بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــه تنهـــا ترکت می کنند … حتـی وقت رفـتن بــا تمام پـــر رویی دستــور هم میدهند : مواظب خودت بــاش … !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــدایـــــا ؛ هیـــــچ تنهـــــایــــی رو اونقـــــدر تنهـــــا نکــن کــه بــه هــــر بـــی لیــاقتــــی بگــــه : عشقــــــم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکردم سیاهی چشمانت پر از رمز و راز عاشقی است زهی خیال باطل ! مرموز را چه به تمجید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدیدا دلم خیلی خیلی خیلی گنده شده . . . ولی جالب ایجاست که بدونی، هنوز هم یه سر سوزن واست جا ندارم که ندارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خیال خودت زیرابی زدی و رفتی اما حواست نبود دقیقا منتظر همین حرکتت بودم ! کیش مات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مار در آستین شرف دارد به تو مار را خودم پرورش داده ام نیش تو دست پرورده ی کیست ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت چراغ قرمز! اعتراف کردم”دوستت دارم” تا هر جا مجبور شدی کمی مکث کنی… یاد من بیفتی نمیدانستم قراراست بعد من تمام چراغهای زندگیت سبز شوند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباهم این بود که التماست کردم بمانى… نمى ارزیدى !!! دیر فهمیدم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوره ای شده که حاضرم جای “پت”باشم… اما یه دوست واقعی مثل “مت”داشته باشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیاقت می خواهد واژه ” ما ” شدن لیاقت می خواهد ” شریک ” شدن تو خوش باش به همین ” با هم ” بودن های امروزت من خوشم به خلوت تنهایی ام تو بخند به امروز… من میخندم به فرداهایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یکــیو می خوام که باهاش برم کافه گرامافون … ربات هم بود…بود! بی احســاسیش شــرف داره به احساس ِ بعضی ها!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زد و خورده ساده بود ! تو جا زدی ؛ من جا خوردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی می کند عاشق تو باشم یا عاشق رنگین کمان وقتی هر دو هفت خطید؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب ؛ هنگام خوابیدن با خود قدری فکر کنیم … امروز چه کرده ایم که فردا لایق زنده ماندن باشیم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید خودم را ببرم خانه ! باید ببرم صورتش را بشویم… ببرم دراز بکشد… دلداریش بدهم ، که فکر نکند… بگویم نگران نباش ، میگذرد… باید خودم را ببرم بخوابد… “من” خسته است …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوخی باد..! در باز شد.... حتما باد شوخیش گرفته....! مسخره! ادای آمدنت را درمیاره....!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــه تنهـــا ترکت می کنند … حتـی وقت رفـتن بــا تمام پـــر رویی دستــور هم میدهند : مواظب خودت بــاش … !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــدایـــــا ؛ هیـــــچ تنهـــــایــــی رو اونقـــــدر تنهـــــا نکــن کــه بــه هــــر بـــی لیــاقتــــی بگــــه : عشقــــــم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکردم سیاهی چشمانت پر از رمز و راز عاشقی است زهی خیال باطل ! مرموز را چه به تمجید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدیدا دلم خیلی خیلی خیلی گنده شده . . . ولی جالب ایجاست که بدونی، هنوز هم یه سر سوزن واست جا ندارم که ندارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خیال خودت زیرابی زدی و رفتی اما حواست نبود دقیقا منتظر همین حرکتت بودم ! کیش مات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مار در آستین شرف دارد به تو مار را خودم پرورش داده ام نیش تو دست پرورده ی کیست ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت چراغ قرمز! اعتراف کردم”دوستت دارم” تا هر جا مجبور شدی کمی مکث کنی… یاد من بیفتی نمیدانستم قراراست بعد من تمام چراغهای زندگیت سبز شوند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباهم این بود که التماست کردم بمانى… نمى ارزیدى !!! دیر فهمیدم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوره ای شده که حاضرم جای “پت”باشم… اما یه دوست واقعی مثل “مت”داشته باشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیاقت می خواهد واژه ” ما ” شدن لیاقت می خواهد ” شریک ” شدن تو خوش باش به همین ” با هم ” بودن های امروزت من خوشم به خلوت تنهایی ام تو بخند به امروز… من میخندم به فرداهایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یکــیو می خوام که باهاش برم کافه گرامافون … ربات هم بود…بود! بی احســاسیش شــرف داره به احساس ِ بعضی ها!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زد و خورده ساده بود ! تو جا زدی ؛ من جا خوردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی می کند عاشق تو باشم یا عاشق رنگین کمان وقتی هر دو هفت خطید؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب ؛ هنگام خوابیدن با خود قدری فکر کنیم … امروز چه کرده ایم که فردا لایق زنده ماندن باشیم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید خودم را ببرم خانه ! باید ببرم صورتش را بشویم… ببرم دراز بکشد… دلداریش بدهم ، که فکر نکند… بگویم نگران نباش ، میگذرد… باید خودم را ببرم بخوابد… “من” خسته است …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوخی باد..! در باز شد.... حتما باد شوخیش گرفته....! مسخره! ادای آمدنت را درمیاره....!