بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

↺┇هـَـر ←بَــدے→کـِه دیــدَم از °°خـوبــــیِ°° خـــودَم بـــود┇ ↺

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا . . . سیب که شیرین است سهل! تو بگو، زهر! هرچه که باشد . . . بیار،با تمامـ وجود ﻣﮯ بلعمـ . . . تو فقط مرا از این دنیا بنداز بیرون . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن جمــــــــــــــــله هایی ام که انتهایش سه نقطه می خواهد … حال هر طور می خواهی تفسیـــــرم کــــــــــــــن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران نباش حال من خوب است فقط کمی بزرگتر شده ام عقلم قد کشیده شعورم متبلور شده دلتنگی هایم کوچک شده اند و در فاصله کوتاه لبخندها و اشکهایم آموخته ام زندگی کنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها پر است از انسانهایی با ظاهر زیبا که هر روز لباسی نو بر تن میکنند ولی نزدیکشان که میشوی بوی کهنگی اندیشه هایشان خیلی آزارت میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هرکسی محبت کنی او را ساختی و به هرکسی بدی کنی به او باختی ؛ پس بساز و نباز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید قانون دنیا همین باشد ، من صاحب آرزویی باشم که شیرینی تعبیرش از آن دیگریست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا کنه هیچوقت “هست” های کسی نشه “بود” …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانیکه قدر دستان نوازشگر را ندانند ، عاقبت پاهای لگدکوب را می بوسند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق از جنس باران است ، کثیفش نکنید …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زندگی آموختم که به هیچ عنوان برای کسی تکرار نشوم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هیچوقت بزرگ نمیشدم تا برای همیشه در آغوش مادرم جا می گرفتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ زخمی خوب نمیشه ، یا جاش میمونه یا یادش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای خنده ی مادرم ، حتی غم هایم را هم می خنداند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه جایی به بعد دیگه بزرگ نمیشی، پیر میشی … از یه جایی به بعد دیگه خسته نمیشی ، میبُری … از یه جایی به بعد هم دیگه تکراری نیستی ، زیادی ای …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی لباس رزم پوشید و به جنگ روزگار رفت … بین راه دیوانه ای را دید که از جنگ روزگار باز می گشت !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

↺┇هـَـر ←بَــدے→کـِه دیــدَم از °°خـوبــــیِ°° خـــودَم بـــود┇ ↺

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا . . . سیب که شیرین است سهل! تو بگو، زهر! هرچه که باشد . . . بیار،با تمامـ وجود ﻣﮯ بلعمـ . . . تو فقط مرا از این دنیا بنداز بیرون . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن جمــــــــــــــــله هایی ام که انتهایش سه نقطه می خواهد … حال هر طور می خواهی تفسیـــــرم کــــــــــــــن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران نباش حال من خوب است فقط کمی بزرگتر شده ام عقلم قد کشیده شعورم متبلور شده دلتنگی هایم کوچک شده اند و در فاصله کوتاه لبخندها و اشکهایم آموخته ام زندگی کنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها پر است از انسانهایی با ظاهر زیبا که هر روز لباسی نو بر تن میکنند ولی نزدیکشان که میشوی بوی کهنگی اندیشه هایشان خیلی آزارت میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هرکسی محبت کنی او را ساختی و به هرکسی بدی کنی به او باختی ؛ پس بساز و نباز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید قانون دنیا همین باشد ، من صاحب آرزویی باشم که شیرینی تعبیرش از آن دیگریست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا کنه هیچوقت “هست” های کسی نشه “بود” …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانیکه قدر دستان نوازشگر را ندانند ، عاقبت پاهای لگدکوب را می بوسند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق از جنس باران است ، کثیفش نکنید …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زندگی آموختم که به هیچ عنوان برای کسی تکرار نشوم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هیچوقت بزرگ نمیشدم تا برای همیشه در آغوش مادرم جا می گرفتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ زخمی خوب نمیشه ، یا جاش میمونه یا یادش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای خنده ی مادرم ، حتی غم هایم را هم می خنداند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه جایی به بعد دیگه بزرگ نمیشی، پیر میشی … از یه جایی به بعد دیگه خسته نمیشی ، میبُری … از یه جایی به بعد هم دیگه تکراری نیستی ، زیادی ای …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی لباس رزم پوشید و به جنگ روزگار رفت … بین راه دیوانه ای را دید که از جنگ روزگار باز می گشت !