بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چای دم کن … خسته‌ام از تلخی نسکافه‌ها چای با عطرِ هِل و گل‌های قوری، بهتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریــــــه شاید زبان ضعـــف باشد شاید کودکــانه ..شاید بی غــرور … اما هر وقت گونه هــــایم خیس می شـــود می فهمــــم نه ضعیفم ..نه کودکم.. بلکه پر از احساســـم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاجعــــه یعنى… آنقدر در تو غــرق شـــده ام که از تلاقـــى نگاهـــم بادیگرى احســـاس خیانــت میـــکنم!! عشـــق یعنى همین…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایـمان را بـهم قفـل کنیم فقط یـادت باشد کلیـد را جایـی بـگذاری که یـاد هیـچ کدامـمان نـماند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا بزن مرا، مهم نیست به چه نامى… فقط “میم” مالکیت را آخرش بگذار… میخواهم باور کنم…مال تو هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم تا پلک به هم بزنم می آیی ؛ با انار و آینه دردست هایت !! . به قول ِ فروغ : ” من خواب دیده ام ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن شبکه مـاه عاشـقــانه هــایمـان را تماشا می کرد … آن شب که شب پره ها … عاشـقـانه تر … نـور را می جسـتند …! و اتاقم … سرشار از عطر بوسه و ترانه بود… ! دانستم… تـو پـژواک تمـام عـاشــقـانه های تاریخی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کارگردان بودم صدای نفس هایت موسیقی متن تمام فیلم هایم بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــــــــــی توانم بــــــــپرسم چــــــــه عطری می زنــــــــــــی؟ بـــــــــوی خوشــــــبختی می دهـــــــــی انگار  .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوشحــ ــال بود شیطــ ــان وقتے سیبــ را چیدم … گمان مے کرد فریب داده استــ مرا نمے دانستــ تو پرسیده بودے : مرا بیشتر دوستــ دارے یا ماندن در بهشــ ــتــ را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پــــــــرواز را دوســــت دارم وقتـــــے از ارتفاعــــات لبانــــــت به عمــــق آغوشـــت سقـــوط میکنــــم چـــه سقــــوط دلنشینــــے راستــــے میدانستــــے پــــــــرواز را تـــو یـــادم دادے

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قافیه های بلند نگاهت همیشه در آخرین لحظات به داد بیت های کوتاه غزلم می رسند وقتی که نیستی اما دستهای سیاه شعر سپیدم بالاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا با پنجه راه برویم. . . روی تن این دنیا. . . بگذار خواب بماند. . . نفهمد از قانونش گریخته ایم و، دل باخته ایم. . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــاز هـــــم خیال تــــو مــــرا “برداشــــت” کجــــا می بــــرد نمــــی دانــــم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطراتت صف کشیده اند ! یکی پس از دیگری … حتی بعضی هاشان آنقدر عجولند که صف را بهم زده اند ! و من … فرار می کنم از فکر کردن به تو مثل رد کردن آهنگی که … خیلی دوستش دارم خیلی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــر زده بیــــــا … کمــــــﮯ آشفتــــگی بــــد نـیست … آن وقـــت … تکـــاندن ِ شانــــــه هاﮮ ِ پُـر غُـبـــار و مُرتب کردن ِ موهـــاﮮ ِ پریـشـــانت ، بهانـــﮧ اﮮ مـﮯشود براﮮ ِ زندگـﮯ . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چای دم کن … خسته‌ام از تلخی نسکافه‌ها چای با عطرِ هِل و گل‌های قوری، بهتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریــــــه شاید زبان ضعـــف باشد شاید کودکــانه ..شاید بی غــرور … اما هر وقت گونه هــــایم خیس می شـــود می فهمــــم نه ضعیفم ..نه کودکم.. بلکه پر از احساســـم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاجعــــه یعنى… آنقدر در تو غــرق شـــده ام که از تلاقـــى نگاهـــم بادیگرى احســـاس خیانــت میـــکنم!! عشـــق یعنى همین…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایـمان را بـهم قفـل کنیم فقط یـادت باشد کلیـد را جایـی بـگذاری که یـاد هیـچ کدامـمان نـماند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا بزن مرا، مهم نیست به چه نامى… فقط “میم” مالکیت را آخرش بگذار… میخواهم باور کنم…مال تو هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم تا پلک به هم بزنم می آیی ؛ با انار و آینه دردست هایت !! . به قول ِ فروغ : ” من خواب دیده ام ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن شبکه مـاه عاشـقــانه هــایمـان را تماشا می کرد … آن شب که شب پره ها … عاشـقـانه تر … نـور را می جسـتند …! و اتاقم … سرشار از عطر بوسه و ترانه بود… ! دانستم… تـو پـژواک تمـام عـاشــقـانه های تاریخی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کارگردان بودم صدای نفس هایت موسیقی متن تمام فیلم هایم بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــــــــــی توانم بــــــــپرسم چــــــــه عطری می زنــــــــــــی؟ بـــــــــوی خوشــــــبختی می دهـــــــــی انگار  .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوشحــ ــال بود شیطــ ــان وقتے سیبــ را چیدم … گمان مے کرد فریب داده استــ مرا نمے دانستــ تو پرسیده بودے : مرا بیشتر دوستــ دارے یا ماندن در بهشــ ــتــ را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پــــــــرواز را دوســــت دارم وقتـــــے از ارتفاعــــات لبانــــــت به عمــــق آغوشـــت سقـــوط میکنــــم چـــه سقــــوط دلنشینــــے راستــــے میدانستــــے پــــــــرواز را تـــو یـــادم دادے

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قافیه های بلند نگاهت همیشه در آخرین لحظات به داد بیت های کوتاه غزلم می رسند وقتی که نیستی اما دستهای سیاه شعر سپیدم بالاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا با پنجه راه برویم. . . روی تن این دنیا. . . بگذار خواب بماند. . . نفهمد از قانونش گریخته ایم و، دل باخته ایم. . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــاز هـــــم خیال تــــو مــــرا “برداشــــت” کجــــا می بــــرد نمــــی دانــــم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطراتت صف کشیده اند ! یکی پس از دیگری … حتی بعضی هاشان آنقدر عجولند که صف را بهم زده اند ! و من … فرار می کنم از فکر کردن به تو مثل رد کردن آهنگی که … خیلی دوستش دارم خیلی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــر زده بیــــــا … کمــــــﮯ آشفتــــگی بــــد نـیست … آن وقـــت … تکـــاندن ِ شانــــــه هاﮮ ِ پُـر غُـبـــار و مُرتب کردن ِ موهـــاﮮ ِ پریـشـــانت ، بهانـــﮧ اﮮ مـﮯشود براﮮ ِ زندگـﮯ . . .