بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق این شعر Ebi ام که میگه: دوستت دارم تا پای جون ،،،،،،میخوای بمون میخوای نمون . . . . . . . . . . . . . اصن یه "به درک" خاصی تو شعرش داره لامصب!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی، ساعتی شنی ست گاه لازم است زیر و رو شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این اعتقاد زندگی کن که کل جهان طرف من است ؛ مادامیکه به آن بهترینی که در در وجودت است، وفادار بمانی، موفق خواهی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای زیبا زندگی نکردن، کوتاهی عمر را بهانه نکن.. عمر کوتاه نیست… ما کوتاهی می کنیم!! زندگی ، لحظه به لحظه ش غنیـــمته، فرصـــته، شانسه ، عشقـــه … ساده ازش نگذر زندگی زیباست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آن هایی که دوستشان دارید بی بهانه بگویید دوستت دارم بگویید در این دنیای شلوغ سنجاقشان کرده اید به دلتان بگویید گاهی فرصت با هم بودنمان کوتاه تر از عمر شکوفه هاست شما بگویید،حتی اگر نشنوند……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـــــطـره هـــای کــــوچـک آب اقــــیـانــوس بــــزرگ را مـــی ســازنـــد دانـه هـای کـوچــک شـــن ســـاحــل زیــــبـا را لــحـظه هـــای کـــــوتاه شــایـــد بـــی ارزش بــــه نــظـر بـــرسـنـد ، اما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال نبودنت نیز زیباست… اصلا بگذار صادقانه بگویم… هر خیالی که ردی از تو داشته باشد زیباست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــا آســــمان خــیــــال ِ تـــو چقــــدر راه اســــت؟ دو بـــال بـــرایــــم کافــیـــســــت؟ مـــی خواهـــــم به هــــوای تــــو در هــــوای تـــــو اوج بگیــــرم! منــتــظــرم مـــی مــانـــی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز بر روی دلــــم می نویسم: ” عاشــــقی تا اطلاع ثانــوی ممنــــــــوع ” به رویـــــای با تـــــو بودن که می رسم دیــــگر بـــــار دلـــــم می لـــــرزد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﯾﺸﺐ ﺩﺯﺩ ﺍﻭﻣﺪ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ..  ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭘﻮﻝ ﻣﯿﮕﺸﺖ.. ﻣﻨﻢ ﭘﺎ ﺷﺪﻡ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﺸﺘﯿﻢ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺧﻮﺏ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺩﮐﺎﺭﻣﯽﮐﻨﻪ . . . . . . . . . ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺧﻮﺏ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﻣﺜﻞ ﺧﺮ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قوی باااااش مرد...قوییییی بااااااااششششش . . . . . . . . . . . . . من رو به کلیه ام وقتی 6 ساعته پای نت نشستم دارم وارد ساعت هفتم میشم من...:))) کلیه ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من فقط بخاطر اونایی که دوسم دارن زندم *_____*  بعله از اتاق فرمان اشاره میکنن شما میتونی بمیری کسی دوست نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مانده ام با یاد تــــــــــو و بغضی که لگد می زند بر حنجــــــــــــره ای پا به مـــاه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطرها بی رحم ترین عنصر زمین اند . . . بی آنکه بخواهی میبرنت تا قعر خاطراتی که برای فراموشیشان تا پای غرور جنگیدی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـَ م را به شیشه ے عطرهآیم خوش کرده اَم همآن هآیے که هر کدامشان ، یک / خاطــِره / را برایم تداعے مے کنند ؛ یک با هم بودن را …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق این شعر Ebi ام که میگه: دوستت دارم تا پای جون ،،،،،،میخوای بمون میخوای نمون . . . . . . . . . . . . . اصن یه "به درک" خاصی تو شعرش داره لامصب!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی، ساعتی شنی ست گاه لازم است زیر و رو شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این اعتقاد زندگی کن که کل جهان طرف من است ؛ مادامیکه به آن بهترینی که در در وجودت است، وفادار بمانی، موفق خواهی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای زیبا زندگی نکردن، کوتاهی عمر را بهانه نکن.. عمر کوتاه نیست… ما کوتاهی می کنیم!! زندگی ، لحظه به لحظه ش غنیـــمته، فرصـــته، شانسه ، عشقـــه … ساده ازش نگذر زندگی زیباست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آن هایی که دوستشان دارید بی بهانه بگویید دوستت دارم بگویید در این دنیای شلوغ سنجاقشان کرده اید به دلتان بگویید گاهی فرصت با هم بودنمان کوتاه تر از عمر شکوفه هاست شما بگویید،حتی اگر نشنوند……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـــــطـره هـــای کــــوچـک آب اقــــیـانــوس بــــزرگ را مـــی ســازنـــد دانـه هـای کـوچــک شـــن ســـاحــل زیــــبـا را لــحـظه هـــای کـــــوتاه شــایـــد بـــی ارزش بــــه نــظـر بـــرسـنـد ، اما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال نبودنت نیز زیباست… اصلا بگذار صادقانه بگویم… هر خیالی که ردی از تو داشته باشد زیباست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــا آســــمان خــیــــال ِ تـــو چقــــدر راه اســــت؟ دو بـــال بـــرایــــم کافــیـــســــت؟ مـــی خواهـــــم به هــــوای تــــو در هــــوای تـــــو اوج بگیــــرم! منــتــظــرم مـــی مــانـــی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز بر روی دلــــم می نویسم: ” عاشــــقی تا اطلاع ثانــوی ممنــــــــوع ” به رویـــــای با تـــــو بودن که می رسم دیــــگر بـــــار دلـــــم می لـــــرزد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﯾﺸﺐ ﺩﺯﺩ ﺍﻭﻣﺪ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ..  ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭘﻮﻝ ﻣﯿﮕﺸﺖ.. ﻣﻨﻢ ﭘﺎ ﺷﺪﻡ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﺸﺘﯿﻢ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺧﻮﺏ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺩﮐﺎﺭﻣﯽﮐﻨﻪ . . . . . . . . . ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺧﻮﺏ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﻣﺜﻞ ﺧﺮ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قوی باااااش مرد...قوییییی بااااااااششششش . . . . . . . . . . . . . من رو به کلیه ام وقتی 6 ساعته پای نت نشستم دارم وارد ساعت هفتم میشم من...:))) کلیه ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من فقط بخاطر اونایی که دوسم دارن زندم *_____*  بعله از اتاق فرمان اشاره میکنن شما میتونی بمیری کسی دوست نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مانده ام با یاد تــــــــــو و بغضی که لگد می زند بر حنجــــــــــــره ای پا به مـــاه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطرها بی رحم ترین عنصر زمین اند . . . بی آنکه بخواهی میبرنت تا قعر خاطراتی که برای فراموشیشان تا پای غرور جنگیدی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـَ م را به شیشه ے عطرهآیم خوش کرده اَم همآن هآیے که هر کدامشان ، یک / خاطــِره / را برایم تداعے مے کنند ؛ یک با هم بودن را …