بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتِ محکوم بی گناه، یعنی بغض، آه، گریه درون.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتِ شاهد، یعنی شهادتِ دروغ، موقع خواب و استراحت و تعطیلی وجدان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتِ آرام کتابخانه، یعنی رعد و غرش نهفته ی تمامِ حرف های فشرده ی عالم، در پیش از این.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی، یعنی سکوت بعلاوه سکوت های شکسته شده ی موزون.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سکوتی، سرشار از ناگفته ها نیست، بعضی وقت ها، سرشار از خجالتِ گفته هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت در مکالمه تلفنی، یعنی تردید یا مزاحمت، یا شرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت، یعنی گفتن در نگفتن، یعنی مقابله با شهوت رام نشدنی حرف، یعنی تمرین برگشتن به دوران جنینی و شنیدن انحصاری لالائی قلبِ مادر در تنهائی محض.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتِ محکوم بی گناه، یعنی بغض، آه، گریه درون.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتِ شاهد، یعنی شهادتِ دروغ، موقع خواب و استراحت و تعطیلی وجدان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتِ آرام کتابخانه، یعنی رعد و غرش نهفته ی تمامِ حرف های فشرده ی عالم، در پیش از این.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی، یعنی سکوت بعلاوه سکوت های شکسته شده ی موزون.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سکوتی، سرشار از ناگفته ها نیست، بعضی وقت ها، سرشار از خجالتِ گفته هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت در مکالمه تلفنی، یعنی تردید یا مزاحمت، یا شرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت، یعنی گفتن در نگفتن، یعنی مقابله با شهوت رام نشدنی حرف، یعنی تمرین برگشتن به دوران جنینی و شنیدن انحصاری لالائی قلبِ مادر در تنهائی محض.