بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها همه مانند هم هستند فقط چهره هايشان با هم فرق دارد تا بتوان آنها را از هم تشخيص داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنان از مردان عاقلترند.چون كه كمتر ميدانند و بيشتر ميفهمند. جيمز تربر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند مردان را نيرومندتر آفريده است'اما نه لزوما باهوشتر.او به زنان فراست و زنانگي داده است و اگر اين دو با هم خوب بكار روند ميتواند مغز هر مردي را كه تا بحال ديده ام مختل كند. فرا فاوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها جنگ را دوست دارند چون بخاطر جنگ ظاهري جدي پيدا ميكنند و اين تنها چيزيست كه نميگذارد زنها بهشان بخندند. جان رابرت فاولز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر زني از سر هر مردي زياد است. ژان پل سارتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مژده به آقایان : پژو ۴۰۵ بدون ایر بگ ، بدون کمربندایمنی ، آماده آتش سوزی بدون دلیل ! دوگانه سوز و آماده انفجار ، بهترین هدیه برای همسر دلبندتان !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و خداوند مرد را نمک زندگی آفرید تا زن را از گندیدگی نجات دهد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر زنی دو مرد را دوست دارد ! یکی ساخته تخیلات اوست ! و دیگری هنوز به دنیا نیامده !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن به مرد : عزیزم تو از چیه من بیشتر خوشت میآد ؟ از اخلاق خوبم یا از بدن خوش فرمم !؟ مرد : از هیچکدوم عزیزم ! من از اعتماد به نفست خوشم میاد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منه بر جان خود بار زر و زن / قدم بر تارک این هر دو برزن زنان چون ناقصان عقل و دینند / چرا مردان ره آنان گزینند به گفتار زنان هرگز مکن کار / زنان را تا توانی مرده انگار !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترا ۵ دسته اند: ۱٫ سوسک : کثیف و چندش آور ! ۲٫ گاو : سربه زیر،بی تفاوت ! ۳٫ سگ : وفادار ، پاچه گیر ! ۴٫گربه : ملوس ، حرف گوش کن! ۵٫خر : کاری ، زبون نفهم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنه به شوهرش میگه : تا حیوان وحشی نام ببر طرف میگه : خودت ! خواهرت ! خدا بیامرز مادرت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مرد احمق به یه زن میگه ساکت باش اما یک مرد دانا به یه زن میگه: نمی دونی وقتی لبهات بسته اند چقدر خوشکل میشی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب پسرها مثل پارکینگی است که هیچ وقت تابلوی ظرفیت تکمیل بر در آن دیده نمیشود و اما قلب دخترها مانند فرودگاهی است که مدت ماندن یک هواپیما در آن بستگی به فرود هواپیمای بعدی دارد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنها دو وقت گریه می کنن : ۱٫ وقتی فریب می خورن ! ۲٫ وقتی می خوان فریب بدن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا خانم ها کمتر فوتبال بازی می کنند؟ چون کمتر پیش میاد که یازده تا خانم راضی بشن همزمان یه جور لباس بپوشن !!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها همه مانند هم هستند فقط چهره هايشان با هم فرق دارد تا بتوان آنها را از هم تشخيص داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنان از مردان عاقلترند.چون كه كمتر ميدانند و بيشتر ميفهمند. جيمز تربر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند مردان را نيرومندتر آفريده است'اما نه لزوما باهوشتر.او به زنان فراست و زنانگي داده است و اگر اين دو با هم خوب بكار روند ميتواند مغز هر مردي را كه تا بحال ديده ام مختل كند. فرا فاوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها جنگ را دوست دارند چون بخاطر جنگ ظاهري جدي پيدا ميكنند و اين تنها چيزيست كه نميگذارد زنها بهشان بخندند. جان رابرت فاولز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر زني از سر هر مردي زياد است. ژان پل سارتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مژده به آقایان : پژو ۴۰۵ بدون ایر بگ ، بدون کمربندایمنی ، آماده آتش سوزی بدون دلیل ! دوگانه سوز و آماده انفجار ، بهترین هدیه برای همسر دلبندتان !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و خداوند مرد را نمک زندگی آفرید تا زن را از گندیدگی نجات دهد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر زنی دو مرد را دوست دارد ! یکی ساخته تخیلات اوست ! و دیگری هنوز به دنیا نیامده !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن به مرد : عزیزم تو از چیه من بیشتر خوشت میآد ؟ از اخلاق خوبم یا از بدن خوش فرمم !؟ مرد : از هیچکدوم عزیزم ! من از اعتماد به نفست خوشم میاد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منه بر جان خود بار زر و زن / قدم بر تارک این هر دو برزن زنان چون ناقصان عقل و دینند / چرا مردان ره آنان گزینند به گفتار زنان هرگز مکن کار / زنان را تا توانی مرده انگار !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترا ۵ دسته اند: ۱٫ سوسک : کثیف و چندش آور ! ۲٫ گاو : سربه زیر،بی تفاوت ! ۳٫ سگ : وفادار ، پاچه گیر ! ۴٫گربه : ملوس ، حرف گوش کن! ۵٫خر : کاری ، زبون نفهم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنه به شوهرش میگه : تا حیوان وحشی نام ببر طرف میگه : خودت ! خواهرت ! خدا بیامرز مادرت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مرد احمق به یه زن میگه ساکت باش اما یک مرد دانا به یه زن میگه: نمی دونی وقتی لبهات بسته اند چقدر خوشکل میشی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب پسرها مثل پارکینگی است که هیچ وقت تابلوی ظرفیت تکمیل بر در آن دیده نمیشود و اما قلب دخترها مانند فرودگاهی است که مدت ماندن یک هواپیما در آن بستگی به فرود هواپیمای بعدی دارد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنها دو وقت گریه می کنن : ۱٫ وقتی فریب می خورن ! ۲٫ وقتی می خوان فریب بدن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا خانم ها کمتر فوتبال بازی می کنند؟ چون کمتر پیش میاد که یازده تا خانم راضی بشن همزمان یه جور لباس بپوشن !!!