بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها دستشان «رو» میشود امـــــا رویشان کم نمی شود! چقدم زیاد هستن این بعضی ها . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش من سرزمین تو بود؛ کاش قدری عرقِ میهن پرستی داشتی وطن فروش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید به بعضی ها گفت: “ناراحت چی هستی؟ دنیا که به آخر نرسیده…!!!” من نشد ؛ یکی دیگه! تو که عادت داری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی هرچه داشتم رو کردم! اما تو… اسیر نشدی… سیر شدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها از دور می درخشند! نزدیک که میشوی یک تکه شیشه ی شکسته ای بیشتر نیستند که باید لگدی بهش زد تا از مسیر نور آفتاب دور شوند و چشمان دیگری را خیره نکند و گول نزنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده ای مثل قرص جوشانند… در لیوان آب که بیاندازیشان طوری غلیان کرده و کف می کنند که سر می روند… اما کافی است کمی صبر کنی بعد می بینی که از نصف لیوان هم کمترند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گُفتــــــــ :مَـــرا فَــرامــوش کُـטּ اَمّـــا نَــدانستـــــ ڪـﮧ اَصــلـاً اَرزش ِ بـﮧ یــاد مـــانـدَטּ رآ نَــداشتـــــــ…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بعضی ها زیادی که صادق باشی رودل می کنند دیگر هزار عرق نعنا هم جوابشان را نمی دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یکی‌ بود که توی کوچه‌ها داد میزد خاطره خشکیه… خاطره خشکیه… اونوقت همه ی خاطراتتو همونایی که ارزش گرفتن دمپاییِ پاره هم ندارن میریختم تو کیسه و میدادم بهش و میرفت ردِ کارش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی زخمها هست که هر روز صبح ، باید پانسمانش را باز کنی وروش نمک بپاشی ! تا یادت نرود… دیگر ،سراغ بعضی آدما نبــاید رفت !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میرفت: گفتم: کجا؟ گفت: به درک… منم گفتم: به درک… و این چنین بود که ما در اوج تفاهم از هم جدا شدیم… !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاشـــه ی عشقت خواهد گــَندید وقتــی طبق عادتـــــِ همیشــه! تقدیمش میکنــی به غیـــــر…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایان سریال دروغ هایت بود آخرین لبخندت . . . و چه ساده بودم من !! که تا تیتراژ پایانی به پای تو نشستم … !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب شباهتی داشتی با دریا؛ دریا نیز غرقش که می شوی پس ات می زند …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از یخ کردن های ما از سرما نیست …. لحن بعضی ها زمستونیـــــــــه …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ارزش ها عوض می شوند؛ عوضی ها با ارزش می شوند …!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها دستشان «رو» میشود امـــــا رویشان کم نمی شود! چقدم زیاد هستن این بعضی ها . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش من سرزمین تو بود؛ کاش قدری عرقِ میهن پرستی داشتی وطن فروش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید به بعضی ها گفت: “ناراحت چی هستی؟ دنیا که به آخر نرسیده…!!!” من نشد ؛ یکی دیگه! تو که عادت داری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی هرچه داشتم رو کردم! اما تو… اسیر نشدی… سیر شدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها از دور می درخشند! نزدیک که میشوی یک تکه شیشه ی شکسته ای بیشتر نیستند که باید لگدی بهش زد تا از مسیر نور آفتاب دور شوند و چشمان دیگری را خیره نکند و گول نزنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده ای مثل قرص جوشانند… در لیوان آب که بیاندازیشان طوری غلیان کرده و کف می کنند که سر می روند… اما کافی است کمی صبر کنی بعد می بینی که از نصف لیوان هم کمترند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گُفتــــــــ :مَـــرا فَــرامــوش کُـטּ اَمّـــا نَــدانستـــــ ڪـﮧ اَصــلـاً اَرزش ِ بـﮧ یــاد مـــانـدَטּ رآ نَــداشتـــــــ…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بعضی ها زیادی که صادق باشی رودل می کنند دیگر هزار عرق نعنا هم جوابشان را نمی دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یکی‌ بود که توی کوچه‌ها داد میزد خاطره خشکیه… خاطره خشکیه… اونوقت همه ی خاطراتتو همونایی که ارزش گرفتن دمپاییِ پاره هم ندارن میریختم تو کیسه و میدادم بهش و میرفت ردِ کارش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی زخمها هست که هر روز صبح ، باید پانسمانش را باز کنی وروش نمک بپاشی ! تا یادت نرود… دیگر ،سراغ بعضی آدما نبــاید رفت !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میرفت: گفتم: کجا؟ گفت: به درک… منم گفتم: به درک… و این چنین بود که ما در اوج تفاهم از هم جدا شدیم… !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاشـــه ی عشقت خواهد گــَندید وقتــی طبق عادتـــــِ همیشــه! تقدیمش میکنــی به غیـــــر…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایان سریال دروغ هایت بود آخرین لبخندت . . . و چه ساده بودم من !! که تا تیتراژ پایانی به پای تو نشستم … !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب شباهتی داشتی با دریا؛ دریا نیز غرقش که می شوی پس ات می زند …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از یخ کردن های ما از سرما نیست …. لحن بعضی ها زمستونیـــــــــه …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ارزش ها عوض می شوند؛ عوضی ها با ارزش می شوند …!