بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب تا ساعت دو درس خوندم صبح امتحان دادم اسم رفيقمو تو برگه خودم نوشتم تمام سوالاتو هم درست جواب دادم آيا اين مردونگي نيس ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضے آدمھاغریبہ بودند..آشناشدند..عادت شدند..عشق شدند..روزگارشدند..خستہ شدند..بے وفاشدند..دورشدند..بیگانہ شدند..وفراموش ھم مے شوند و دوبارہ غریبہ مے شوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی رفیقی که منو واسه خودم میخواد وگرنه اونایی که تقلب میرسوننو همه دوس دارن .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمون داشتیم بابام داشت براش ضرب المثل میگفت که زن شیطانه الهی هیچ خونه ای بی شیطان نمونه!! ما:@@ فامیل:!! بابام:§§ خونه بی بلا:** شیطان:/@/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می ترسم از روزی که بدونم داری دروغـــــــ میگی و ازت بپرسمـــــــ جون من راست میگی ؟ و تو بگیـــــــــــــــــــــــــــ آره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بہ سلامتیہ اون رفیقی کہ وقتی پیشتہ و خواھرت بھت زنگ میزنہ،براےاینکہ صداےخواھرتو نشنوہ،یا میرہ دور می ایستہ ویاباخودش حرف میزنہ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موردداشتیم گودزیلای خانواده دم دمای سال تحویل زده زیرعرزدن که بااااید سمندر منم بذاریدتو سفره هفت سین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مامانم که وقتی برای اولین بار اومد 4جوک پنج تا صفحه رو پشت سرهم لایک کرد و وقتی ازش پرسیدم چرا؟ گفت : اشکال نداره ! بذا خوشحال بشن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاتی ترین sms سال برای لوتی ترین رفیق: به یادتم خفن تا زمانی که برم تو کفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه واس باخت من تلاش میکردن تا موفق بشن و آخرش من باختم... باشه این درست ولی اونایی که بردند هنوز به باخت من نرسیدن... سلامتی نارفیقایی که اگه هنوزم بیان طرفمون واسشون جون میدیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی میان مردُم در ازدحام شهر غیر از " تو " هرچه هست فراموش می کُنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما نه خاصیم ... نه مخاطب خاص داریم ! . . . . . مااااااااااااا فقط دوروبرمون کلی رفیق "آس" داریمــــــ.... سلامتی خودتون بزنین لایکو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند تو تعادل تمام شهر را به میریزد تو بخند من شهر را دوباره می سازم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یکی بود به آقای سهیلی زاده میگفت اگه این مرضیه خانوم اینطوری حرف نمیزد، ما میفهمیدیم خیلی مظلوم واقع شدن و خیلی خانوم خوبی هستن ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا زیاد میگن مورد داشتیم اما ... ما هیچ موردی نداشتیم ،ولی بدجوری مورد دارمون کردن ... سلامتی هر چی مورد داره ... بزن لایکو که این یه مورد، موردی نداره .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خوبم ،آرزویم برایت اینست : آرزویت ساکن کوچه بن بست نباشد هرگز ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب تا ساعت دو درس خوندم صبح امتحان دادم اسم رفيقمو تو برگه خودم نوشتم تمام سوالاتو هم درست جواب دادم آيا اين مردونگي نيس ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضے آدمھاغریبہ بودند..آشناشدند..عادت شدند..عشق شدند..روزگارشدند..خستہ شدند..بے وفاشدند..دورشدند..بیگانہ شدند..وفراموش ھم مے شوند و دوبارہ غریبہ مے شوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی رفیقی که منو واسه خودم میخواد وگرنه اونایی که تقلب میرسوننو همه دوس دارن .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمون داشتیم بابام داشت براش ضرب المثل میگفت که زن شیطانه الهی هیچ خونه ای بی شیطان نمونه!! ما:@@ فامیل:!! بابام:§§ خونه بی بلا:** شیطان:/@/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می ترسم از روزی که بدونم داری دروغـــــــ میگی و ازت بپرسمـــــــ جون من راست میگی ؟ و تو بگیـــــــــــــــــــــــــــ آره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بہ سلامتیہ اون رفیقی کہ وقتی پیشتہ و خواھرت بھت زنگ میزنہ،براےاینکہ صداےخواھرتو نشنوہ،یا میرہ دور می ایستہ ویاباخودش حرف میزنہ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موردداشتیم گودزیلای خانواده دم دمای سال تحویل زده زیرعرزدن که بااااید سمندر منم بذاریدتو سفره هفت سین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مامانم که وقتی برای اولین بار اومد 4جوک پنج تا صفحه رو پشت سرهم لایک کرد و وقتی ازش پرسیدم چرا؟ گفت : اشکال نداره ! بذا خوشحال بشن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاتی ترین sms سال برای لوتی ترین رفیق: به یادتم خفن تا زمانی که برم تو کفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه واس باخت من تلاش میکردن تا موفق بشن و آخرش من باختم... باشه این درست ولی اونایی که بردند هنوز به باخت من نرسیدن... سلامتی نارفیقایی که اگه هنوزم بیان طرفمون واسشون جون میدیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی میان مردُم در ازدحام شهر غیر از " تو " هرچه هست فراموش می کُنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما نه خاصیم ... نه مخاطب خاص داریم ! . . . . . مااااااااااااا فقط دوروبرمون کلی رفیق "آس" داریمــــــ.... سلامتی خودتون بزنین لایکو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند تو تعادل تمام شهر را به میریزد تو بخند من شهر را دوباره می سازم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یکی بود به آقای سهیلی زاده میگفت اگه این مرضیه خانوم اینطوری حرف نمیزد، ما میفهمیدیم خیلی مظلوم واقع شدن و خیلی خانوم خوبی هستن ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا زیاد میگن مورد داشتیم اما ... ما هیچ موردی نداشتیم ،ولی بدجوری مورد دارمون کردن ... سلامتی هر چی مورد داره ... بزن لایکو که این یه مورد، موردی نداره .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خوبم ،آرزویم برایت اینست : آرزویت ساکن کوچه بن بست نباشد هرگز ...