بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامه تکان دهنده بروسلی به همسرش ! 言语不得”的晁盖忽然醒了过来,“转头看着宋江”, 谆谆嘱咐道:“贤弟保重。若哪个捉得射死我的,便教他做梁山泊主

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عدم امنیت یعنی: تویِ یه توالت باشی که فاصله سنگِ توالتش تا در بیش از ۱ متر باشه درش قفل نداشته باشه  و به بیرون باز بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی در اگر باز نگردد نروم باز به جایی پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه دلت را به روزگار مسپار که دریایی از ناامیدی هست دلت را به خدا بسپار که دریایی از امید است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را در دور دستها، در انتهای افق و یا در اوج آسمانها جستجو مکن نگاهی به اعماق وجودت بیانداز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرانسل : مشترک گرامی چته ؟ چه مرگته ؟ تو فکری ؟ برو  از سر کوچه یه شارژ هزاری بخر  ۲۰۰ تومن جایزه بدم خوشحال شی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دون زشتی، زیبایی معنی نداره بدون نفهمی، فرزانگی معنی نداره میبینی؟ دنیا به تو احتیاج داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانس آوردیم سیگار اختراع شد، وگرنه نمی دونستم بعضیا میخواستن با چی ثابت کنن بزرگ شدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میازار موری که دانه کش است… در مورد مورچه ای که دانه همراه اش نیست فتوایی صادر نشده می توانید بیازارید…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا ارزانی آدمهایش فقط من باشم و تو ، دو فنجان چای به ضمیمه لبخندت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی آدمها از دور شبیه تواند ! نزدیک که می آیند؛ نه مردمک قهوه ای دارند نه لبخندی جادویی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﻨﯿﻔﺮ ﻟﻮﭘﺰ ﻭ ﺁﻧﺠﻠﯿﻨﺎ ﺟﻮﻟﯽ ﻭ ﻧﯿﮑﻮﻝ ﮐﯿﺪﻣﻦ ﻭ ﮐﯿﻢ ﮐﺎﺩﺍﺷﯿﺎﻥ،ﮐﺘﯽ ﻫﻮﻟﻤﺰ ﺟﻬﻨﻤﯽ ﺍﻥ.... ﻣﻦ ﺑﺮﻡ ﺑﻬﺸﺖ ﭼﻪ ﮔﻬﯽ ﺑﺨﻮﺭﻡ هان؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتونه تابستونا توراه مدرسه یخمک میگرفتیم با زانو از وسط نصفش میکردیم . . . . . . . . . چرا الکی میگید آره؟؟؟ اخه تابستون مگه مدرسه باز بود؟؟؟ :

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتی بد نشی نمیفهمن چقد خوب بودی پس.... من بد... میگن کبوتر با کبوتر تو هم بمون با همون اسگلای دور ورت... ناموسن خوبه لایکمون دسته شما افتاده اگه روزیمون دست شما بود که از گشنگی میمردیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که با نغمه ی پر سوز تو عادت دارم / باز از چشم سیاه تو شفاعت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك مرد عبارت است از كليه ادا و اطوارهاي گذشته و امروزش. الكسي كارلايل

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامه تکان دهنده بروسلی به همسرش ! 言语不得”的晁盖忽然醒了过来,“转头看着宋江”, 谆谆嘱咐道:“贤弟保重。若哪个捉得射死我的,便教他做梁山泊主

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عدم امنیت یعنی: تویِ یه توالت باشی که فاصله سنگِ توالتش تا در بیش از ۱ متر باشه درش قفل نداشته باشه  و به بیرون باز بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی در اگر باز نگردد نروم باز به جایی پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه دلت را به روزگار مسپار که دریایی از ناامیدی هست دلت را به خدا بسپار که دریایی از امید است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را در دور دستها، در انتهای افق و یا در اوج آسمانها جستجو مکن نگاهی به اعماق وجودت بیانداز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرانسل : مشترک گرامی چته ؟ چه مرگته ؟ تو فکری ؟ برو  از سر کوچه یه شارژ هزاری بخر  ۲۰۰ تومن جایزه بدم خوشحال شی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دون زشتی، زیبایی معنی نداره بدون نفهمی، فرزانگی معنی نداره میبینی؟ دنیا به تو احتیاج داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانس آوردیم سیگار اختراع شد، وگرنه نمی دونستم بعضیا میخواستن با چی ثابت کنن بزرگ شدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میازار موری که دانه کش است… در مورد مورچه ای که دانه همراه اش نیست فتوایی صادر نشده می توانید بیازارید…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا ارزانی آدمهایش فقط من باشم و تو ، دو فنجان چای به ضمیمه لبخندت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی آدمها از دور شبیه تواند ! نزدیک که می آیند؛ نه مردمک قهوه ای دارند نه لبخندی جادویی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﻨﯿﻔﺮ ﻟﻮﭘﺰ ﻭ ﺁﻧﺠﻠﯿﻨﺎ ﺟﻮﻟﯽ ﻭ ﻧﯿﮑﻮﻝ ﮐﯿﺪﻣﻦ ﻭ ﮐﯿﻢ ﮐﺎﺩﺍﺷﯿﺎﻥ،ﮐﺘﯽ ﻫﻮﻟﻤﺰ ﺟﻬﻨﻤﯽ ﺍﻥ.... ﻣﻦ ﺑﺮﻡ ﺑﻬﺸﺖ ﭼﻪ ﮔﻬﯽ ﺑﺨﻮﺭﻡ هان؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتونه تابستونا توراه مدرسه یخمک میگرفتیم با زانو از وسط نصفش میکردیم . . . . . . . . . چرا الکی میگید آره؟؟؟ اخه تابستون مگه مدرسه باز بود؟؟؟ :

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتی بد نشی نمیفهمن چقد خوب بودی پس.... من بد... میگن کبوتر با کبوتر تو هم بمون با همون اسگلای دور ورت... ناموسن خوبه لایکمون دسته شما افتاده اگه روزیمون دست شما بود که از گشنگی میمردیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که با نغمه ی پر سوز تو عادت دارم / باز از چشم سیاه تو شفاعت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك مرد عبارت است از كليه ادا و اطوارهاي گذشته و امروزش. الكسي كارلايل