بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم میگی خیلی سردی...! سرد بودن هایم را اگر به حساب تمام گرم بودن هایت با دیگران بگذاری...  بی حساب میشوییم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی تا کی؟؟؟؟ بگذار سخت باشیم و سرد!!! باران که بارید... چتر بگیریم و چکمه! خورشید که تابید...پنجره ببندیم و تاریک! اشک که آمد...دستمالی برداریمو خشک! او که رفت.... نیشخندی بزنیم و سوت.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از لیلی شدن باکی ندارم .... ولی مجنون شدن کار شما نیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفا دیگه تنهایش بگذار لعنتی....! دستگاه مشترک مورد نظر از دست"دوستت دارم های" دروغ تو خاموش است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها باید بگی:فرق سرت میدونی کجاست؟؟؟ دوست داشتنت دقیقا بخوره همونجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید غیرتی شد و برگشت...! هی کافه چی؟ دستور بده... سیگار بیاورند.. وپاسور هم.... و مردها را دور میز من جمع کنند... ....................بگو بنوازند............... شاید غیرتی شد و برگشت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل یا پوچ؟ دستانت را... در برابرم مشت می کنی... می پرسی:گل یل پوچ؟؟؟؟ در دلم می گویم: فقط دستانت!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگین ترین جای خاطره اونجاییکه کم کم احساس کنی چهره اش هم داره از یادت میره....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.......این کار هر شب من است....... قهوه دم می کنم نصصف قاشق سیانور به فنجانت میریزم لبخند که میزنی می گویم: "قهوه ات سرد شده بگذار عوضش کنم" این کار هر شب من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویم دوستت دارم.... نگو تکراریست! شاید روزی برسد که نباشم تا تکرارش کنم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانه دانه رج به رج کلاف آرزوهایم را با میل خیال تو بافتم، سر کلاف به دست تو افتاد... چه کردی؟ شکافتی شان؟!؟!؟!؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچه هاى قدیمى را باریک میساختند تا آدم ها به هم نزدیکتر شوند حتى در یک گذر... اکنون چقدر آواره ایم در این همه اتوبان سرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زندگی قهر نکن .... دنیا منت هیچکس را نمی کشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم رقص نمی خواهد...! هی دنیا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ تمامش کن!!!!!!!!!! وگرنه... سازت را می شکنم این بار.....!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی بی انصافی!!! رفتم گفتم از "خیرش"می گذرم! شنیدم که زیر لب گفت:از "شرش"خلاص شدم! بی انصاف...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا جلسه ادمین و اولیاست بگید مامان باباهاتون بیان من کارشون دارم..! میخوام ببینم چرا انقدر افت لایک داشتید؟؟ وضعیت کامنتاتون که تجدیدیه:))

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم میگی خیلی سردی...! سرد بودن هایم را اگر به حساب تمام گرم بودن هایت با دیگران بگذاری...  بی حساب میشوییم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی تا کی؟؟؟؟ بگذار سخت باشیم و سرد!!! باران که بارید... چتر بگیریم و چکمه! خورشید که تابید...پنجره ببندیم و تاریک! اشک که آمد...دستمالی برداریمو خشک! او که رفت.... نیشخندی بزنیم و سوت.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از لیلی شدن باکی ندارم .... ولی مجنون شدن کار شما نیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفا دیگه تنهایش بگذار لعنتی....! دستگاه مشترک مورد نظر از دست"دوستت دارم های" دروغ تو خاموش است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها باید بگی:فرق سرت میدونی کجاست؟؟؟ دوست داشتنت دقیقا بخوره همونجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید غیرتی شد و برگشت...! هی کافه چی؟ دستور بده... سیگار بیاورند.. وپاسور هم.... و مردها را دور میز من جمع کنند... ....................بگو بنوازند............... شاید غیرتی شد و برگشت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل یا پوچ؟ دستانت را... در برابرم مشت می کنی... می پرسی:گل یل پوچ؟؟؟؟ در دلم می گویم: فقط دستانت!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگین ترین جای خاطره اونجاییکه کم کم احساس کنی چهره اش هم داره از یادت میره....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.......این کار هر شب من است....... قهوه دم می کنم نصصف قاشق سیانور به فنجانت میریزم لبخند که میزنی می گویم: "قهوه ات سرد شده بگذار عوضش کنم" این کار هر شب من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویم دوستت دارم.... نگو تکراریست! شاید روزی برسد که نباشم تا تکرارش کنم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانه دانه رج به رج کلاف آرزوهایم را با میل خیال تو بافتم، سر کلاف به دست تو افتاد... چه کردی؟ شکافتی شان؟!؟!؟!؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچه هاى قدیمى را باریک میساختند تا آدم ها به هم نزدیکتر شوند حتى در یک گذر... اکنون چقدر آواره ایم در این همه اتوبان سرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زندگی قهر نکن .... دنیا منت هیچکس را نمی کشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم رقص نمی خواهد...! هی دنیا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ تمامش کن!!!!!!!!!! وگرنه... سازت را می شکنم این بار.....!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی بی انصافی!!! رفتم گفتم از "خیرش"می گذرم! شنیدم که زیر لب گفت:از "شرش"خلاص شدم! بی انصاف...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا جلسه ادمین و اولیاست بگید مامان باباهاتون بیان من کارشون دارم..! میخوام ببینم چرا انقدر افت لایک داشتید؟؟ وضعیت کامنتاتون که تجدیدیه:))