بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دیدنت زمان تایین نمی کنم. شاید ساعت حسادت کند و خواب بماند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار زمانه از حسادت بترکد… . . انگشتان من , . چه به انگشتان ” تو ” می آید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یکی بهت میگه خدا بزرگه ینی هیچ راه حلی به ذهنش نمیرسه و دهنت سرویسه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگـــریزه گفت : آرزویش کـــوه شدن است ، تا از قله " تــــو " را ببیند ! کـــوه آرزویش سنگــریزه شدن تا به دنبال " تـــو " بغلتد ! به هـــر دو حسادت کردم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت نکن...! آنکه در نبودنت به" آغوش " گرفته ام زانوی غم است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لبخندم را بسته بندی کرده ام برای روزی که اتفاقی تو را می بینم … آنقدر تمیز میخندم که به خوشبختی ام حسادت کنی و من در جیب هایم دست های خالی ام را فریب دهم که امن ترین جای دنیا را انتخاب کرده اند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار زمانه از حسادت بترکد… . . انگشتان من , . چه به انگشتان ” تو ” می آید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواد اونقد شوهرم رو دوس داشته باشم, که  پسر کوچولوم هر روز باباش حسادت کنه.... بعد بیاد پیشم بگه مامان بد, من باهات قهرم برو با شوهرت بازی کن, منم بازبغلش کنم, منت کشی کنم تا اشتی کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو تمام تو مال من است دلم میخواهد حسادت کنم به خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم و اين تنها كاري ست كه آموخته ام ، کاري که دوست و دشمن به آن حسادت مي كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مرد ها حسی هست كه اسمشو میذارن ” غیرت “ و به همون حس در خانم ها میگن “حسادت “ اما ... من به هردوشون میگم ” عشق “ تا عاشق نباشی نه غیرتی میشی نه حسود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت يا خساست ؟ اسمش را هرچه ميخواهي بگذار ! من ميخواهم تو فقط عزيز دل من باشي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمردهایه حسی هست ک اسمشومیذارن"غیرت" به همون حس درخانوم ها میگن"حسادت" امامن به هردوش میگم"عشق" تاعاشق نباشی نه غیرتی میشی نه حسود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب خوشبختیــــــــ♥ــــــــــ♥ــــــــت را آرزو میکنم ولـــــــ ـ ـ ـ ـی فقــــــــ♥ـــــــط خدا میداند . .. .. . . حسادت امانم را بریده ....♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا زن ساخته شده واسه ناز کردن♥ گیر دادن♥ غر زدن♥ حسادت کردن♥ دوس داشته شدن♥ اصن دلش میخواد... مشکل داری نیا طرفش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستی دِلتنگ نمیشوم! فقط کمی حَسود میشوم کمی هم ظالم… حسادت میکنم بِ لحظه هایت!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دیدنت زمان تایین نمی کنم. شاید ساعت حسادت کند و خواب بماند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار زمانه از حسادت بترکد… . . انگشتان من , . چه به انگشتان ” تو ” می آید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یکی بهت میگه خدا بزرگه ینی هیچ راه حلی به ذهنش نمیرسه و دهنت سرویسه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگـــریزه گفت : آرزویش کـــوه شدن است ، تا از قله " تــــو " را ببیند ! کـــوه آرزویش سنگــریزه شدن تا به دنبال " تـــو " بغلتد ! به هـــر دو حسادت کردم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت نکن...! آنکه در نبودنت به" آغوش " گرفته ام زانوی غم است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لبخندم را بسته بندی کرده ام برای روزی که اتفاقی تو را می بینم … آنقدر تمیز میخندم که به خوشبختی ام حسادت کنی و من در جیب هایم دست های خالی ام را فریب دهم که امن ترین جای دنیا را انتخاب کرده اند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار زمانه از حسادت بترکد… . . انگشتان من , . چه به انگشتان ” تو ” می آید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواد اونقد شوهرم رو دوس داشته باشم, که  پسر کوچولوم هر روز باباش حسادت کنه.... بعد بیاد پیشم بگه مامان بد, من باهات قهرم برو با شوهرت بازی کن, منم بازبغلش کنم, منت کشی کنم تا اشتی کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو تمام تو مال من است دلم میخواهد حسادت کنم به خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم و اين تنها كاري ست كه آموخته ام ، کاري که دوست و دشمن به آن حسادت مي كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مرد ها حسی هست كه اسمشو میذارن ” غیرت “ و به همون حس در خانم ها میگن “حسادت “ اما ... من به هردوشون میگم ” عشق “ تا عاشق نباشی نه غیرتی میشی نه حسود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت يا خساست ؟ اسمش را هرچه ميخواهي بگذار ! من ميخواهم تو فقط عزيز دل من باشي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمردهایه حسی هست ک اسمشومیذارن"غیرت" به همون حس درخانوم ها میگن"حسادت" امامن به هردوش میگم"عشق" تاعاشق نباشی نه غیرتی میشی نه حسود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب خوشبختیــــــــ♥ــــــــــ♥ــــــــت را آرزو میکنم ولـــــــ ـ ـ ـ ـی فقــــــــ♥ـــــــط خدا میداند . .. .. . . حسادت امانم را بریده ....♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا زن ساخته شده واسه ناز کردن♥ گیر دادن♥ غر زدن♥ حسادت کردن♥ دوس داشته شدن♥ اصن دلش میخواد... مشکل داری نیا طرفش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستی دِلتنگ نمیشوم! فقط کمی حَسود میشوم کمی هم ظالم… حسادت میکنم بِ لحظه هایت!