بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“زنها” تنهاییشان را گریه می کنند و “مردها” گریه هایشان را تنهایی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم یک “بودن” است و انسان یک “شدن” …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ جای دنیا امنیت دستهای پدر و مادر رو نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و روزگار چه بیرحمانه بی رضایتِ ما میگذرد و تنها این گَردِ پیری ست ، تاوان این گذران اجباری …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موندنی با لگد نمیره ، رفتنی با خواهش نمیمونه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق الناس همیشه پول نیست … گاهی دل است ؛ دلی که باید میدادی و ندادی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه با اونی باش که باعث بشه حس کنی بهترینی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دلتنگی ها ، از اشک ها و شکایت ها که بگذریم باید اعتراف کنم مادرم که میخندد خوشبختم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم … قدمهایت را بر روی چشمانم بگذار تا چشمانم بهشت را نظاره کنند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هیچوقت آرزو نمی کردم که کفش های مادرم اندازه ام شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش زندگی هم دکمه پاور داشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد کسی نیست که گریه نکند ! مرد کسی است که به گریه نندازد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی موجودات زنده بعد از مرگشون فاسد میشن و خیلی از آدما قبل از مرگشون …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها لالت می کنند… بعد هی می پرسند… چرا حرف نمی زنی؟؟! این خنده دارترین نمایشنامه ی دنیاست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاریســت که آدمـ ها فقط سقف مشــترک دارند ، نه زندگی مشــترک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنـــدگـــی چه با خلاف، چه بی خلاف، چه برخلاف، گذشت … من فقط گذشتنش رو نفهمیدم … ولـــــی بقیه رو خوب فهمیدم …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“زنها” تنهاییشان را گریه می کنند و “مردها” گریه هایشان را تنهایی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم یک “بودن” است و انسان یک “شدن” …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ جای دنیا امنیت دستهای پدر و مادر رو نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و روزگار چه بیرحمانه بی رضایتِ ما میگذرد و تنها این گَردِ پیری ست ، تاوان این گذران اجباری …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موندنی با لگد نمیره ، رفتنی با خواهش نمیمونه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق الناس همیشه پول نیست … گاهی دل است ؛ دلی که باید میدادی و ندادی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه با اونی باش که باعث بشه حس کنی بهترینی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دلتنگی ها ، از اشک ها و شکایت ها که بگذریم باید اعتراف کنم مادرم که میخندد خوشبختم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم … قدمهایت را بر روی چشمانم بگذار تا چشمانم بهشت را نظاره کنند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هیچوقت آرزو نمی کردم که کفش های مادرم اندازه ام شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش زندگی هم دکمه پاور داشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد کسی نیست که گریه نکند ! مرد کسی است که به گریه نندازد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی موجودات زنده بعد از مرگشون فاسد میشن و خیلی از آدما قبل از مرگشون …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها لالت می کنند… بعد هی می پرسند… چرا حرف نمی زنی؟؟! این خنده دارترین نمایشنامه ی دنیاست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاریســت که آدمـ ها فقط سقف مشــترک دارند ، نه زندگی مشــترک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنـــدگـــی چه با خلاف، چه بی خلاف، چه برخلاف، گذشت … من فقط گذشتنش رو نفهمیدم … ولـــــی بقیه رو خوب فهمیدم …