بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچه ها را بلد شدم رنگهای چراغ راهنما جدول ضرب دیگر در راه هیچ مدرسه ای گم نمیشوم اما گاهی میان آدمها گم میشوم آدم ها را بلد نیستم.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید قمارباز باشی تا بفهمی فرق است بین ‘باختن’ و ‘بد’ باختن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ، حرفیست زده می شود خوانده می شود ترانه می شود ، به یاد می ماند … گاهی ناله ایست تنها خاک خوب می فهمدش ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کشـتـن ما …چـه میـزنـﮯ …تـیـغ جـفا …!! مـارا سـر تـازیـانـه اﮮ …بـس بـاشـد…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها ثانیه به ثانیه رنگ عوض میکنند از آدم های یک ساعت دیگر میترسم! چون درگیر هزاران ثانیه اند… ثانیه هایی که در هرکدام رنگی دگر به خود میگیرند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباه بـزرگیست ، تلخ کردن زندگیمان برای کسی که در دوری ما شیرین ترین لحظات زندگیش را سپری میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا که آفریدی گارانتی هم داشتم ؟ دلم از کار افتاده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا نقش بازی می کنیم … و چه آسان در پشت نقابهایمان پنهان می شویم ؛ حتی خدا هم از آفرینش چنین بازیگرانی در حیرت است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش…. شبی، روزی، جایی بر لبان تو تکرار می شد…. نامم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــــــــا . . . چرا تا زنده ایم روانمان را شـــــــــاد نمی کنی ؟ ! همیکنه مردیم . . . شادروانمان می کنی ؟ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قیافه ام تابلو شده بود ! گفتن : چی میکشی ؟ گفتم : زجر ! گفتن : نه یعنی چی مصرف میکنی ؟ گفتم : زندگی … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیایی که همه یا گوسفندند یا گرگ ترجیح میدهم چوپان باشم همدیگر را بدرید من نی میزنم ♪ ♪♪ ♫

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهــی نمـی دانــی از دسـت داده ای .. یـــا از دسـت رفـــتـه ای…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاﻫﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺑﺒﺮﯾﻢ… ﯾﺎﺩِ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻧﺸﺎﻥ… ﺑﻮﺩﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه قدر تلـــخ شده ای این روزهــا … قندهــایت را در دل ِ چه کسی آب می کنیــــ ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــــن زخــم هــا نمـک کــــــــــــــــــم داشــت کــــــــــــــــــه پــاشیــــدی …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچه ها را بلد شدم رنگهای چراغ راهنما جدول ضرب دیگر در راه هیچ مدرسه ای گم نمیشوم اما گاهی میان آدمها گم میشوم آدم ها را بلد نیستم.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید قمارباز باشی تا بفهمی فرق است بین ‘باختن’ و ‘بد’ باختن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ، حرفیست زده می شود خوانده می شود ترانه می شود ، به یاد می ماند … گاهی ناله ایست تنها خاک خوب می فهمدش ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کشـتـن ما …چـه میـزنـﮯ …تـیـغ جـفا …!! مـارا سـر تـازیـانـه اﮮ …بـس بـاشـد…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها ثانیه به ثانیه رنگ عوض میکنند از آدم های یک ساعت دیگر میترسم! چون درگیر هزاران ثانیه اند… ثانیه هایی که در هرکدام رنگی دگر به خود میگیرند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباه بـزرگیست ، تلخ کردن زندگیمان برای کسی که در دوری ما شیرین ترین لحظات زندگیش را سپری میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا که آفریدی گارانتی هم داشتم ؟ دلم از کار افتاده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا نقش بازی می کنیم … و چه آسان در پشت نقابهایمان پنهان می شویم ؛ حتی خدا هم از آفرینش چنین بازیگرانی در حیرت است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش…. شبی، روزی، جایی بر لبان تو تکرار می شد…. نامم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــــــــا . . . چرا تا زنده ایم روانمان را شـــــــــاد نمی کنی ؟ ! همیکنه مردیم . . . شادروانمان می کنی ؟ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قیافه ام تابلو شده بود ! گفتن : چی میکشی ؟ گفتم : زجر ! گفتن : نه یعنی چی مصرف میکنی ؟ گفتم : زندگی … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیایی که همه یا گوسفندند یا گرگ ترجیح میدهم چوپان باشم همدیگر را بدرید من نی میزنم ♪ ♪♪ ♫

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهــی نمـی دانــی از دسـت داده ای .. یـــا از دسـت رفـــتـه ای…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاﻫﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺑﺒﺮﯾﻢ… ﯾﺎﺩِ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻧﺸﺎﻥ… ﺑﻮﺩﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه قدر تلـــخ شده ای این روزهــا … قندهــایت را در دل ِ چه کسی آب می کنیــــ ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــــن زخــم هــا نمـک کــــــــــــــــــم داشــت کــــــــــــــــــه پــاشیــــدی …