بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلکهای مرطوب مرا باور کن این باران نیست که میبارد صدای خسته ی من است که از چشمانم بیرون می ریزند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم وقتی باران می آید تنم را به قطرات باران می سپارم می گویند باران رساناست شاید دستهای من را هم به دستهای تو برساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهاے همیشگے ترینم! تمام فعل هاے ماضے ام را ببر.. چہ در گذر باشے چہ نباشے براے من استمــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارے خواهے بود.. من هر لحظه تو را صرف مے کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو برمی گردی و زندگی را از جایی که پاره شده دوباره به هم می دوزیم در صندوقِ خاطره ها هنوز نخ برای بخیه زدن هستـــــــــ…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن شــعرهـــا بـــرونــد بــه جــهنّم مــن فقــط دیــوانـه ی آن لحــظه ام… که قــــلبت… زیــــر ســـرم دسـت و پـــا بزند….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پدری که “نمی توانم” را در چشمانش زیاد دیدیم، ولی از زبانش هرگز نشنیدم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون پدری که شادی شو با زن و بچه اش تقسیم می کنه، اما غصه شو با سیگارش…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پدری که لباس خاکی و کثیف می پوشه می ره کارگری، برای سیر کردن شکم بچه اش، اما بچه اش خجالت می کشه به دوستاش بگه این پدرمه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه زانو نخواهم زد... حتی اگر سقف آسمان کوتاه تر از قامتم گردد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همان كار هايي را ميكنيد كه قبلا ميكرديد پس همان موفقيت هايي را خواهيد داشت كه قبلا داشتيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود . راه کار دیگری جستجو کنید و اگر نیافتید همان در را بشکنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا ممکن قدرت انجام یه کارایی رو داشته باشی اما سوال اینجاس ، حقش رو هم داری؟     .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دردهای کوچک است که انسان می نالد... وقتی ضربه سهمگین باشد انسان لال میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید جنگ خاتمه یافته باشد اما مبارزه هیچگاه پایان نخواهد یافت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرنيت يک ساله داريد برنج بکاريد اگه نيت ده ساله داريد درخت غرس کنيد، اگه نيت صد ساله داريد آدم تربيت کنید

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلکهای مرطوب مرا باور کن این باران نیست که میبارد صدای خسته ی من است که از چشمانم بیرون می ریزند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم وقتی باران می آید تنم را به قطرات باران می سپارم می گویند باران رساناست شاید دستهای من را هم به دستهای تو برساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهاے همیشگے ترینم! تمام فعل هاے ماضے ام را ببر.. چہ در گذر باشے چہ نباشے براے من استمــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارے خواهے بود.. من هر لحظه تو را صرف مے کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو برمی گردی و زندگی را از جایی که پاره شده دوباره به هم می دوزیم در صندوقِ خاطره ها هنوز نخ برای بخیه زدن هستـــــــــ…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن شــعرهـــا بـــرونــد بــه جــهنّم مــن فقــط دیــوانـه ی آن لحــظه ام… که قــــلبت… زیــــر ســـرم دسـت و پـــا بزند….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پدری که “نمی توانم” را در چشمانش زیاد دیدیم، ولی از زبانش هرگز نشنیدم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون پدری که شادی شو با زن و بچه اش تقسیم می کنه، اما غصه شو با سیگارش…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پدری که لباس خاکی و کثیف می پوشه می ره کارگری، برای سیر کردن شکم بچه اش، اما بچه اش خجالت می کشه به دوستاش بگه این پدرمه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه زانو نخواهم زد... حتی اگر سقف آسمان کوتاه تر از قامتم گردد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همان كار هايي را ميكنيد كه قبلا ميكرديد پس همان موفقيت هايي را خواهيد داشت كه قبلا داشتيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود . راه کار دیگری جستجو کنید و اگر نیافتید همان در را بشکنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا ممکن قدرت انجام یه کارایی رو داشته باشی اما سوال اینجاس ، حقش رو هم داری؟     .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دردهای کوچک است که انسان می نالد... وقتی ضربه سهمگین باشد انسان لال میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید جنگ خاتمه یافته باشد اما مبارزه هیچگاه پایان نخواهد یافت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرنيت يک ساله داريد برنج بکاريد اگه نيت ده ساله داريد درخت غرس کنيد، اگه نيت صد ساله داريد آدم تربيت کنید