بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارم این است : دلخوشم با غزلی تکه نانی ، آبی جمله ی کوتاهی یا به شعر نابی و اگر باز بپرسی گویم : دلخوشم با نفسی حبه قندی ، چایی صحبت اهل دلی فارغ از همهمه ی دنیایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمــــــــــــام دنیـــا در آغوشـــت خــــلاصه شـــــــــده اســـــــــت … کـــــــــــودکـــــــــانه پنــــــــــــاه میـبـــــــــــرم … بـــــــــه خلاصــــــــــه ی دنیــــــــــــــــا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه عاشقانه به رویت لبخند زدم و تو چه مهربانانه لبخندم را پاسخ گفتی … و این شد “عاشقانه ی آرام” من و تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نبض مهتاب در گوشم لالایی می شود … سر بر پایش می گذارم و … آن وقت است که … گل بوسه های ماه بر گونه ی رویایم می نشیندُ … ستاره چینی تـــــــو و … خواب های نقره ای مـــن آغاز می شود …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــقدر دزدیــدنِ نگــاه ِ تــو از چشــمان ِ تــو لــذت بخــش اســت! گــویــی تیــله ای از چشــمم بــه دلــم مــی افتــد! بـــانـــو! … بــا مــردی کــه تیــله هــای بسیــار دارد، مــی آیــی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغــــوش دریایی خــود را باز کن تا شبـــی در آغوشــت سر کنم و در امــواج تــو سرگردان شوم تا به ساحـــل آرامــش برسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم لک زده .. !! برای یک عاشقانه ی آرام .. !! که مرا بنشانی بر روی پاهایت .. !! بگذاری گله کنم ،، از همه این کابوسهایی ،، که چشم ترا دور دیده اند .. !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات خیلی عجیبند؛ گاهی اوقات می خندیم، به روزهای که گریه می کردیم! گاهی گریه می کنیم؛ به یاد روزهایی که می خندیدیم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمبود خواب بایک روز مرخصی حل میشود کمبود وقت بامدیریت زمان سایرکمبودها نیز علاجی دارند باکمبود دستهایت چه کنم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ایمان دارم به پایان این روزهای سرد و مه آلود … ماهِ من، می دانم که بزودی آفتابی خواهی شد من این را از قاصدکهای خوش خبر شنیده ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــَـن نــگاه تـــو را شـعـر مے کـنـم! تـــو شـعــر مـَــرا نـــگاه مے کنـے! × بـــازے عجیـبـی ستــــ × شـعــر نـــگاهِ تــــو ، روےِ قـــافیـــه هاےِ دلـــــــم مے نشینــد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بیـــایی این خـــون ِ دل ،خــوردنـــها را تـــلافی نمیـــکنم آنقـــــدر عاشــــقت میکنـــــم که دیــگر نتــــوانـــی هــــرگــز بــــروی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم خودکشی کنم؛ نه اینکه تیغی بردارم و رگم را بزنم؛ قید احساسم را می زنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبم …! باور کنید …؛ اشک ها را ریخته ام … غصه ها را خورده ام …؛ نبودن ها را شمرده ام …؛ این روزها که می گذرد … خالی ام …؛ خالی ام از خشم، دلتنگی، نفرت …؛ و حتی از عشق …! خالی ام از احساس …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یک ذره حقیقت پشت هر”فقط یه شوخی بود” هست یک کم کنجکاوی پشت “همین طوری پرسیدم” هست قدری احساسات پشت “به من چه اصلا” هست مقداری خرد پشت “چه میدونم” هست و اندکی درد پشت “اشکالی نداره” هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا نیستــــم امــــا همیشـــــه چشــــم به آسمان دارم حال عجیبـــی ست دیدن ِ همان آسمان که … شاید “تو” … دقایقی پیش به آن نگاه کـــرده ای

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارم این است : دلخوشم با غزلی تکه نانی ، آبی جمله ی کوتاهی یا به شعر نابی و اگر باز بپرسی گویم : دلخوشم با نفسی حبه قندی ، چایی صحبت اهل دلی فارغ از همهمه ی دنیایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمــــــــــــام دنیـــا در آغوشـــت خــــلاصه شـــــــــده اســـــــــت … کـــــــــــودکـــــــــانه پنــــــــــــاه میـبـــــــــــرم … بـــــــــه خلاصــــــــــه ی دنیــــــــــــــــا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه عاشقانه به رویت لبخند زدم و تو چه مهربانانه لبخندم را پاسخ گفتی … و این شد “عاشقانه ی آرام” من و تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نبض مهتاب در گوشم لالایی می شود … سر بر پایش می گذارم و … آن وقت است که … گل بوسه های ماه بر گونه ی رویایم می نشیندُ … ستاره چینی تـــــــو و … خواب های نقره ای مـــن آغاز می شود …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــقدر دزدیــدنِ نگــاه ِ تــو از چشــمان ِ تــو لــذت بخــش اســت! گــویــی تیــله ای از چشــمم بــه دلــم مــی افتــد! بـــانـــو! … بــا مــردی کــه تیــله هــای بسیــار دارد، مــی آیــی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغــــوش دریایی خــود را باز کن تا شبـــی در آغوشــت سر کنم و در امــواج تــو سرگردان شوم تا به ساحـــل آرامــش برسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم لک زده .. !! برای یک عاشقانه ی آرام .. !! که مرا بنشانی بر روی پاهایت .. !! بگذاری گله کنم ،، از همه این کابوسهایی ،، که چشم ترا دور دیده اند .. !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات خیلی عجیبند؛ گاهی اوقات می خندیم، به روزهای که گریه می کردیم! گاهی گریه می کنیم؛ به یاد روزهایی که می خندیدیم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمبود خواب بایک روز مرخصی حل میشود کمبود وقت بامدیریت زمان سایرکمبودها نیز علاجی دارند باکمبود دستهایت چه کنم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ایمان دارم به پایان این روزهای سرد و مه آلود … ماهِ من، می دانم که بزودی آفتابی خواهی شد من این را از قاصدکهای خوش خبر شنیده ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــَـن نــگاه تـــو را شـعـر مے کـنـم! تـــو شـعــر مـَــرا نـــگاه مے کنـے! × بـــازے عجیـبـی ستــــ × شـعــر نـــگاهِ تــــو ، روےِ قـــافیـــه هاےِ دلـــــــم مے نشینــد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بیـــایی این خـــون ِ دل ،خــوردنـــها را تـــلافی نمیـــکنم آنقـــــدر عاشــــقت میکنـــــم که دیــگر نتــــوانـــی هــــرگــز بــــروی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم خودکشی کنم؛ نه اینکه تیغی بردارم و رگم را بزنم؛ قید احساسم را می زنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبم …! باور کنید …؛ اشک ها را ریخته ام … غصه ها را خورده ام …؛ نبودن ها را شمرده ام …؛ این روزها که می گذرد … خالی ام …؛ خالی ام از خشم، دلتنگی، نفرت …؛ و حتی از عشق …! خالی ام از احساس …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یک ذره حقیقت پشت هر”فقط یه شوخی بود” هست یک کم کنجکاوی پشت “همین طوری پرسیدم” هست قدری احساسات پشت “به من چه اصلا” هست مقداری خرد پشت “چه میدونم” هست و اندکی درد پشت “اشکالی نداره” هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا نیستــــم امــــا همیشـــــه چشــــم به آسمان دارم حال عجیبـــی ست دیدن ِ همان آسمان که … شاید “تو” … دقایقی پیش به آن نگاه کـــرده ای