بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا باید سرتو خم کنی و طوفان زندگی رو با دعا کردن تحمل کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت هیچ وقت برای نگه داشتن کسی که فرق تو را با بقیه نمی فهمد تلاش نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طولانی ترین شب متعلق به کسی است که شب را با درد و غم سپری می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا پرسید: میخورید یا میبرید؟  و من گرسنه پاسخ دادم: میخورم!  چه میدانستم لذت ها را میبرند و حسرتها را میخورند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پاهایت همراهی نکنند بن بست همان جاست که ایستاده ای.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان من منتظر طلوع چشمانت است بیدار شو تا این چشمانم برای ذوقی که سالها منتظر بود جشن شادی بر پا کند و بگوید: دوستت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی این کلمه ها را نصیحت کن تا با من کنار بیایند بگو تازه شوند دوستت دارم ها دیگر فایده ای ندارند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در چشم هایت جنگجویی مغول کمین کرده جرات نمی کنم دوستت نداشته باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ راهای مهندسی ساز ما را به هم نمی رسانند عشق با قوانین بیگانه است از بیراهه ها بیا برای دیدن کسی که عمریست دوستت دارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیده بودم…….. دارم!به اشتباه جای تو ی صمیمانه را با شما ی مودبانه عوض کردم ، به زبان گفتم چقدر شما زیبا هستید… ولی در دل گفتم چقدر تو را دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم داری دوستت دارم نمی گویم نمی گویــی نمی دانــم تــا کی غرور باید آشنای چــشم های بی قرارمان باشد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی ندارد ، شرق یا غرب ، شمال یا جنوب من تو را به هر جهت دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلمو شکستی حس کردم بیشتر دوستت دارم چون حالا دلم چندین تیکه داشت که هر کدوم جداگونه دوستت داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

( نوشتم دوستت دارم ، پرانتز را نبستم ، بگذار این حقیقت تا ابد جریان بیابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم دوستت دارم ، نگو نظر لطفته ، چون نظر لطفم نیست ، نظر دلمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست از کجا آمده‌ای یا به کجا می‌روی؛ من تو را به هر ‌جهت دوستت دارم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا باید سرتو خم کنی و طوفان زندگی رو با دعا کردن تحمل کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت هیچ وقت برای نگه داشتن کسی که فرق تو را با بقیه نمی فهمد تلاش نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طولانی ترین شب متعلق به کسی است که شب را با درد و غم سپری می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا پرسید: میخورید یا میبرید؟  و من گرسنه پاسخ دادم: میخورم!  چه میدانستم لذت ها را میبرند و حسرتها را میخورند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پاهایت همراهی نکنند بن بست همان جاست که ایستاده ای.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان من منتظر طلوع چشمانت است بیدار شو تا این چشمانم برای ذوقی که سالها منتظر بود جشن شادی بر پا کند و بگوید: دوستت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی این کلمه ها را نصیحت کن تا با من کنار بیایند بگو تازه شوند دوستت دارم ها دیگر فایده ای ندارند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در چشم هایت جنگجویی مغول کمین کرده جرات نمی کنم دوستت نداشته باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ راهای مهندسی ساز ما را به هم نمی رسانند عشق با قوانین بیگانه است از بیراهه ها بیا برای دیدن کسی که عمریست دوستت دارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیده بودم…….. دارم!به اشتباه جای تو ی صمیمانه را با شما ی مودبانه عوض کردم ، به زبان گفتم چقدر شما زیبا هستید… ولی در دل گفتم چقدر تو را دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم داری دوستت دارم نمی گویم نمی گویــی نمی دانــم تــا کی غرور باید آشنای چــشم های بی قرارمان باشد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی ندارد ، شرق یا غرب ، شمال یا جنوب من تو را به هر جهت دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلمو شکستی حس کردم بیشتر دوستت دارم چون حالا دلم چندین تیکه داشت که هر کدوم جداگونه دوستت داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

( نوشتم دوستت دارم ، پرانتز را نبستم ، بگذار این حقیقت تا ابد جریان بیابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم دوستت دارم ، نگو نظر لطفته ، چون نظر لطفم نیست ، نظر دلمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست از کجا آمده‌ای یا به کجا می‌روی؛ من تو را به هر ‌جهت دوستت دارم!