بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغگو زیاد نشده ، حرف راستِ که مفت هم نمیارزه راه که بی راه بشه ، غریبه میشه راه بلد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه جـــــمـلـه ای از تو …  حـــــمـلـه ای میشود به او ! واژگانت را سازگار کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه میخواهد دل تنگت ، ســــــــــــــاکت کسی درک نخواهد کـــرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــســـی که ســلــول انــفـــرادی را ســاخــت مـــی دانــســـت ســـخــت تــــریــن کـــار انـــســـان تحـــمـــل خــویــشتــن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن اقا اکبر به اکبر گفت:اکبر سحر صدات کنم؟ . . . . اکبر :نه همون اکبر صدام کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر به دوست دخترش:اسمت چیه؟ دختره:اسمم فانوس ولی بچه ها شعله صدام میکنن.اسم تو چیه؟ غضنفر:اسمم کتابعلیِ ولی تو دیکشنری صدام کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی برای یافتن همسر در روزنامه آگهی داد، فردای آن روز صدها نامه برای او آمد که نوشته شده بود: می توانید همسر مرا بگیرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک زن خوب زمانی که اشتباه می کند، همسر خود را می بخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی با افتخار گفت: زن من یک فرشته است مرد دیگری جواب داد: خوش به حالت، زن من هنوز زنده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در ازدواج شانسی نداشته ام، اولی مرا ول کرد و رفت، و دومی این کار را نکرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و همسرم بیست سال شاد بودیم تا آنکه با هم آشنا شدیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زندگی زناشویت را می خواهی نگاه داری باید در زمانی که اشتباه کردی اعتراف کرده و در غیر این صورت ساکت باشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز زندگی مشترک طولانی: هر هفته به یک رستوران زیبا رفته و در زیر نور شمع، شام شاعرانه ایی را صرف نمایید. البته جدا از هم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها انتقامی که می توانی از کسی که زنتان را از چنگ شما در آورده است بگیری آن است که وی را وادار کنی او را نگاه دارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون دو سال است ازدواج کردم، دیگر از تروریست ها وحشتی ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مرد ها حسی هست که اسمشو میذارن ” غیرت “ و به همون حس در خانم ها میگن “حسادت “ اما… من به هردوشون میگم ” عشق “ تا عاشق نباشی نه غیرتی میشی نه حسود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغگو زیاد نشده ، حرف راستِ که مفت هم نمیارزه راه که بی راه بشه ، غریبه میشه راه بلد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه جـــــمـلـه ای از تو …  حـــــمـلـه ای میشود به او ! واژگانت را سازگار کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه میخواهد دل تنگت ، ســــــــــــــاکت کسی درک نخواهد کـــرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــســـی که ســلــول انــفـــرادی را ســاخــت مـــی دانــســـت ســـخــت تــــریــن کـــار انـــســـان تحـــمـــل خــویــشتــن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن اقا اکبر به اکبر گفت:اکبر سحر صدات کنم؟ . . . . اکبر :نه همون اکبر صدام کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر به دوست دخترش:اسمت چیه؟ دختره:اسمم فانوس ولی بچه ها شعله صدام میکنن.اسم تو چیه؟ غضنفر:اسمم کتابعلیِ ولی تو دیکشنری صدام کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی برای یافتن همسر در روزنامه آگهی داد، فردای آن روز صدها نامه برای او آمد که نوشته شده بود: می توانید همسر مرا بگیرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک زن خوب زمانی که اشتباه می کند، همسر خود را می بخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی با افتخار گفت: زن من یک فرشته است مرد دیگری جواب داد: خوش به حالت، زن من هنوز زنده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در ازدواج شانسی نداشته ام، اولی مرا ول کرد و رفت، و دومی این کار را نکرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و همسرم بیست سال شاد بودیم تا آنکه با هم آشنا شدیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زندگی زناشویت را می خواهی نگاه داری باید در زمانی که اشتباه کردی اعتراف کرده و در غیر این صورت ساکت باشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز زندگی مشترک طولانی: هر هفته به یک رستوران زیبا رفته و در زیر نور شمع، شام شاعرانه ایی را صرف نمایید. البته جدا از هم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها انتقامی که می توانی از کسی که زنتان را از چنگ شما در آورده است بگیری آن است که وی را وادار کنی او را نگاه دارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون دو سال است ازدواج کردم، دیگر از تروریست ها وحشتی ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مرد ها حسی هست که اسمشو میذارن ” غیرت “ و به همون حس در خانم ها میگن “حسادت “ اما… من به هردوشون میگم ” عشق “ تا عاشق نباشی نه غیرتی میشی نه حسود