بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر بوی آدمیزاد نمی دهیم ! گرگ ها هم برای خوردنمان ناز میکنند … از اسب که بیفتی اسیر سرزنش خاک می شوی در این سرزمین ، سقوط آزاد هم ممکن نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهے سکــــــــوت ، همان دروغ است ! کمـــے شیک تر، روشنفکــرانـه تر و با مسئولیت کمتر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم مدتی بخوابم! نمی دانم چند روز؟ شاید روزی بیدار شوم و دنیا به شکل دیگری باشد و قلب آدم ها…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها با میکاپ کوسه ها، پری دریایی می شوند . . . آهای تو که پشت پنجره قلبم آواز می خوانی، دندان هایت را نشان بده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش انسانها؛ همان قدر که از ارتفاع می ترسیدند؛ کمی هم از پستی هراس داشتند …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های تنها عاشق می شوند آدم های عاشق ، تنها مرگ اگر نبود ، تا ابد دور خودمان می چرخیدیم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این هیاهوی خلق که پُتک بر آرامش ات میزند دلم پیاده رویی میخواهد , بارانی! دست خودم را بگیرم برویم صحبت کنان تا انتهای گریستنِ آخرین ابرِ زندگی! نفرین به اجتماع که نمی گذارد صدا به صدا برسد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچی بیشتر کمتر به عاشقی فکر کنی ، کمتر بیشتر اعصابت میریزه به هم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تو … گاهی یاد تو … گاهی هم غم تو … آخر این “تو” کار مرا تمام می کند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینطور نمیشود باید یک غریق نجات همیشه همراهم باشد غرق در فکرت شدن اصلا دست خودم نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده هایم شکلاتی شده اند ولی زیادی خالص … تلخ تلخ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز دست هایش میان دست هایم بود امروز عکسش و فردا سیگار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال فرهاد که تلخترین خاطره اش شیرین بود !…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی آخر من را لمس کردی ؟ ولی حیف که سنگ قبر من احساس ندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگی ها از خواب که بیدار میشوم ، تازه کابوس هایم آغاز میشود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخت بود … با “بغض” نوشتم ولی با “خنده” خواندی …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر بوی آدمیزاد نمی دهیم ! گرگ ها هم برای خوردنمان ناز میکنند … از اسب که بیفتی اسیر سرزنش خاک می شوی در این سرزمین ، سقوط آزاد هم ممکن نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهے سکــــــــوت ، همان دروغ است ! کمـــے شیک تر، روشنفکــرانـه تر و با مسئولیت کمتر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم مدتی بخوابم! نمی دانم چند روز؟ شاید روزی بیدار شوم و دنیا به شکل دیگری باشد و قلب آدم ها…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها با میکاپ کوسه ها، پری دریایی می شوند . . . آهای تو که پشت پنجره قلبم آواز می خوانی، دندان هایت را نشان بده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش انسانها؛ همان قدر که از ارتفاع می ترسیدند؛ کمی هم از پستی هراس داشتند …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های تنها عاشق می شوند آدم های عاشق ، تنها مرگ اگر نبود ، تا ابد دور خودمان می چرخیدیم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این هیاهوی خلق که پُتک بر آرامش ات میزند دلم پیاده رویی میخواهد , بارانی! دست خودم را بگیرم برویم صحبت کنان تا انتهای گریستنِ آخرین ابرِ زندگی! نفرین به اجتماع که نمی گذارد صدا به صدا برسد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچی بیشتر کمتر به عاشقی فکر کنی ، کمتر بیشتر اعصابت میریزه به هم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تو … گاهی یاد تو … گاهی هم غم تو … آخر این “تو” کار مرا تمام می کند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینطور نمیشود باید یک غریق نجات همیشه همراهم باشد غرق در فکرت شدن اصلا دست خودم نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده هایم شکلاتی شده اند ولی زیادی خالص … تلخ تلخ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز دست هایش میان دست هایم بود امروز عکسش و فردا سیگار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال فرهاد که تلخترین خاطره اش شیرین بود !…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی آخر من را لمس کردی ؟ ولی حیف که سنگ قبر من احساس ندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگی ها از خواب که بیدار میشوم ، تازه کابوس هایم آغاز میشود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخت بود … با “بغض” نوشتم ولی با “خنده” خواندی …