جنـبگــــی می زننـــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سکوت کردم آری جای حرفی برایم نمانده بود دستان سردت را رها کردم رفتم تا تو به هرآنچه که می خواهی برسی کاش تو هرگز سکوتت را نمی شکستی و می رفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر بین من و تو چقدر فاصله اس که هر چقدر سکوت می کنم نمی شنوی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه ای برهه های سکوت کی پایانتان را بی صدا فریاد می زنید ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جواب ابلهان آنقدر سکوت کردیم که گفتند حرف حساب جواب ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آمدنت سکوت می کنم سکوتی سنگین تر از فریاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر گرگ ها سکوت نخواهم کرد سکوت کردن جلوی گرگ ها به معنای چشم پوشی از خوشبختی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا خداحافظی کنیم تو حرف هایت را بزن فحش هایت را بده ومن سکوت می کنم فقط بیا خداحافظی کنیم اینگونه رفتن درد دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایم در سکوت می گذرند سکوتی وحشتناک می گذرند دیگر ما خوشیم به اینکه می گذرند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت کـــن … فــریادها راه به جایی نمــی برنــد فقــط طبل رُسوائیت را می کوبــنــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت با من … بی من … همه لحظه هایم سکوت است … درد هایم از سکوت است اشک هایم از وجود سکوتیست که تمام روشنی های زندگم را تیره کرده کاش نبود نبود ومن می توانستم ان را در هیچ قسمتی از زندگیم نبینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﻋﺮﻭﺳﮏ می شویم جلوی معشوق نه  حرف می زنیم ، ﻧﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ می کنیم ، ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮﺕ می کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت همزاد تلخی است که در اینجا نفس می کشد تا سنگینی سال ها نبودنت را پیشاپیش بر شانه هایم احساس کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه رسم جالبی است محبتت را میگذارند پای احتیاجت صداقتت را پای سادگیت سکوت را پای نفهمیت نگرانیت را پای تنهاییت و وفاداریت را پای بی کسی و آنقدر تکرار می کنند که خودت باور می کنی تنهایی و بی کس و محتاجی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت و صبوري مرا به حساب ضعف و بي کسي ام نگذار دلم به چيزهايي پاي بند است که تو وفـــايت قد نمي دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت و صبوری آدم ها را به حساب ضعف و بی کسی شان نگذارید شاید هنوز به چیزهایی پای بندند چیزهایی که شما یادتان نمی آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیــشه سکــوت خــوب نیــست گـاهـی خُــرد میشــوی زیـر بـار حــرف هـای نـگفتــه غافــل از اینکـــه بـــه تـــو تـهمـــت بـی جنـبگــــی می زننـــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سکوت کردم آری جای حرفی برایم نمانده بود دستان سردت را رها کردم رفتم تا تو به هرآنچه که می خواهی برسی کاش تو هرگز سکوتت را نمی شکستی و می رفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر بین من و تو چقدر فاصله اس که هر چقدر سکوت می کنم نمی شنوی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه ای برهه های سکوت کی پایانتان را بی صدا فریاد می زنید ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جواب ابلهان آنقدر سکوت کردیم که گفتند حرف حساب جواب ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آمدنت سکوت می کنم سکوتی سنگین تر از فریاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر گرگ ها سکوت نخواهم کرد سکوت کردن جلوی گرگ ها به معنای چشم پوشی از خوشبختی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا خداحافظی کنیم تو حرف هایت را بزن فحش هایت را بده ومن سکوت می کنم فقط بیا خداحافظی کنیم اینگونه رفتن درد دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایم در سکوت می گذرند سکوتی وحشتناک می گذرند دیگر ما خوشیم به اینکه می گذرند