بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد اولی : امان از دست این زنها ! زنم تمام دارائیمو برداشت و رفت ! دومی : خوش به حالت ! زن من تمام دارائی مو برداشت و نرفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر مردان موفقیت شون رو مدیون زن اولشون هستند و زن دومشون رو مدیون موفقیت شون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها سه تا آرزو دارن : اونقدر که مامانشون می گن خوش تیپ باشن ! اونقدر که بچه شون می گن قوی باشن ! و مهمتر از همه اینکه : اونقدر که زنشون بهش شک داره دوست دختر داشته باشن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها بر اثر کمبود عاطفه ازدواج می کنندبر اثر کمبود حوصله طلاق می دن ولی نکته جالب اینه که بر اثر کمبود حافظه دوباره ازدواج می کنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحقیقات نشان داده که فقط ۲۰% مردها عقل دارند ! ۸۰% بقیه زن دارند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها و زن ها دست کم در یک مورد اتفاق نظر دارند. هیچ کدام به زن ها اعتماد ندارند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارنست همینگوی: زن ها جنگ ها را شروع می کنند و مردها آن ها را ادامه می دهند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنان را نباشد به جز یک هنر نشینند و زایند شیران نر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردوسی حکیم بزرگ ایرانی که همه قبولش دارن میگه: که پیش زنان هرگز راز مگوی ، چو گویی ، سخن بازیابی به کوی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند زمین را آفرید و گفت : به به چه زیباست.سپس مرد را آفرید و گفت : جانمی این دیگه آخرشه ! و بعد هم زن را آفرید و با کمی اخم گفت : اشکالی نداره آرایش میکنه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقایان: کاش زن گرفتن مثل ایرانسل بود یکی میگرفتی یکی هم جایزه میدادند از ۱۲ تا ۵ صبح هم رایگان بود خانمها: کاش اقایان مثل کارت سوخت بودند یکهو دولت همشونو باطل اعلام میکرد خانمها میرفتن ازاد میزدن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر بمیرد دختری از قبر او روید گلی! گر بمیرند دختران دنیا گلستان میشود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابتدا خداوند زمین را آفرید سپس استراحت کرد ، بعد مرد را آفرید سپس استراحت کرد آنگاه زن را آفرید سپس نه خدا استراحت کرد نه مرد نه زمین !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن مثل ویروس میمونه اگه وارد زندگیت بشه :۱-جیبهاتو serch میکنه. ۲-پول(…)و موبایلتوscan 3-خوشیهاتو cancel 4-آخرش هم مخت هنگ میکنه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن مثله مشروبه که اولش حالیت نیست کیف می کنی و خوشی بعد که یه کم گذشت میبینی حالت به هم میخوره و باید بیاری بالا همشو ! تازه حالی رو هم که بردی از حلقت میکشه تحویل سیفون میده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه عکس همسرت رو تو کیفت بزار تا هر وقت مشکل بزرگی واست پیش اومد به عکسش نگاه کنیو بدونی مشکل بزرگتری هم داری !!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد اولی : امان از دست این زنها ! زنم تمام دارائیمو برداشت و رفت ! دومی : خوش به حالت ! زن من تمام دارائی مو برداشت و نرفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر مردان موفقیت شون رو مدیون زن اولشون هستند و زن دومشون رو مدیون موفقیت شون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها سه تا آرزو دارن : اونقدر که مامانشون می گن خوش تیپ باشن ! اونقدر که بچه شون می گن قوی باشن ! و مهمتر از همه اینکه : اونقدر که زنشون بهش شک داره دوست دختر داشته باشن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها بر اثر کمبود عاطفه ازدواج می کنندبر اثر کمبود حوصله طلاق می دن ولی نکته جالب اینه که بر اثر کمبود حافظه دوباره ازدواج می کنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحقیقات نشان داده که فقط ۲۰% مردها عقل دارند ! ۸۰% بقیه زن دارند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها و زن ها دست کم در یک مورد اتفاق نظر دارند. هیچ کدام به زن ها اعتماد ندارند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارنست همینگوی: زن ها جنگ ها را شروع می کنند و مردها آن ها را ادامه می دهند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنان را نباشد به جز یک هنر نشینند و زایند شیران نر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردوسی حکیم بزرگ ایرانی که همه قبولش دارن میگه: که پیش زنان هرگز راز مگوی ، چو گویی ، سخن بازیابی به کوی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند زمین را آفرید و گفت : به به چه زیباست.سپس مرد را آفرید و گفت : جانمی این دیگه آخرشه ! و بعد هم زن را آفرید و با کمی اخم گفت : اشکالی نداره آرایش میکنه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقایان: کاش زن گرفتن مثل ایرانسل بود یکی میگرفتی یکی هم جایزه میدادند از ۱۲ تا ۵ صبح هم رایگان بود خانمها: کاش اقایان مثل کارت سوخت بودند یکهو دولت همشونو باطل اعلام میکرد خانمها میرفتن ازاد میزدن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر بمیرد دختری از قبر او روید گلی! گر بمیرند دختران دنیا گلستان میشود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابتدا خداوند زمین را آفرید سپس استراحت کرد ، بعد مرد را آفرید سپس استراحت کرد آنگاه زن را آفرید سپس نه خدا استراحت کرد نه مرد نه زمین !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن مثل ویروس میمونه اگه وارد زندگیت بشه :۱-جیبهاتو serch میکنه. ۲-پول(…)و موبایلتوscan 3-خوشیهاتو cancel 4-آخرش هم مخت هنگ میکنه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن مثله مشروبه که اولش حالیت نیست کیف می کنی و خوشی بعد که یه کم گذشت میبینی حالت به هم میخوره و باید بیاری بالا همشو ! تازه حالی رو هم که بردی از حلقت میکشه تحویل سیفون میده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه عکس همسرت رو تو کیفت بزار تا هر وقت مشکل بزرگی واست پیش اومد به عکسش نگاه کنیو بدونی مشکل بزرگتری هم داری !!